Αναγν. άρθρου: 315231 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315231

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με το Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη για ορισμένες εκδόσεις των Windows πλησιάζει στο τέλος της

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των Windows XP για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας σύνδεσης, αποθηκεύοντας τον κωδικό πρόσβασής σας και άλλες συναφείς πληροφορίες στη βάση δεδομένων μητρώου. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε άλλους χρήστες να κάνουν εκκίνηση του υπολογιστή σας και να χρησιμοποιούν το λογαριασμό που δημιουργείτε για να συνδέονται αυτόματα.

Σημαντικό Εάν ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση, η χρήση των Windows XP γίνεται πιο εύκολη. Ωστόσο, η χρήση αυτής της δυνατότητας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Εάν ρυθμίσετε έναν υπολογιστή για αυτόματη σύνδεση, οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή μπορεί επίσης να αποκτήσει πρόσβαση σε οτιδήποτε βρίσκεται στον υπολογιστή, περιλαμβανομένου του δικτύου ή των δικτύων με τα οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής. Επιπλέον, εάν ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση, ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο μητρώο σε μορφή απλού κειμένου. Το συγκεκριμένο κλειδί μητρώου που αποθηκεύει αυτήν την τιμή έχει δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης από την ομάδα Authenticated Users. Επομένως, χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση μόνο όταν ο υπολογιστής έχει ασφάλεια και αν εξασφαλίσετε ότι οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν είναι δυνατό να προβάλουν απομακρυσμένα το μητρώο.Αν θέλετε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε εμείς τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στον σύνδεσμο Επίλυση (Fix it). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης σύνδεσης στα Windows XP
Microsoft Fix it 50529
Απενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης σύνδεσης στα Windows XP
Microsoft Fix it 50532


Σημειώσεις
 • Ωστόσο, η χρήση της δυνατότητας αυτόματης σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφαλείας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί η ακολουθία πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE για τη σύνδεση στα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο "Τρόπος ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της ακολουθίας πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE για τη σύνδεση στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7".
 • Αν το όνομα χρήστη είναι ένα όνομα χρήστη τομέα, προσδιορίστε την τιμή του DefaultUsername χρησιμοποιώντας την εξής μορφή: 

  τομέας\όνομα χρήστη
 • Ενδέχεται αυτός ο οδηγός να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.
Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Μέθοδος 1:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Επεξεργαστής μητρώου" (Registry Editor) για να προσθέσετε τις πληροφορίες σύνδεσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Χρησιμοποιώντας το όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση DefaultUserName, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση DefaultPassword, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας στο πλαίσιο δεδομένων τιμής και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν δεν υπάρχει η τιμή DefaultPassword, δημιουργήστε την. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor), κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
  2. Πληκτρολογήστε DefaultPassword ως όνομα τιμής και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο κλειδί που μόλις δημιουργήθηκε και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value Data).
  Σημείωση: Αν δεν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου DefaultPassword, τα Windows XP θα αλλάξουν αυτόματα την τιμή του κλειδιού μητρώου AutoAdminLogonαπό 1 (true) σε 0 (false) προκειμένου να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα AutoAdminLogon μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση AutoAdminLogon, πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value Data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταχώρηση AutoAdminLogon, δημιουργήστε την. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor), κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
  2. Πληκτρολογήστε AutoAdminLogon ως όνομα τιμής και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο κλειδί που μόλις δημιουργήθηκε και κατόπιν πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value Data).
 6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 7. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και ξεκινήσουν τα Windows XP, μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα.

Εάν θέλετε να παρακάμψετε την αυτόματη σύνδεση για να συνδεθείτε ως διαφορετικός χρήστης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT μετά την αποσύνδεσή σας ή μετά την επανεκκίνηση των Windows XP. Σημειώστε ότι αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο κατά την πρώτη σύνδεση. Για να επιβάλει αυτήν τη ρύθμιση για μελλοντικές αποσυνδέσεις, ο διαχειριστής πρέπει να ορίσει το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Τιμή:ForceAutoLogon
Τύπος: REG_SZ
Δεδομένα: 1

Μέθοδος 2:

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης, χωρίς να επεξεργαστείτε το μητρώο στα Windows XP Home Edition και στα Windows XP Professional, σε έναν υπολογιστή που δεν συμμετέχει σε τομέα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:  
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε control userpasswords2 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Σημείωση Όταν οι χρήστες προσπαθήσουν να εμφανίσουν πληροφορίες βοήθειας στο παράθυρο "Λογαριασμοί χρήστη" (User Accounts) των Windows XP Home Edition, οι πληροφορίες βοήθειας δεν εμφανίζονται. Επιπλέον, οι χρήστες λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου βοήθειας Μονάδα δίσκου:\Windows\System32\users.hlp. Ελέγξτε αν υπάρχει το αρχείο στο σκληρό σας δίσκο. Εάν δεν υπάρχει, πρέπει να το εγκαταστήσετε εκ νέου." (Cannot find the Drive:\Windows\System32\users.hlp Help file. Check to see that the file exists on your hard disk drive. If it does not exist, you must reinstall it.)
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Οι χρήστες πρέπει να πληκτρολογήσουν όνομα χρήστη και κωδικό για να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον υπολογιστή" (Users must enter a user name and password to use this computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply).
 4. Στο παράθυρο Αυτόματη σύνδεση (Automatically Log On), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον εκ νέου στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (Confirm Password).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Αυτόματη σύνδεση (Automatically Log On) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο Λογαριασμοί χρήστη (User Accounts).

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, σχολιάστε το blog "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 315231 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbacwsurvey kbregistry kbhowto kbenv kbinfo kbui kbmsifixme kbfixme KB315231

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com