Numer ID artykułu: 315231 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315231

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób konfigurowania systemu Windows XP do automatyzacji procesu logowania dzięki przechowywaniu hasła użytkownika oraz innych odpowiednich informacji w bazie danych rejestru. Ta funkcja umożliwia innym użytkownikom uruchamianie komputera i używanie konta utworzonego w celu automatycznego logowania.

Ważne: Włączenie funkcji automatycznego logowania ułatwia korzystanie z systemu Windows XP. W przypadku tej funkcji może jednak występować ryzyko związane z zabezpieczeniami.

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Jeżeli komputer jest skonfigurowany do automatycznego logowania, każda osoba, która może uzyskać fizyczny dostęp do komputera, może również uzyskać dostęp do wszystkich składników na tym komputerze, takich jak sieci, do których komputer jest podłączony. Ponadto, jeżeli logowanie automatyczne zostanie wyłączone, hasło jest przechowywane w rejestrze w formacie zwykłego tekstu. Określony klucz rejestru, w którym ta wartość jest przechowywana, może być odczytany zdalnie przez grupę Użytkownicy uwierzytelnieni. Tego ustawienia należy używać wyłącznie wówczas, gdy komputer jest zabezpieczony fizycznie, a niezaufani użytkownicy nie mogą zdalnie przeglądać rejestru.Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć logowanie automatyczne, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Włącz logowanie automatyczne w systemie Windows XP
Microsoft Fix it 50529
Wyłącz logowanie automatyczne w systemie Windows XP
Microsoft Fix it 50532


Uwagi
 • Z korzystaniem z funkcji logowania automatycznego wiąże się ryzyko związane z zabezpieczeniami.
 • Należy się upewnić, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
 • Należy się upewnić, że jest wyłączona sekwencja CTRL+ALT+DELETE na potrzeby logowania się w systemie Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak włączyć lub wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE na potrzeby logowania się w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.
 • Jeśli nazwa użytkownika jest nazwą użytkownika domeny, należy określić wartość DefaultUsername w formacie:

  domena\nazwa_użytkownika
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Metoda 1.

Korzystając z Edytora rejestru, można dodać informacje użytkownika związane z logowaniem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Korzystając ze swojej nazwy konta i hasła, kliknij dwukrotnie wpis DefaultUserName, wpisz swoją nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij dwukrotnie wpis DefaultPassword, wpisz swoje hasło w polu danych wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeżeli wartość DefaultPassword nie istnieje, utwórz tę wartość. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W Edytorze rejestru kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
  2. Wpisz nazwę wartości DefaultPassword, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Kliknij dwukrotnie nowo utworzony klucz, a następnie wpisz swoje hasło w polu Dane wartości.
  Uwaga: Jeśli brakuje wpisu rejestru DefaultPassword, system Windows XP automatycznie zmienia wartość klucza rejestru AutoAdminLogon z 1 (prawda) na 0 (fałsz) w celu wyłączenia funkcji AutoAdminLogon po ponownym uruchomieniu komputera.
 5. Kliknij dwukrotnie wpis AutoAdminLogon, wpisz 1 w polu tekstowym Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeżeli wpis AutoAdminLogon nie istnieje, utwórz ten wpis. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W Edytorze rejestru kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
  2. Wpisz nazwę wartości AutoAdminLogon, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Kliknij dwukrotnie nowo utworzony klucz, a następnie wpisz 1 w polu Dane wartości.
 6. Zakończ pracę Edytora rejestru.
 7. Kliknij przycisk Start,kliknij polecenie Zamknij, kliknij przycisk Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
Po ponownym uruchomieniu komputera i uruchomieniu systemu Windows XP można logować się automatycznie.

Jeżeli chcesz pominąć automatyczne logowanie, aby zalogować się jako inny użytkownik, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT po wylogowaniu lub ponownym uruchomieniu systemu Windows XP. Ta procedura dotyczy wyłącznie pierwszego logowania. Aby wymusić to ustawienie dla wylogowania w przyszłości, administrator musi ustawić jeden z następujących kluczy rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Wartość:ForceAutoLogon
Typ: REG_SZ
Dane: 1

Metoda 2.

W systemie Windows XP Home Edition i Windows XP Professional na komputerze, który nie jest przyłączony do domeny, logowanie automatyczne można również włączyć bez edytowania rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:  
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie control userpasswords2, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeżeli użytkownicy systemu Windows XP Home Edition usiłują wyświetlić Pomoc w oknie Konta użytkowników, żadne informacje nie są wyświetlane. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Nie można odnaleźć pliku Pomocy dysk:\Windows\System32\users.hlp. Sprawdź, czy plik istnieje na lokalnym dysku twardym. Jeżeli nie istnieje, musisz zainstalować go ponownie.
 3. Wyczyść pole wyboru „Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło” , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. W oknie Logowanie automatyczne wpisz hasło w polu Hasło, a następnie wpisz ponownie hasło w polu Potwierdź hasło.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Logowanie automatyczne, a następnie przycisk OK, aby zamknąć okno Konta użytkowników.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Właściwości

Numer ID artykułu: 315231 - Ostatnia weryfikacja: 29 października 2010 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbacwsurvey kbregistry kbhowto kbenv kbinfo kbui kbmsifixme kbfixme KB315231

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com