วิธีการสร้างและลบส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้หรือส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314984 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความที่มีการอธิบายทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและลบส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้หรือส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 Professional และ Windows NT 4.0 Workstationข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้จะถูกระบุด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ที่ตอนท้ายของชื่อส่วนที่ใช้ร่วมกัน ส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้จะไม่ปรากฏเมื่อคุณค้นหาส่วนที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ หรือใช้คำสั่ง net view รุ่นของ Windows ที่แสดงอยู่ในส่วน "การใช้งาน" จะสร้างส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลที่ซ่อนไว้ซึ่งผู้ดูแล โปรแกรมและบริการต่างๆ สามารถใช้เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย โดยค่าเริ่มต้น Windows สามารถเปิดใช้งานส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลที่ซ่อนไว้ต่อไปนี้
 • พาร์ติชันรากหรือไดรฟ์ข้อมูล
 • โฟลเดอร์รากของระบบ
 • ส่วนที่ใช้ร่วมกัน FAX$
 • ส่วนที่ใช้ร่วมกัน IPC$
 • ส่วนที่ใช้ร่วมกัน PRINT$
พาร์ติชันรากและไดรฟ์ข้อมูลจะใช้ร่วมกันเป็นชื่อตัวอักษรไดรฟ์ที่ต่อท้ายด้วยเครื่องหมาย $ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรไดรฟ์ C และ D ถูกใช้ร่วมกันเป็น C$ และ D$

โฟลเดอร์รากของระบบ (%SYSTEMROOT%) จะใช้ร่วมกันเป็น ADMIN$ นี่คือโฟลเดอร์ Windows ของคุณ ส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลจะช่วยให้ผู้ดูแลเข้าถึงลำดับชั้นของโฟลเดอร์รากของระบบบนเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย

ส่วนที่ใช้ร่วมกัน FAX$ จะถูกใช้โดยไคลเอ็นต์โทรสารเพื่อส่งโทรสาร โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันนี้จะแคชแฟ้มและเข้าถึงใบปะหน้าที่ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม

ส่วนที่ใช้ร่วมกัน IPC$ จะใช้ร่วมกับการเชื่อมต่อชั่วคราวระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ไปป์ที่มีการตั้งชื่อสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมในเครือข่าย ซึ่งใช้สำหรับดูแลเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายจากระยะไกลเป็นหลัก

ส่วนที่ใช้ร่วมกัน PRINT$ จะใช้เพื่อดูแลเครื่องพิมพ์จากระยะไกล

ส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลที่ซ่อนไว้ที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ (เช่น ADMIN$ และ C$) สามารถลบได้ แต่คอมพิวเตอร์จะสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากคุณหยุดและเริ่มการทำงานของบริการเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือ เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ ส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้ซึ่งสร้างโดยผู้ใช้สามารถลบได้ และส่วนเหล่านั้นจะไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่คุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ Microsoft Windows XP Home Edition จะไม่สร้างส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลที่ซ่อนไว้

สร้างส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้

เมื่อต้องการสร้างส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในแผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์
 2. ขยาย โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คลิกขวาที่ ส่วนที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก สร้างการใช้แฟ้มร่วมกัน
 3. ในกล่อง โฟลเดอร์ที่จะใช้ร่วมกัน ให้พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์
 4. พิมพ์ชื่อส่วนที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการใช้ ตามด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ แล้วคลิก ถัดไป
 5. เมื่อต้องการให้ส่วนที่ใช้ร่วมกันเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ดูแลมีสิทธิ์แบบควบคุมทั้งหมด ผู้ใช้อื่นไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน แล้วคลิก เสร็จสิ้น
 6. คลิก ใช่ เพื่อสร้างส่วนที่ใช้ร่วมกันอื่น หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อกลับไปยังคอนโซลการจัดการคอมพิวเตอร์

ลบส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้

เมื่อต้องการลบส่วนที่ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในแผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์
 2. ขยาย โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ส่วนที่ใช้ร่วมกัน
 3. ในคอลัมน์ โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้คลิกขวาส่วนที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการลบ คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

การแก้ไขปัญหา

ทดสอบหน้าที่การใช้งานของโปรแกรมและบริการหลังจากปิดการใช้งานส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลตามค่าเริ่มต้น บริการของ Windows บางอย่างจะต้องมีส่วนที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ นอกจากนี้ โปรแกรมอื่นบางโปรแกรมอาจต้องใช้ส่วนที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมทำสำรองอาจต้องใช้ส่วนที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกัน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Windows XP
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sharing_files_overvieww.mspx
Windows 2000
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/proddocs/probook/prof03.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314984 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2550 - Revision: 10.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB314984

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com