JAK: Zmuszanie użytkowników do zamknięcia programów i wylogowania się po okresie nieaktywności w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314999 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314999
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak automatycznie zakończyć uruchomione przez użytkownika programy i wylogować użytkownika ze stacji roboczej po określonym czasie.

Pozostawione bez obsługi stacje robocze, do których są zalogowani użytkownicy, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji. W wielu sieciach użytkownicy mogą pozostawić działające programy i mogą być zalogowani przez nieokreślony czas. W pakiecie Microsoft Windows 2000 Resource Kit umieszczono narzędzie Winexit.scr, którego można używać do automatycznego zamykania programów użytkowników i wylogowywania ich ze stacji roboczych.

Jak skonfigurować wygaszacz ekranu Winexit.scr

  1. Użyj Eksploratora Windows do znalezienia pliku Winexit.scr w folderze pakietu Windows 2000 Resource Kit na dysku twardym.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Winexit.scr, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj.
  3. Pojawi się okno dialogowe Właściwości ekranu z aktywną kartą Wygaszacz ekranu. Wpis Wygaszacz ekranu wylogowywania jest automatycznie zaznaczony. Kliknij przycisk Ustawienia.
  4. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj zakończenie aplikacji, aby wymuszać zamknięcie programów.
  5. W polu Odliczaj przez n sekund wpisz liczbę sekund czasu wyświetlania okna dialogowego przed wylogowaniem użytkownika.
  6. W polu Komunikat o wylogowywaniu wpisz komunikat pojawiający się podczas odliczania przed wylogowaniem. Kliknij przycisk OK.
  7. W oknie dialogowym Właściwości ekranu kliknij przycisk Podgląd.
  8. Zobaczysz okno dialogowe Automatyczne wylogowywanie. Jest w nim wyświetlany komunikat o wylogowywaniu i czasomierz odliczania. Kliknij przycisk Anuluj.
  9. Kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

Opcja Wymuszaj zakończenie aplikacji wymusza zamknięcie programów, nawet jeśli zawierają niezapisane dane. Jeśli nie chcesz używać tej opcji, programy zawierające niezapisane dane nie będą zamykane i użytkownik nie zostanie wylogowany. Dobrą zasadą korporacyjną jest automatyczne zapisywanie dokumentów użytkowników, jeśli jest używana opcja Wymuszaj zakończenie aplikacji.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314999 - Ostatnia weryfikacja: 6 sierpnia 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB314999

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com