Article ID: 315231 - View products that this article applies to.

כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שאתה משתמש ב-Windows XP עם Service Pack 3? (SP3). למידע נוסף, עיין בדף האינטרנט הבא של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows

הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לקבוע את תצורת Windows XP כך שתהליך הכניסה יהיה אוטומטי, על-ידי אחסון הסיסמה ומידע רלוונטי אחר במסד הנתונים של הרישום. תכונה זו מאפשרת למשתמשים אחרים להפעיל את המחשב שלך ולהשתמש בחשבון שיצרת כדי לבצע כניסה אוטומטית.

חשוב הפעלת הכניסה האוטומטית הופכת את השימוש ב-Windows XP לנוח יותר. יחד עם זאת, השימוש בתכונה זו עלול לגרום סיכון אבטחה.

מידע נוסף

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

הגדרת כניסה אוטומטית למחשב מסוים מאפשרת לכל אדם שיש לו גישה פיזית לאותו מחשב לקבל גישה לכל החומר המצוי בו, כולל גישה לרשת או לרשתות אליהן מחובר מחשב זה. בנוסף, הפעלת כניסה אוטומטית גורמת לאחסון הסיסמה ברישום בצורת טקסט רגיל. מפתח הרישום הספציפי המאחסן ערך זה ניתן לקריאה מרחוק על-ידי קבוצת המשתמשים שזהותם אומתה. לכן, השתמש בהגדרה זו רק אם המחשב מאובטח באופן פיזי ורק לאחר שווידאת כי למשתמשים שאינם מהימנים עליך אין גישה מרחוק לרישום.כדי שאנו נפעיל או נכבה עבורך את הכניסה האוטומטית, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

הפעל כניסה אוטומטית ב- Windows XP
Microsoft Fix it 50529
כבה כניסה אוטומטית ב- Windows XP
Microsoft Fix it 50532


הערות
 • השימוש בתכונת הכניסה האוטומטית עלול לגרום סיכון אבטחה.
 • ודא ששם המשתמש והסיסמה שלך נכונים.
 • ודא שצירוף המקשים CTRL+ALT+DELETE לכניסה ל- Windows XP מושבת. למידע נוסף, עיין ב-"כיצד להפעיל או להשבית את רצף המקשים CTRL+ALT+DELETE לכניסה ל-Windows XP, ל- Windows Vista, ול- Windows 7".
 • אם שם המשתמש הוא שם משתמש תחום ציין את הערך עבור DefaultUsername באמצעות התבנית הבאה:

  domain\username
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

שיטה 1:

ניתן להשתמש ב'עורך הרישום' כדי להוסיף את פרטי הכניסה למערכת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. תוך שימוש בשם החשבון ובסיסמת החשבון שלך, לחץ פעמיים על הערך DefaultUserName, הקלד את שם המשתמש שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ פעמיים על הערך DefaultPassword, הקלד את הסיסמה בתיבה 'נתוני ערך' ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם הערך DefaultPassword לא קיים, יש ליצור אותו. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. ב'עורך הרישום', לחץ על עריכה, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך מחרוזת.
  2. הקלד DefaultPassword כשם הערך ולאחר מכן הקש ENTER.
  3. לחץ פעמיים על המפתח החדש שיצרת ולאחר מכן הקלד את הסיסמה בתיבה נתוני ערך.
  הערה: אם ערך הרישום DefaultPassword אינו קיים, Windows XP משנה אוטומטית את הערך של מפתח הרישום AutoAdminLogonמ- 1 (נכון) ל- 0 (לא נכון) כדי לכבות את התכונה AutoAdminLogon לאחר הפעלת המחשב מחדש.
 5. לחץ פעמיים על הערך AutoAdminLogon, הקלד 1 בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם לא קיים ערך עבור AutoAdminLogon, צור אותו. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. ב'עורך הרישום', לחץ על עריכה, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך מחרוזת.
  2. הקלד AutoAdminLogon כשם הערך ולאחר מכן הקש ENTER.
  3. לחץ פעמיים על המפתח החדש שיצרת ולאחר מכן הקלד 1 בתיבה נתוני ערך.
 6. צא מעורך הרישום.
 7. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה מחדש ולאחר מכן לחץ על אישור.
לאחר הפעלת המחשב מחדש והפעלת Windows XP, יהיה באפשרותך להיכנס באופן אוטומטי.

אם ברצונך לעקוף את הכניסה האוטומטית כדי להיכנס כמשתמש אחר, החזק את המקש SHIFT לחוץ לאחר היציאה מהמערכת או לאחר הפעלה מחדש של Windows XP. שים לב כי נוהל זה חל רק על הכניסה הראשונה. כדי לאכוף הגדרה זו ביציאות הבאות מן המערכת, על מנהל המערכת להגדיר את מפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


ערך:ForceAutoLogon
סוג: REG_SZ
Data: 1

שיטה 2:

תוכל גם להפעיל כניסה אוטומטית בלי לערוך את הרישום ב- Windows XP Home Edition וב-Windows XP Professional במחשב שאינו חלק מתחום. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:  
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד control userpasswords2 ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה בעת ניסיון להציג מידע של עזרה בחלון 'חשבונות משתמשים' ב-Windows XP Home Edition, המידע אינו מופיע. בנוסף, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
  Cannot find the Drive:\Windows\System32\users.hlp Help file (אין אפשרות למצוא את קובץ העזרה Drive:\Windows\System32\users.hlp?) Check to see that the file exists on your hard disk drive (ודא כי הקובץ קיים בכונן הדיסק הקשיח שלך) If it does not exist, you must reinstall it (אם הקובץ לא קיים, עליך להתקין אותו מחדש)
 3. נקה את הסימון בתיבה 'משתמשים צריכים להזין שם משתמש וסיסמה כדי להשתמש במחשב זה' ולאחר מכן לחץ על החל.
 4. בחלון כניסה אוטומטית, הקלד את הסיסמה בתיבה סיסמה ולאחר מכן הקלד שוב את הסיסמה בתיבה אשר סיסמה.
 5. לחץ על אישור כדי לסגור את החלון כניסה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את החלון חשבונות משתמשים.

האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מאפיינים

Article ID: 315231 - Last Review: יום ראשון 25 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbacwsurvey kbregistry kbhowto kbenv kbinfo kbui kbmsifixme kbfixme KB315231

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com