כיצד ליצור ולמחוק מיקומים משותפים מוסתרים או ניהוליים במחשבי לקוח

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314984 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר שלב-אחר-שלב זה מתאר כיצד ליצור ולמחוק מיקומים משותפים מוסתרים או ניהוליים במחשבים מבוססי Microsoft Windows XP Professional, מבוססי Windows 2000 Professional ומבוססי Windows NT 4.0 Workstation.מידע נוסף

מיקום משותף מזוהה באמצעות סימן דולר ($) אחרי שמו של המיקום המשותף. מיקומים משותפים מוסתרים לא מופיעים כאשר בודקים את רשימת המיקומים המשותפים במחשב או כשמשתמשים בפקודה net view. גירסאות Windows המפורטות בסעיף "חל על" יוצרות מיקומים משותפים ניהוליים מוסתרים שמנהלים, תוכניות ושירותים יכולים להשתמש בהם כדי לנהל את סביבת המחשב ברשת. כברירת מחדל, Windows יכול להפוך לזמינים את המיקומים המשותפים המוסתרים הבאים:
 • מחיצות בסיס או אמצעי אחסון המשמשים כבסיס
 • תיקיית הבסיס של המערכת
 • המיקום המשותף FAX$?
 • המיקום המשותף IPC$?
 • המיקום המשותף PRINT$?
מחיצות בסיס ואמצעי אחסון המשמשים כבסיס, משותפים כשם אות הכונן בתוספת סימן $. לדוגמה, אותיות הכונן C ו-D משותפות כ-C$? ו-D$?.

תיקיית הבסיס של המערכת (%SYSTEMROOT%) משותפת כ-ADMIN$?. זוהי תיקיית Windows שלך, והמיקום המשותף הניהולי מספק למנהלי מערכת גישה קלה דרך הרשת להירארכיית תיקיית הבסיס של המערכת.

המיקום המשותף FAX$? משמש לקוחות פקס למשלוח פקסים. התיקיה המשותפת הזו מאחסנת קבצים במטמון ומקבלת גישה לעמודי שער המאוחסנים בשרת קבצים.

השימוש במיקום המשותף IPC$? מתבצע עם חיבורים זמניים בין לקוחות ושרתים, כשרכיבי Named Pipe משמשים לתקשורת בין תוכניות רשת. הוא משמש בעיקר לניהול מרחוק של שרתי רשת.

המיקום המשותף PRINT$? משמש לניהול מרחוק של מדפסות.

ניתן למחוק מיקומים משותפים ניהוליים מוסתרים שנוצרים על ידי המחשב (לדוגמה, ADMIN$? ו-C$?), אבל המחשב יוצר אותם מחדש אחרי שמפסיקים ומפעילים מחדש את שירות השרת או אחרי שמפעילים מחדש את המחשב. ניתן למחוק מיקומים משותפים מוסתרים שנוצרים על ידי משתמשים ואלה אינם נוצרים מחדש אחרי שמפעילים מחדש את המחשב. ב-Microsoft Windows XP Home Edition לא נוצרים מיקומים משותפים ניהוליים מוסתרים.

יצירת מיקום משותף מוסתר

כדי ליצור מיקום משותף מוסתר, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב.
 2. הרחב את תיקיות משותפות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מיקומים משותפים ולאחר מכן לחץ על שיתוף קובץ חדש.
 3. בתיבה התיקיה המיועדת לשיתוף, הקלד את נתיב התיקייה שברצונך לשתף, או לחץ על עיון כדי לאתר את התיקייה.
 4. הקלד את שם המיקום המשותף שברצונך להשתמש בו ואחריו סימן דולר ($) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. כדי להפוך את המיקום המשותף לנגיש עבור מנהלי מערכת בלבד, סמן את תיבת הסימון למנהלי מערכת יש גישה מלאה; למשתמשים אחרים אין גישה ולאחר מכן לחץ על סיום.
 6. לחץ על כן כדי ליצור מיקום משותף נוסף, או לחץ על לא כדי לחזור למסוף 'ניהול מחשב'.

מחיקת מיקום משותף נסתר

כדי למחוק מיקום משותף מוסתר, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב.
 2. הרחב את תיקיות משותפות ולאחר מכן לחץ על מיקומים משותפים.
 3. בעמודה תיקיה משותפת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המיקום המשותף שברצונך למחוק, לחץ על הפסק שיתוף ולאחר מכן לחץ על אישור.

פתרון בעיות

בדוק את הפונקציונליות של התוכניות והשירותים אחרי שהפכת ללא זמינים את המיקומים המשותפים הניהוליים המשמשים כברירת מחדל. שירותי Windows מסוימים תלויים בקיומם של מיקומים משותפים אלה. בנוסף, תוכניות מסוימות של ספקים חיצוניים עשויות לדרוש את קיומם של חלק מהמיקומים המשותפים הניהוליים. לדוגמה, תוכניות גיבוי מסוימות עשויות לדרוש מיקומים משותפים אלה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על תיקיות משותפות, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft.

Windows XP
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sharing_files_overvieww.mspx
Windows 2000
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/proddocs/probook/prof03.mspx

מאפיינים

Article ID: 314984 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 10.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB314984

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com