Vytváranie a odstraňovanie skrytých alebo správcovských zdieľaných položiek v klientskych počítačoch

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 314984 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

V tomto článku s postupom je opísané vytváranie a odstraňovanie skrytých zdieľaných položiek alebo správcovských zdieľaných položiek v počítačoch so systémami Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 Professional a Windows NT 4.0 Workstation.DALSIE INFORMACIE

Skrytá zdieľaná položka je označená znakom dolára ($) na konci názvu zdieľanej položky. Skryté zdieľané položky sa nezobrazia pri zobrazení zdieľaných položiek v počítači ani pri použití príkazu net view. Verzie systému Windows uvedené v časti Vzťahuje sa na v tomto článku vytvárajú skryté správcovské zdieľané položky, ktoré správcovia, programy a služby môžu použiť na spravovanie prostredia počítačov v sieti. Na základe predvoleného nastavenia môže systém Windows povoliť tieto skryté správcovské zdieľané položky:
 • koreňové oblasti alebo zväzky,
 • koreňový adresár systému,
 • zdieľaná položka FAX$,
 • zdieľaná položka IPC$,
 • zdieľaná položka PRINT$.
Koreňové oblasti a zväzky sa zdieľajú ako názov písmena jednotky s pripojeným znakom $. Písmená jednotiek C a D sa napríklad zdieľajú ako C$ a D$.

Koreňový adresár systému (%SYSTEMROOT%) sa zdieľa ako ADMIN$. Toto je priečinok systému Windows, pričom správcovská zdieľaná položka poskytuje správcom jednoduchý prístup k hierarchii koreňového priečinka systému prostredníctvom siete.

Zdieľanú položku FAX$ používajú faxoví klienti na odosielanie faxov. Tento zdieľaný priečinok ukladá súbory do vyrovnávacej pamäte a poskytuje prístup k úvodným stranám uloženým na súborovom serveri.

Zdieľaná položka IPC$ sa používa s dočasnými pripojeniami medzi klientmi a servermi pomocou pomenovaného presmerovania na komunikáciu medzi sieťovými programami. Primárne sa používa na vzdialenú správu sieťových serverov.

Zdieľaná položka PRINT$ sa používa na správu tlačiarní na diaľku.

Skryté správcovské zdieľané položky vytvorené počítačom (ako sú napríklad položky ADMIN$ a C$) je možné odstrániť, ale počítač ich opätovne vytvorí po zastavení a reštartovaní služby Server alebo reštartovaní počítača. Skryté zdieľané položky vytvorené používateľmi je možné odstrániť, ale pri reštartovaní počítača sa opätovne nevytvoria. Systém Microsoft Windows XP Home Edition nevytvára skryté správcovské zdieľané položky.

Vytvorenie skrytej zdieľanej položky

Ak chcete vytvoriť skrytú zdieľanú položku, postupujte nasledovne:
 1. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača.
 2. Rozbaľte položku Zdieľané priečinky, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Zdieľané prostriedky a potom kliknite na položku Nové zdieľanie súborov.
 3. Do poľa Zdieľaný priečinok zadajte cestu k priečinku, ktorý chcete zdieľať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte priečinok.
 4. Zadajte názov zdieľanej položky, ktorý chcete použiť, za názov pripojte znak dolára a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Ak má byť zdieľaná položka prístupná iba pre správcov, začiarknite políčko Úplný prístup pre správcov, ostatní používatelia nemajú prístup a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 6. Ak chcete vytvoriť ďalšiu zdieľanú položku, kliknite na tlačidlo Áno, alebo kliknite na tlačidlo Nie a vráťte sa do konzoly na správu počítača.

Odstránenie skrytej zdieľanej položky

Ak chcete odstrániť skrytú zdieľanú položku, postupujte nasledovne:
 1. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača.
 2. Rozbaľte položku Zdieľané priečinky a kliknite na tlačidlo Zdieľané prostriedky.
 3. V stĺpci Zdieľaný priečinok kliknite pravým tlačidlom myši na zdieľanú položku, ktorú chcete odstrániť, kliknite na položku Ukončiť zdieľanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Riešenie problémov

Po vypnutí predvolených správcovských zdieľaných položiek otestujte funkčnosť programov a služieb. Niektoré služby systému Windows závisia od existencie týchto zdieľaných položiek. Okrem toho niektoré programy iných výrobcov môžu požadovať, aby existovali niektoré správcovské zdieľané položky. Môžu to byť napríklad niektoré zálohovacie programy.

ODKAZY

Ďalšie informácie o zdieľaných priečinkoch nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft.

Windows XP
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sharing_files_overvieww.mspx
Windows 2000
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/proddocs/probook/prof03.mspx

Vlastnosti

ID článku: 314984 - Posledná kontrola: 1. decembra 2007 - Revízia: 10.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB314984

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com