"ข้อผิดพลาด 1328 ข้อผิดพลาดในการใช้โปรแกรมแก้ไขกับแฟ้ม<path>\Winword.exe "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Office XP Service Pack 1 (SP-1) เวิร์กสเตชัน</path>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315063 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบริษัท สภาพแวดล้อม และมีไว้สำหรับผู้ดูแลของระบบในสภาพแวดล้อม

บทความนี้ไม่ไม่ตรงกับคุณถ้าคุณเป็นใด ๆของคุณสมบัติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Office XP รุ่นของคุณจากการขายปลีก ซีดีรอมที่ (แสดงเป็นโฮโลแกรมของ Office)
 • คุณพยายามที่ปรับปรุงรุ่นของ Office XP ของคุณให้กับสำนักงาน XP Service Pack 1 (SP-1) โดยใช้การปรับปรุงเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ (http://office.microsoft.com/productupdates)
ถ้าคุณติดตั้ง Office XP รุ่นของคุณจากเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์หรือซีดีรอมที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบของคุณ โปรด ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเกี่ยวกับปัญหานี้ และการอ้างอิงบทความนี้ หมายเลข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปัญหาหากคุณติดตั้ง Office จากซีดีรอม คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315152OFFXP: ข้อผิดพลาด 1328 เมื่อคุณใช้ Office XP Service Pack 1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ Office XP Service Pack 1 (SP-1), คุณอาจ ได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1328 ผิดพลาดใช้โปรแกรมแก้ไขกับ files\Microsoft C:\program แฟ้ม Office\Winword.exe ดังกล่าวอาจมีการปรับปรุง โดยใช้วิธีอื่น และสามารถไม่มี สำหรับรายละเอียดโปรแกรมปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อโปรแกรมปรับปรุงของคุณ ผู้จัดจำหน่าย
หมายเหตุ การปรับปรุงไคลเอ็นต์ทั้งหมดสำหรับ Microsoft Office XP สร้างแฟ้มบันทึกที่อยู่ใน โฟลเดอร์ \Temp\OHotfix แฟ้มบันทึกมีชื่อที่คล้ายกับต่อไปนี้:
OHotfix () #.log
OHotfix () #_Msi.log
ตัวเลขเหล่านี้เริ่มต้นใน 00001 และเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละ การปรับปรุงในเวลาต่อมา ดังนั้น ถ้าคุณเรียกใช้การปรับปรุงเดียวกันอีกครั้ง หรือคุณเรียกใช้เป็น การปรับปรุงใหม่ คู่ถัดไปของแฟ้มบันทึกจะมีหมายเลข 00002

เมื่อคุณ เปิดล็อกไฟล์ คุณค้นหาข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
MSI (s) (D5:80): Executing op:
FileCopy(SourceName=WINWORD.EXE,DestName=WINWORD.EXE,Attributes=1537,FileSize=110578248,
Version=10.0.2930.0,Language=0,InstallMode=58982400,PerTick=32768,IsCompressed=0,,
VerifyMedia=1,,VitalPatches=15,PatchHeaders=Binary00 
MSI (s) (D5:80): File: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE;
Overwrite; Existing file is a lower version
MSI (s) (D5:80): Executing op:
PatchApply(PatchName=WINWORD.EXE,TargetName=C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\WINWORD.EXE,PatchSize=3938618,TargetSize=10578248,PerTick=0,IsCCompressed=1,
FileAttributes=1537,PatchAttributes=0)PatchFiles: File: C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office10\WINWORD.EXE, Directory: C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office10\, Size:
MSI (s) (D5:80): Note: 1: 2318 2: C:\Config.Msi\PTC8D.tmp
MSI (s) (D5:80): Note: 1: 2302 2: 0 
MSI (s) (D5:80): Note: 1: 1328 2: C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\WINWORD.EXE 3: -1072807676 Error 1328. Error applying patch to 
file C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE. It has probably 
been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more 
information contact your patch vendor. System Error: -1072807676
MSI (s) (D5:80): Product: Microsoft Office XP Professional with FrontPage --Error 1328. 
Error applying patch to file C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office10\WINWORD.EXE. It has probably 
been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more 
information contact your patch vendor. System Error: -1072807676 
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มบันทึก แฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308490วิธีการแก้ปัญหาการปรับปรุง ติดตั้ง โดยใช้แฟ้มบันทึกใน Office XP

สาเหตุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นถ้าทั้งหมดมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ เป็นจริง:
 • คุณมีการติดตั้งระดับผู้ดูแลของ Office XP ที่ มีการปรับปรุงกับ update จัดการ Pack 1 pre-Service
 • คุณกำลังใช้เวิร์กสเตชันไคลเอนต์เครือข่ายที่ติดตั้งไว้ Office จากการติดตั้งระดับผู้ดูแล
 • คุณกำลังประยุกต์ใช้ SP-1 ไปยังไคลเอ็นต์ของเครือข่าย เวิร์กสเตชัน
โปรแกรมปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office ใช้วิธีการไบนารีการปรับปรุงแฟ้ม ซึ่งหมายความ ว่า จะมีการปรับปรุงส่วนเฉพาะของแฟ้ม เนื่องจากวิธีนี้ แฟ้มของโปรแกรม Office ที่มีการปรับปรุงบนไคลเอนต์ผ่านแฟ้มทั้งหมด แทน (การติดตั้งระดับผู้ดูแล) ที่มีอยู่แล้วได้มีการปรับปรุงด้วย ปรับปรุงอื่นไม่สามารถปรับปรุง โดยใช้การปรับปรุงไคลเอ็นต์ SP-1 นี่คือ เนื่องจากแฟ้มบนรูปสำหรับผู้ดูแลและแฟ้มบนไคลเอนต์ไม่ แฟ้มที่ปรับปรุงไคลเอ็นต์ (การปรับปรุงแบบไบนารี) ที่คาดว่าจะเป็นการค้นหา ซึ่งทำการ การปรับปรุงไคลเอ็นต์ล้มเหลว

ในล็อกไฟล์ตัวอย่างใน "อาการ" ส่วน สังเกตบรรทัดที่ขึ้นต้น ด้วยข้อความ
FileCopy(SourceName=WINWORD.EXE,DestName=WINWORD.EXE,Attributes=1537,FileSize=110578248,
Version=10.0.2930.0
				
เนื่องจากเป็นรุ่น (RTM) พื้นฐานของ Microsoft Word 2002 10.0.2627.0 และการติดตั้งระดับผู้ดูแล (SourceName) ประกอบด้วยเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า เวอร์ชั่น นั้นไม่ใช่ว่า การติดตั้งระดับผู้ดูแลไม่อยู่แล้ว อัพเดต ด้วยการปรับปรุง post-RTM สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรม คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291331วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office XP

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงไคลเอ็นต์ของคุณ โดยไม่มีการปรับปรุงมาใช้เป็น SP-1 การจัดการรูป สร้างอิมเมรองดูแล แล้ว recache ไคลเอนต์ไปยังระดับ RTM ของ Office XP และใช้ SP-1 ไปยังไคลเอนต์ ในการดำนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สร้างการติดตั้งระดับผู้ดูแลใหม่สำหรับ Office XP ที่ ไม่ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไข
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนไคลเอนต์แต่ละ (ใช้การปรับใช้ วิธีถ้าจำเป็น):
  msiexec.exe /i เส้นทางไป MSI Admin ใหม่ ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด REINSTALLMODE = VM
 3. ใช้ SP-1 ไปยังไคลเอนต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าแรกคุณติดตั้ง Office XP บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ จากจุดการติดตั้งระดับผู้ดูแลที่มีการปรับปรุงการ การปรับปรุงสำหรับผู้ดูแล คุณต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงทั้งหมด ไคลเอนต์ ถ้าคุณปรับปรุงไคลเอ็นต์โดยตรง โดยใช้การปรับปรุงไคลเอ็นต์ (ผู้ใช้ปลายทาง) ไคลเอ็นต์และรูปสำหรับผู้ดูแลจะกลายเป็นเข้ากัน ไม่ได้ซึ่งอาจทำให้ มีการปรับปรุงในอนาคตที่ล้มเหลว

ถ้าเวิร์กสเตชันไคลเอนต์ของคุณติดตั้ง Office จากการติดตั้งการดูแลระบบของ Office ควรจะให้คุณ ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงรุ่นสำหรับผู้ดูแลจากในMicrosoft Office XP Resource Kit สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง Office เรียกดูเมื่อต้องการ ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/one/depb11.htm
หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงรุ่นสำหรับผู้ดูแล ติดตั้งระดับผู้ดูแล office คุณปรับปรุงเวิร์กสเตชันไคลเอนต์แต่ละที่ด้วย เรียกใช้บรรทัดคำสั่ง Windows Installer ที่เวิร์กสเตชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการ การติดตั้งระดับผู้ดูแล ให้คลิกหมายเลขเพื่อดูที่บทความต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301348วิธีการติดตั้งการปรับปรุงสาธารณะเพื่อติดตั้งระดับผู้ดูแลของ Office XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315063 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbpubtypekc kbbug kberrmsg kbprb kbmt KB315063 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315063

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com