Τρόπος δημιουργίας και διαγραφής κρυφών ή διαχειριστικών κοινόχρηστων στοιχείων σε υπολογιστές-πελάτες

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314984 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας και διαγραφής κρυφών ή διαχειριστικών κοινόχρηστων στοιχείων σε υπολογιστές που βασίζονται σε Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 Professional και Windows NT 4.0 Workstation.Περισσότερες πληροφορίες

Ένα κρυφό κοινόχρηστο στοιχείο αναγνωρίζεται από το σύμβολο του δολαρίου ($) στο τέλος του ονόματος του κοινόχρηστου στοιχείου. Τα κρυφά κοινόχρηστα στοιχεία δεν εμφανίζονται στη λίστα όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση κοινόχρηστων στοιχείων σε έναν υπολογιστή ή χρησιμοποιείτε την εντολή net view. Οι εκδόσεις των Windows που εμφανίζονται στην ενότητα "Ισχύει για" δημιουργούν κρυφά κοινόχρηστα στοιχεία διαχείρισης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι διαχειριστές, τα προγράμματα και οι υπηρεσίες για να διαχειρίζονται το περιβάλλον υπολογιστή στο δίκτυο. Από προεπιλογή, τα Windows μπορούν να ενεργοποιήσουν τα εξής κρυφά κοινόχρηστα στοιχεία διαχείρισης:
 • Διαμερίσματα ρίζας ή τόμοι
 • Το φάκελο ρίζας του συστήματος
 • Το κοινόχρηστο στοιχείο FAX$
 • Το κοινόχρηστο στοιχείο IPC$
 • Το κοινόχρηστο στοιχείο PRINT$
Τα διαμερίσματα ρίζας και οι τόμοι είναι κοινόχρηστοι, αφού επισυνάφθηκε το σύμβολο $ στο όνομα γράμματος της μονάδας δίσκου. Για παράδειγμα, τα γράμματα μονάδων δίσκου C και D είναι κοινόχρηστα ως C$ και D$.

Ο φάκελος ρίζας του συστήματος (%SYSTEMROOT%) είναι κοινόχρηστος ως ADMIN$. Αυτός είναι ο φάκελος των Windows και το κοινόχρηστο στοιχείο διαχείρισης παρέχει στους διαχειριστές εύκολη πρόσβαση στην ιεραρχία φακέλου ρίζας του συστήματος στο δίκτυο.

Το κοινόχρηστο στοιχείο FAX$ χρησιμοποιείται από προγράμματα-πελάτες φαξ για την αποστολή φαξ. Αυτός ο κοινόχρηστος φάκελος αποθηκεύει προσωρινά αρχεία και αποκτά πρόσβαση σε συνοδευτικές σελίδες που έχουν αποθηκευτεί σε διακομιστή αρχείων.

Το κοινόχρηστο στοιχείο IPC$ χρησιμοποιείται με προσωρινές συνδέσεις ανάμεσα σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές, χρησιμοποιώντας επώνυμες διοχετεύσεις για επικοινωνία ανάμεσα σε προγράμματα του δικτύου. Χρησιμοποιείται κυρίως για απομακρυσμένη διαχείριση διακομιστών δικτύου.

Το κοινόχρηστο στοιχείο PRINT$ χρησιμοποιείται για απομακρυσμένη διαχείριση εκτυπωτών.

Τα κρυφά κοινόχρηστα στοιχεία διαχείρισης που δημιουργούνται από τον υπολογιστή (όπως το ADMIN$ και το C$) μπορούν να διαγραφούν, αλλά ο υπολογιστής τα δημιουργεί ξανά, αφού διακόψετε και επανεκκινήσετε την υπηρεσία διακομιστή ή επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Τα κρυφά κοινόχρηστα στοιχεία που δημιουργούνται από χρήστες μπορούν να διαγραφούν και δεν δημιουργούνται ξανά μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Τα Microsoft Windows XP Home Edition δεν δημιουργούν κρυφά κοινόχρηστα στοιχεία διαχείρισης.

Δημιουργία κρυφού κοινόχρηστου στοιχείου

Για να δημιουργήσετε ένα κρυφό κοινόχρηστο στοιχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Κοινόχρηστοι φάκελοι (Shared Folders) κάντε δεξιό κλικ στην εντολή Κοινόχρηστα στοιχεία (Shares) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία κοινής χρήσης αρχείου (New File Share).
 3. Στο πλαίσιο Κοινόχρηστος φάκελος (Folder to share), πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου του οποίου θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε το φάκελο.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του κοινόχρηστου στοιχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια το σύμβολο του δολαρίου και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Για να έχουν πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο μόνο διαχειριστές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι διαχειριστές έχουν πλήρη έλεγχο, οι άλλοι χρήστες δεν έχουν καμία πρόσβαση (Administrators have full control; other users have no access) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να δημιουργήσετε άλλο ένα κοινόχρηστο στοιχείο ή κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No), για να επιστρέψετε στην κονσόλα διαχείρισης υπολογιστή.

Διαγραφή κρυφού κοινόχρηστου στοιχείου

Για να διαγράψετε ένα κρυφό κοινόχρηστο στοιχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Κοινόχρηστοι φάκελοι (Shared Folders) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστα στοιχεία (Shares).
 3. Στη στήλη Κοινόχρηστος φάκελος (Shared Folder), κάντε δεξιό κλικ στο κοινόχρηστο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή κοινής χρήσης (Stop sharing) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ελέγξτε τη λειτουργία των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μετά την απενεργοποίηση των προεπιλεγμένων κοινόχρηστων στοιχείων διαχείρισης. Ορισμένες υπηρεσίες των Windows εξαρτώνται από την ύπαρξη αυτών των κοινόχρηστων στοιχείων. Επίσης, ορισμένα προγράμματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να απαιτούν την ύπαρξη κάποιων κοινόχρηστων στοιχείων διαχείρισης. Για παράδειγμα, ορισμένα προγράμματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να απαιτούν αυτά τα κοινόχρηστα στοιχεία.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κοινόχρηστους φακέλους, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Windows XP
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sharing_files_overvieww.mspx
Windows 2000
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/proddocs/probook/prof03.mspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314984 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2006 - Αναθεώρηση: 10.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB314984

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com