Skapa och ta bort dolda eller administrativa resurser på klientdatorer

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 314984 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du skapar och tar bor dolda eller administrativa resurser på datorer med Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 Professional och Windows NT 4.0 Workstation.Mer Information

En dold resurs har ett dollartecken ($) i slutet av resursnamnet. Dolda resurser visas inte när du granskar resurserna på en dator eller använder kommandot net view. I Windows-versionerna i avsnittet "Gäller" skapas dolda administrativa resurser som administratörer, program och tjänster kan använda för att hantera datormiljön i nätverket. Följande dolda administrativa resurser kan aktiveras som standard i Windows:
 • Rotpartitioner eller rotvolymer
 • Systemrotmappen
 • FAX$-resursen
 • IPC$-resursen
 • PRINT$-resursen
Rotpartitioner och rotvolymer delas som enhetsbeteckningen plus $-tecknet. Enhetsbeteckningarna C och D delas till exempel som C$ och D$.

Systemrotmappen (%SYSTEMROOT%) delas som ADMIN$. Detta är din Windows-mapp, och den administrativa resursen ger administratörer enkel tillgång till systemrotsmapphierarkin via nätverket.

FAX$-resursen används av faxklienter för att skicka fax. Denna delade mapp cachelagrar filer och kommer åt försättssidor som lagras på en filserver.

IPC$-resursen används med tillfälliga anslutningar mellan klienter och servrar med hjälp av namngivna rör för kommunikation mellan nätverksprogram. Den används i första hand för fjärradministration av nätverksservrar.

PRINT$-resursen används för fjärradministration av skrivare.

Dolda administrativa resurser som skapas av datorn (till exempel ADMIN$ och C$) kan tas bort, men datorn återskapar dem när du har stoppat och startat om Server-tjänsten eller startat om datorn. Dolda resurser som skapas av användare kan tas bort, och de återskapas inte när du startar om datorn. Microsoft Windows XP Home Edition skapar inte dolda administrativa resurser.

Skapa en dold resurs

Så här skapar du en dold resurs:
 1. Dubbelklicka på Administrationsverktyg på Kontrollpanelen och sedan på Datorhantering.
 2. Expandera Delade mappar, högerklicka på Resurser och klicka på Ny filresurs.
 3. Skriv in sökvägen till mappen du vill dela i rutan Mapp som kommer att delas ut, eller leta upp mappen genom att klicka på Bläddra.
 4. Skriv resursnamnet du vill använda följt av ett dollartecken och klicka på Nästa.
 5. Om du vill att resursen bara ska vara tillgänglig för administratörer markerar du kryssrutan Administratörer har fullständig kontroll; andra användare har ingen behörighet och klickar på Slutför.
 6. Klicka på Ja för att skapa en ny resurs, eller klicka på Nej för att komma tillbaka till konsolen Datorhantering.

Ta bort en dold resurs

Så här tar du bort en dold resurs:
 1. Dubbelklicka på Administrationsverktyg på Kontrollpanelen och sedan på Datorhantering.
 2. Expandera Delade mappar och klicka på Resurser.
 3. Gör följande i kolumnen Delad mapp: högerklicka på resursen du vill ta bort, klicka på Sluta dela och klicka på OK.

Felsökning

Kontrollera om program och tjänster fungerar när du har inaktiverat de administrativa standardresurserna. Vissa Windows-tjänster är beroende av dessa resurser. Dessutom kan vissa program från andra tillverkare kräva att vissa administrativa resurser finns. Det gäller till exempel vissa program för säkerhetskopiering.

Referenser

Mer information om delade mappar finns på följande Microsoft-webbplatser.

Windows XP
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sharing_files_overvieww.mspx
Windows 2000
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/proddocs/probook/prof03.mspx

Egenskaper

Artikel-id: 314984 - Senaste granskning: den 1 december 2007 - Revision: 10.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB314984

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com