การแก้ไข: ASP.NET ไม่ทำงานกับบัญชี ASPNET เริ่มต้นบนตัวควบคุมโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315158 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Visual Studio .NET หรือ Framework Microsoft .NET บนตัวควบคุมโดเมน หรือตัว ควบคุมโดเมนที่สำรองข้อมูล ถ้าคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เบราว์เซอร์ที่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน

ในขณะนี้ไม่มีเว็บแอพลิเคชันที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้

กรุณากดปุ่ม "ฟื้นฟู" ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้ลองทำการร้องขอของคุณใหม่
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ระบบ:
ไม่สามารถเปิดใช้ aspnet_wp.exe เนื่องจากชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านที่ให้ไว้ในส่วน processModel ของแฟ้มการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง
ไม่สามารถเริ่ม aspnet_wp.exe
HRESULT สำหรับความล้มเหลว: 80004005
ซึ่งประยุกต์ใช้กับอินเทอร์เน็ตข้อมูล Services (IIS) รุ่น 5.0 หรือรุ่นใหม่กว่า

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น ASP.NET เรียกใช้กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน (Aspnet_wp.exe) โดยใช้บัญชีอ่อน (ภายในเครื่องบัญชี ซึ่งเป็นชื่อ ASPNET) เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในตัวควบคุมโดเมน หรือตัวควบคุมโดเมนที่สำรองข้อมูล บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบัญชีผู้ใช้โดเมน และไม่ใช่บัญชีภายในเครื่อง ดังนั้น Aspnet_wp.exe ล้มเหลวในการเริ่มการทำงานเนื่องจากคุณไม่พบบัญชีเครื่องที่ชื่อว่า "localmachinename\ASPNET" เมื่อต้องการให้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องในตัวควบคุมโดเมน คุณต้องระบุบัญชีผู้ใช้อย่างชัดเจนในใน<processmodel>ส่วนของแฟ้ม Machine.config หรือคุณต้องใช้บัญชีระบบ</processmodel>

หมายเหตุ:ถ้าคุณพยายามตรวจแก้จุดบกพร่อง (คลิกการเริ่มการทำงานปุ่ม) ก่อนที่คุณพยายามเรียกดูไปยังเพจที่คุณสามารถพบปัญหาที่เหมือนกันทุกประการ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • สร้างบัญชีอ่อนที่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง และจากนั้น ตั้งค่าคอนฟิกใน<processmodel>ส่วนของแฟ้ม Machine.config ใช้บัญชีนั้น</processmodel>
 • ตั้งค่านี้ชื่อผู้ใช้คุณลักษณะการระบบ:ใน<processmodel>ส่วนของแฟ้ม Machine.config</processmodel>
 • การตั้งค่าคอนฟิกใน<processmodel>ส่วนของแฟ้ม Machine.config ใช้เป็นผู้ดูแลบัญชี</processmodel>
หมายเหตุ:การอนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เพื่อเรียกใช้เป็นระบบหรือบัญชีผู้ดูแลได้เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัยที่ร้ายแรง ถ้าคุณใช้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รหัสที่รันในกระบวนการ Aspnet_wp.exe จะมีการเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนและการตั้งค่าโดเมน แฟ้มที่ปฏิบัติการได้เริ่มต้นจากกระบวนการ Aspnet_wp.exe รันในบริบทที่เหมือนกัน และยัง สามารถเข้าถึงตัวควบคุมโดเมน

ดังนั้น Microsoft แนะนำให้ คุณใช้วิธีแก้ปัญหาแรก เมื่อต้องการใช้วิธีแก้ปัญหาแรก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า ASPUSER แล้ว เพิ่มบัญชีผู้ใช้นี้กับกลุ่มผู้ใช้

  หมายเหตุ:คุณยังสามารถใช้แอคเคาท์ ASPNET ที่.NET Framework สร้างถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีนี้ คุณต้องทราบรหัสผ่านของบัญชีนี้ได้เนื่องจากคุณได้เพิ่มรหัสผ่านไปยัง<processmodel>ส่วนต่อไปในขั้นตอนเหล่านี้</processmodel>
 2. ให้สิทธิ์ ASPUSER หรือบัญชี ASPNETเข้าสู่ระบบเป็นชุดงานผู้ใช้ที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ปรากฏในการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยเฉพาะที่

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการให้สิทธิ์เข้าสู่ระบบเป็นชุดงานผู้ใช้ที่ด้านขวาบนบัญชีนี้ คุณอาจต้องให้สิทธิ์นี้ผู้ใช้ในนโยบายความปลอดภัยต่อไปนี้(เครื่องจากในตัวควบคุมแผง/ดูแลมือ) แต่ละ:

  • นโยบายความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมน
  • นโยบายความปลอดภัยของโดเมน
  • นโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องรีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผล
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ ASPUSER หรือบัญชี ASPNET มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไดเรกทอรีที่จำเป็นและแฟ้ม เพื่อเริ่มการทำงานของกระบวนการ Aspnet_wp.exe และเพจ ASP.NET ที่ทำหน้าที่ทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ใดคุณต้องอนุญาตให้ไปที่บัญชีนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  317012ตัวประมวลผลและการร้องขอใน ASP.NET
 4. เปิดแฟ้ม Machine.config เส้นทางไปยังแฟ้ม: % Systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\CONFIG
 5. ในการ <processmodel>ส่วนของแฟ้ม Machine.config เปลี่ยนแปลง</processmodel>ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน:แอตทริบิวต์ชื่อและรหัสผ่านของบัญชีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่าง::
  userName="DomainName\ASPUSER" password="ASPUSERpassword"
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม Machine.config

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"จุดบกพร่องนี้ถูกแก้ไขใน (ที่รวมอยู่ ด้วย.NET Framework) ของ ASP.NET 1.1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ ASP.NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306590ภาพรวมการรักษาความปลอดภัยของ asp.net
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
316989เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือจาก ASP.NET กับ SQL Server: "เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ล้มเหลว: 'AccountName' "
329290วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ ASP.NET เข้ารหัสลับข้อมูลประจำตัวและสายอักขระการเชื่อมต่อสถานะเซสชัน
317012ตัวประมวลผลและการร้องขอใน ASP.NET

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315158 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Mobile Internet Toolkit 1.0
Keywords: 
kbproductlink kbfix kbbug kbconfig kbhttpruntime kbreadme kbsecurity kbmt KB315158 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315158
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com