Textová verze souboru Dltpurge.vbs pro článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base č. 312403 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 315229 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Pomocí služby sledování distribuovaného propojení v systému Windows můžete sledovat vytváření a přesunu propojené soubory přes svazků naformátovaných v systému souborů NTFS a servery. Tento článek obsahuje textová verze souboru Dltpurge.vbs skript, který je popsán v následujícím článku Microsoft Knowledge Base:
312403Distribuované sledování odkazů na řadičích domény se systémem Windows 2000

Další informace

Pomocí tohoto skriptu:
 1. Zkopírovat všechny text mezi poli < Start Kopie Zde > značku a < Konec Zkopírovat Sem > Značka v tomto článku a vložit text do textového editoru ASCII souboru (například soubor Poznámkový).
 2. Uložte soubor jako "Souboru Dltpurge.vbs".
 3. Dokončete postup popsaný v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  312403Distribuované sledování odkazů na řadičích domény se systémem Windows 2000
<Sem spustit Kopírovat >
'==============================================================================
'==============================================================================
'
' Copyright (C) 2001 by Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
' This script deletes all Active Directory objects used by the
' Distributed Link Tracking Server service.
'
' It is assumed that the DLT Server service has been disabled,
' and you wish to recover the DIT space these objects occupy.
'
' Usage:  cscript DltPurge.vbs <options>
' Options: -s ServerName
'     -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com
'     -b BatchSize BatchDelayMinutes
'     -t (optional test mode)
'
' The objects are deleted in batches - BatchSize objects are deleted,
' then there is a BatchDelayMinutes delay before the next batch.
'
'==============================================================================
'==============================================================================

Option Explicit

'
' Globals, also local to main.
'
Dim oProvider
Dim oTarget
Dim sServer
Dim sDomain
Dim bTest

Dim BatchSize
Dim BatchDelayMinutes

'
' Set defaults
'

BatchSize = 1000
BatchDelayMinutes = 15
bTest = False

'==============================================================================
'
'  ProcessArgs
'
'  Parse the command-line arguments. Results are set in global variables
'  (oProvider, oTarget, sServer, sDomain, BatchSize, and BatchDelayMinutes).
'
'==============================================================================


public function ProcessArgs

  Dim iCount
  Dim oArgs

  on error resume next

  '
  ' Get the command-line arguments
  '
  
  Set oArgs = WScript.Arguments

  if oArgs.Count > 0 then

    '
    ' We have command-line arguments. Loop through them.
    '

    iCount = 0
    ProcessArgs = 0

    do while iCount < oArgs.Count

      select case oArgs.Item(iCount)

        '
        ' Server name argument
        '
        
        case "-s"

          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            exit do
          end if

          sServer = oArgs.Item(iCount+1)
          if Len(sServer) > 0 then sServer = sServer & "/"
          iCount = iCount + 2

        '
        ' Enable testing option
        '
        
        case "-t"

          iCount = iCount + 1
          bTest = True

        '
        ' Domain name option
        '
        
        case "-d"

          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            Exit Do
          end if

          sDomain = oArgs.Item(iCount+1)
          iCount = iCount + 2

        '
        ' Batching option (batch size, batch delay)
        '

        case "-b"

          if( iCount + 2 >= oArgs.Count ) then
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            exit do
          end if

          Err.Clear
          
          BatchSize = CInt( oArgs.Item(iCount+1) )
          BatchDelayMinutes = CInt( oArgs.Item(iCount+2) )
          
          if( Err.Number <> 0 ) then 
            wscript.echo "Invalid value for -b argument" & vbCrLf
            Syntax
            ProcessArgs = -1
            exit do
          end if
          
          iCount = iCount + 3

        '
        ' Help option
        '
        
        case "-?"
          Syntax
          ProcessArgs = -1
          exit do

        '
        ' Invalid argument
        '
        
        case else
        
          ' Display the syntax and return an error

          wscript.echo "Unknown argument: " & oArgs.Item(iCount) & vbCrLf
          Syntax
          ProcessArgs = -1
          Exit Do
          
      end select
   loop

  else
  
    '
    ' There were no command-line arguments, display the syntax
    ' and return an error.
    '

    Syntax
    ProcessArgs = -1

  end if

  Set oArgs = Nothing

end function ' ProcessArgs

'==============================================================================
'
'  Syntax
'
'  Show the command-line syntax
'
'==============================================================================

public function Syntax

  wscript.echo  vbCrLf & _
          "Purpose:  Delete Active Directory objects from Distributed Link Tracking" & vbCrLf & _
          "      Server service (Assumes that DLT Server has been disabled" & vbCrLf & _
          "      on all DCs)" & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Usage:   " & wscript.scriptname & " <arguments>" & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Arguments: -s Server" & vbCrLf & _
          "      -d FullyQualifiedDomain" & vbCrLf & _
          "      -b BatchSize BatchDelayMinutes (default to 1000 and 15)" & vbCrLf & _
          "      -t (optional test mode, nothing is deleted)" & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Note:   Objects are deleted in batches, with a delay between each" & vbCrLf & _
          "      batch. The size of the batch defaults to 1000 objects, and" & vbCrLf & _
          "      the length of the delay defaults to 15 minutes. But these" & vbCrLf & _
          "      values can be overridden using the -b option." & vbCrLf & _
          vbCrLf & _
          "Example:  " & wscript.scriptname & " -s myserver -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com "

end function  ' Syntax'==============================================================================
'
'  PurgeContainer
'
'  Delete all objects of the specified class in the specified container.
'  This subroutine is called once for the volume table and once for
'  the object move table.
'
'==============================================================================

sub PurgeContainer(ByRef oParent, ByVal strClass)

  dim oChild
  dim iBatch
  dim iTotal

  On Error Resume Next

  iTotal = 0
  iBatch = 0

  ' Loop through the children of this container

  For Each oChild in oParent

    ' 
    ' Is this a DLT object?
    '

    
    if oChild.Class = strClass Then

      '
      ' Yes, this is a DLT object, it may be deleted
      '
      
      iTotal = iTotal + 1
      iBatch = iBatch + 1

      '
      ' Delete the object
      '
      
      if bTest then
        wscript.echo "Object that would be deleted: " & oChild.adspath
      else
        oParent.Delete oChild.Class, oChild.Name
      end if

      '
      ' If this is the end of a batch, delay to let replication
      ' catch up.
      '
      
      if iBatch = BatchSize then
      
        iBatch = 0
        
        wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
        wscript.echo "Deleted " & BatchSize & " objects"
        wscript.echo "Pausing to allow processing (will restart at " & DateAdd("n", BatchDelayMinutes, Time) & ")"
        
        wscript.sleep BatchDelayMinutes * 60 * 1000
        wscript.echo "Continuing ..."
        
      end if
      
    else
    
      ' oChild.Class didn't match strClass
      wscript.echo "Ignoring unexpected class: " & oChild.Class
      
    end if

    oChild = NULL

  Next


  wscript.echo "Deleted a total of " & iTotal & " objects"

end sub ' PurgeContainer


'==============================================================================
'
' Main
'
'==============================================================================

if (ProcessArgs=-1) then wscript.quit

on error resume next

'
' Explain what's about to happen
'

wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
wscript.echo "This script will purge all objects from the Active Directory" & vbCrLf & _
       "used by the Distributed Link Tracking Server service (trksvr)." & vbCrLf & _
       "It is assumed that this service has already been disabled on" & vbCrLf & _
       "all DCs in the domain."

'
' When running in cscript, pause to give an opportunity to break out
' (These 3 lines are for cscript and ignored by wscript.)
'

wscript.stdout.writeline ""
wscript.stdout.writeline "Press Enter to continue ..."
wscript.stdin.readline

'
' Get an ADSI object
'

Set oProvider = GetObject("LDAP:")

'
' Purge the System/FileLinks/ObjectMoveTable
'

wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
wscript.echo "Purging ObjectMoveTable"

Set oTarget = oProvider.OpenDSObject( "LDAP://" & sServer & "cn=ObjectMoveTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_
                   vbNullString, vbNullString, _
                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATION

call PurgeContainer( oTarget, "linkTrackOMTEntry" )
oTarget = NULL

'
' Purge the System/FileLinks/VolumeTable
'

wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript
wscript.echo "Purging VolumeTable"

Set oTarget = oProvider.OpenDSObject("LDAP://" & sServer & "cn=VolumeTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_
                   vbNullString, vbNullString, _
                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATION
call PurgeContainer( oTarget, "linkTrackVolEntry" )
oTarget = NULL

oProvider = NULL
				
< Sem END Kopírovat >

Vlastnosti

ID článku: 315229 - Poslední aktualizace: 3. prosince 2007 - Revize: 6.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbmt kbenv kbinfo KB315229 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:315229

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com