JAK: Vynucení ukončení uživatelských programů a odhlášení uživatele po určité době nečinnosti v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314999 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ314999
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak po určité době nečinnosti automaticky ukončit běžící uživatelské programy a odhlásit připojeného uživatele od počítače.

Počítače s přihlášenými uživateli představují pro organizace bezpečnostní riziko. Množství sítí umožňuje uživatelům ponechat spuštěné programy a zachovat přihlášení k počítači po neomezeně dlouhou dobu. Dokumentace Microsoft Windows 2000 Resource Kit obsahuje nástroj Winexit.scr, který umožňuje automatické ukončení uživatelských programů a odhlášení uživatele od počítače.

Jak nakonfigurovat spořič obrazovky Winexit.scr

  1. Pomocí programu Průzkumník Windows najděte ve složce sady Windows 2000 Resource Kit na pevném disku soubor Winexit.scr.
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Winexit.scr a poté klepněte na příkaz Nainstalovat .
  3. Otevře se dialog Vlastnosti zobrazení s aktivní kartou Spořič obrazovky . Automaticky je vybraná položka Logoff Screen Saver (Spořič obrazovky pro odhlášení) . Klepněte na tlačítko Nastavení .
  4. Zaškrtnutím políčka Force application termination (Vynutit ukončení aplikací) vynutíte ukončení běžících programů.
  5. Do pole Countdown for (Počkat) n seconds (sekund) zadejte čas v sekundách, po který se zobrazí odhlašovací dialog před automatickým odhlášením uživatele.
  6. Do pole Logoff Message (Zpráva pro odhlášení) zadejte text, který se zobrazí při odpočítávání času do odhlášení. Klepněte na tlačítko OK .
  7. V dialogu Vlastnosti zobrazení klepněte na tlačítko Náhled .
  8. Zobrazí se dialog Auto Logoff (Automatické odhlášení) se zprávou pro odhlášení a odpočítáváním času do odhlášení. Klepněte na tlačítko Storno .
  9. Klepněte na tlačítko OK .

Odstraňování potíží

Možnost Force application termination (Vynutit ukončení aplikací) vynutí ukončení uživatelských programů i v případě, že nebyla uložena jejich data. Pokud toto políčko nezaškrtnete, programy obsahující neuložená data se neukončí a uživatel nebude odhlášen. Je proto vhodné jako celofiremní zásadu požadovat nastavení automatického ukládání dokumentů v případě, že chcete používat možnost Force application termination (Vynutit ukončení aplikací) .

Vlastnosti

ID článku: 314999 - Poslední aktualizace: 11. prosince 2002 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster KB314999

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com