Postup vytvoření a odstranění skrytých sdílených složek nebo sdílených složek pro správu v klientských počítačích

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314984 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Článek popisuje postup vytvoření a odstranění skrytých sdílených složek a sdílených složek pro správu v počítači se systémem Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 Professional a Windows NT 4.0 Workstation.Další informace

Skrytá sdílená složka je identifikována znakem dolaru ($) na konci svého názvu. Skryté sdílené složky se nezobrazí při prohledávání sdílených složek ani při použití příkazu net view. Verze systému Windows, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt, které se vztahují k tomuto článku, umožňují vytvářet skryté sdílené složky pro správu, které mohou být správcem, programy a službami použity pro správu prostředí počítače v síti. Ve výchozím nastavení může systém Windows povolit následující skryté složky pro správu:
 • kořenové oddíly a svazky,
 • kořenová složka systému,
 • sdílená složka FAX$,
 • sdílená složka IPC$,
 • sdílená složka PRINT$.
Kořenové oddíly a svazky jsou sdíleny pomocí názvu své jednotky a znaku dolar ($) na konci. Například jednotky C a D budou sdíleny pod názvem C$ a D$.

Kořenová složka systému (%SYSTEMROOT%) je sdílena pod názvem ADMIN$. Jedná se o složku systému Windows. Sdílená složka pro správu poskytuje správcům snadný přístup k hierarchii kořenových složek systému v síti.

Prostřednictvím sdílené složky FAX$ mohou faxoví klienti odeslat fax. Tato sdílená složka slouží jako mezipaměť pro soubory a přistupuje k titulním stránkám, které jsou uloženy na souborovém serveru.

Sdílená složka IPC$ se používá pro komunikaci mezi programy v síti při dočasném spojení mezi klienty a servery pomocí pojmenovaných kanálů. Je používána zejména pro vzdálenou správu serverů v síti.

Sdílená složka PRINT$ je používána pro vzdálenou správu tiskáren.

Je možné odstranit sdílené složky pro správu, které počítač vytvořil (například ADMIN$ a C$), počítač je však znovu vytvoří po restartování služby Server nebo počítače. Skryté sdílené složky, které vytvořil uživatel, je možné odstranit a po restartování počítače nebudou znovu vytvořeny. Systém Microsoft Windows XP Home Edition nevytváří skryté sdílené složky pro správu.

Vytvoření skryté sdílené složky

Skrytou sdílenou složku vytvoříte pomocí následujícího postupu:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače.
 2. Rozbalte položku Sdílené složky, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sdílené položky a pak klepněte na příkaz Nová položka sdílení souborů.
 3. V poli Sdílená složka zadejte cestu ke složce, kterou chcete sdílet, nebo složku vyhledejte klepnutím na tlačítko Procházet.
 4. Zadejte požadovaný název sdílené složky, na konec přidejte znak dolaru ($) a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Pokud chcete sdílenou složku zpřístupnit pouze správcům, zaškrtněte políčko Členové skupiny Administrators mají úplné řízení, ostatní uživatelé nemají žádný přístup a pak klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano můžete vytvořit další sdílenou složku. Klepnutím na tlačítko Ne se vrátíte do konzoly Správa počítače.

Odstranění skryté sdílené složky

Skrytou sdílenou složku odstraníte pomocí následujícího postupu:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače.
 2. Rozbalte položku Sdílené složky a pak klepněte na položku Sdílené položky.
 3. Ve sloupci Sdílená složka klepněte pravým tlačítkem myši na sdílenou složku, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na příkaz Ukončit sdílení. Potom klepněte na tlačítko OK.

Poradce při potížích

Po zakázání výchozích sdílených složek pro správu zkontrolujte správnou funkci programů a služeb. Některé služby systému Windows jsou na existenci těchto sdílených složek závislé. Některé programy jiných výrobců mohou vyžadovat existenci sdílených složek pro správu. Tyto sdílené složky mohou vyžadovat například některé zálohovací programy.

Odkazy

Další informace o sdílených složkách naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Windows XP
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sharing_files_overvieww.mspx
Windows 2000
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/proddocs/probook/prof03.mspx

Vlastnosti

ID článku: 314984 - Poslední aktualizace: 17. května 2006 - Revize: 9.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB314984

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com