ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด http 404 - File หรือไดเรกทอรีไม่พบ" เมื่อคุณทำการร้องขอเนื้อหาแบบไดนามิกกับ IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315122 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณร้องขอเนื้อหาแบบไดนามิกเช่นเพจที่มี Active Server หน้า (ASP) เพจที่มี ASP.NET โปรแกรมประยุกต์ API บริการอินเทอร์เน็ต (ISAPI) หรือโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เฟซเกตเวย์ทั่วไป (CGI) บนเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ข้อผิดพลาด http 404 - File การไม่พบ
เกิดข้อผิดพลาด 2
ข้อผิดพลาด http 404 - File หรือไดเรกทอรีไม่พบ

สาเหตุ

ทำตามค่าเริ่มต้น เมื่อมีการติดตั้ง IIS บนตระกูล Windows Server 2003 รุ่นใด ๆ IIS เฉพาะหน้าที่เนื้อหาสแตติก (HTML)

การแก้ไข

คำเตือนคุณสามารถเปิดใช้งานเนื้อหาแบบไดนามิกเมื่อคุณต้องการใช้จริง โดยค่าเริ่มต้น IIS ปิดใช้งานเนื้อหาแบบไดนามิกสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย

ปลดการอนุญาตให้ IIS เพื่อสนับสนุนเนื้อหาแบบไดนามิก ผู้ดูแลต้องล็อกเนื้อหานี้ในโหนส่วนขยายของบริการของเว็บในโปรแกรมจัดการ IIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานส่วนขยายของการบริการเว็บที่มีอยู่ก่อน หรือเพิ่มส่วนขยายของบริการเว็บใหม่

การเปิดใช้งานการขยายบริการเว็บที่ Pre-existing ใน IIS 6.0

เมื่อต้องการอนุญาตให้ IIS เพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่ต้อง ISAPI ที่เฉพาะเจาะจงหรือนามสกุล CGI ที่แสดงอยู่ในรายชื่อส่วนขยายของบริการเว็บ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการ IIS ขยายโหนดเซิร์ฟเวอร์หลัก (นั่นคือServernameโหน), แล้ว เลือกนั้นส่วนขยายของบริการเว็บโหน
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวาของโปรแกรมจัดการ IIS คลิกขวาที่ส่วนขยายที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ในตัวอย่างนี้ นี่คือเพจที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมาย
เพิ่มส่วนขยายของบริการเว็บใหม่ใน IIS 6.0

เมื่อต้องการอนุญาตให้ IIS เพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่ต้อง ISAPI ที่เฉพาะเจาะจงหรือ CGI ส่วนขยายที่ไม่มีอยู่แล้วอยู่ในรายชื่อส่วนขยายของบริการเว็บ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการ IIS ขยายโหนดเซิร์ฟเวอร์หลัก และจากนั้น เลือกนั้นส่วนขยายของบริการเว็บโหน
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวาของโปรแกรมจัดการ IIS คลิกเพิ่มส่วนขยายของบริการเว็บใหม่ภายใต้งาน.
 3. ในการนามสกุลของชื่อกล่อง พิมพ์ชื่อที่เรียกง่ายสำหรับส่วนขยายที่คุณต้องการเพิ่มตัว (ตัวอย่างเช่นส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpage).
 4. ในการแฟ้มที่จำเป็นกล่อง คลิกaddแล้ว เลือกพาธและชื่อของแฟ้มที่จะจัดการการร้องขอสำหรับส่วนขยายที่ระบุ หลังจากที่คุณเลือกเส้นทางและชื่อไฟล์ คลิกตกลง.
 5. หากส่วนขยายต้องเปิดใช้งานในทันที คลิกเพื่อเลือกนั้นการตั้งค่าสถานะส่วนขยายการอนุญาตให้ใช้กล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เฟซเกตเวย์ทั่วไป (CGI)

สำหรับโปรแกรมประยุกต์ CGI คุณยังต้องตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นหรือเว็บไซต์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. ในการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ คลิกสคริปต์และ Executablesในการดำเนินการอนุญาตรายการ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กลุ่ม Everyone มีสิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS ที่ต่อไปนี้ บนโฟลเดอร์ C:\InetPub\wwwroot หรือ บนโฟลเดอร์ที่มีเนื้อหาของเว็บไซต์ที่คุณต้องการ:
  • อ่าน และปฏิบัติการ
  • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  • Read
 4. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นหรือเว็บไซต์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าDefaultAppPoolเลือกในการพูลโปรแกรมประยุกต์กล่อง ถ้ามีเลือกแอพลิเคชันอื่น ทำตามขั้นตอนในตัวจัดการ IIS:
  1. ขยายกลุ่มแอพลิเคชันคลิกขวากลุ่มแอพลิเคชัน ที่คุณต้อง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการรหัสประจำตัวแท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
   • กระบวนการบริการเครือข่ายมีเลือกบัญชี
   • บัญชีที่เลือกเป็นสมาชิกของกลุ่ม IIS_WPG

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายในบริการเว็บ ค้นหา "เปิดใช้งานและปิดใช้งานแบบไดนามิกเนื้อหา" ในเอกสารวิธีใช้ของ IIS 6.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
332124asp.net จะไม่อัตโนมัติติดตั้งใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315122 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbprb kbwebservices kbappservices kbhowtomaster kbmt KB315122 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315122

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com