JAK: Tworzenie i wyłączanie udziałów administracyjnych w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314984 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314984
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano sposób tworzenia i wyłączania udziałów administracyjnych w systemie Windows XP.

Na komputerach z systemem Windows XP są tworzone ukryte udziały administracyjne, które mogą służyć administratorom i usługom systemu operacyjnego do zarządzania środowiskiem komputera w sieci. Udziały administracyjne takie jak ADMIN$ są domyślnie włączane przez system. Można wyłączyć dowolny udział utworzony przez system (np. C$), ale po ponownym uruchomieniu komputera system włączy go ponownie. Udziały tworzone przez użytkowników mogą być wyłączane, ale nie są one ponownie tworzone po ponownym uruchomieniu komputera. Do udziałów administracyjnych należą następujące udziały:
 • Partycje i woluminy główne
 • Główny folder systemu
 • Udział FAX$
 • Udział IPC$
 • Udział NETLOGON
 • Udział PRINT$
Udostępnione partycje i woluminy główne są oznaczone literą dysku z dodanym do niej znakiem $. Na przykład udostępnione dyski Ci D są udziałami C$ i D$.

Główny folder systemu (%SYSTEMROOT%) jest udostępniony jako udział ADMIN$. Jest to udział administracyjny, który umożliwia administratorom korzystającym z sieci łatwy dostęp do hierarchii głównego folderu systemu.

Udział FAX$ jest używany przez klientów usługi faks podczas wysyłania faksu. Jest to folder udostępniony używany do buforowania plików i uzyskiwania dostępu do stron tytułowych przechowywanych na serwerze plików.

Udział IPC$ jest używany przez tymczasowe połączenia między klientami i serwerami, które do komunikacji z programami sieciowymi wykorzystują potoki nazwane. Jest on głównie wykorzystywany do zdalnej administracji serwerami sieciowymi.

Udział NETLOGON jest używany przez usługę Netlogon do przetwarzania żądań logowania.

Udział PRINT$ jest używany do zdalnej administracji drukarkami.

Wyłączanie domyślnych udziałów administracyjnych

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 2. Kliknij dwukrotnie gałąź Foldery udostępnione, aby ją rozwinąć, a następnie kliknij pozycję Udziały.
 3. W kolumnie Folder udostępniony kliknij prawym przyciskiem myszy udział, który chcesz wyłączyć, kliknij polecenie Zatrzymaj udostępnianie, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Jeżeli wyłączysz utworzony przez siebie udział administracyjny, nie zostanie on automatycznie włączony po ponownym uruchomieniu komputera i konieczne będzie jego ponowne utworzenie.

Tworzenie nowego udziału administracyjnego

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 2. Kliknij dwukrotnie gałąź Foldery udostępnione, aby ją rozwinąć, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Udziały, a następnie kliknij polecenie Nowy udział pliku.
 3. W polu Udostępniany folder wpisz ścieżkę do udostępnianego folderu, w odpowiednich polach wpisz nazwę i opis udziału, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Administratorzy mają pełną kontrolę; inni użytkownicy nie mają dostępu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Domyślnie w Rejestrze komputerów z systemem Windows XP nie ma wartości AutoShareServer. Należy dodać ją ręcznie.

Po wyłączeniu domyślnych udziałów administracyjnych należy sprawdzić działanie programów i usług. Obecność tych udziałów może okazać się niezbędna dla niektórych usług systemu Windows. Ponadto istnienia niektórych udziałów administracyjnych mogą wymagać programy innych firm. Takich udziałów mogą wymagać na przykład programy do wykonywania kopii zapasowych. Utracone funkcje można przywrócić, tworząc ręcznie wymagane udziały.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących folderów udostępnionych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/using/productdoc/en/default.asp?url=/WINDOWSXP/home/using/productdoc/en/snap_filesrv_mgmt.asp

Właściwości

Numer ID artykułu: 314984 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB314984

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com