Komputer nie jest uruchamiany po zmianie partycji aktywnej przy użyciu narzędzia Zarządzanie dyskami

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 315261 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 228004
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po oznaczeniu partycji podstawowej jako aktywnej przy użyciu przystawki Zarządzanie dyskami systemu Windows komputer może nie zostać uruchomiony i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Brak pliku NTLDR.

Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del, aby zrestartować komputer.

Przyczyna

To zachowanie może występować, jeżeli partycja oznaczona jako aktywna nie zawiera plików rozruchowych systemu Windows lub plików rozruchowych innego systemu operacyjnego. Na komputera z procesorami Intel partycja systemowa musi być partycją podstawową oznaczoną jako aktywna do celów związanych z uruchamianiem. Ta partycja musi znajdować się na dysku, do którego komputer uzyskuje dostęp podczas uruchamiania. Tylko jedna partycja systemowa może być oznaczona jako aktywna w danej chwili. Jeżeli konieczne jest korzystanie z innego systemu operacyjnego, należy oznaczyć jego partycję systemową jako aktywną przed ponownym uruchomieniem komputera.

Rozwiązanie

WAŻNE: Przed wykonaniem kroków wymienionych poniżej, należy się upewnić, że została wykonana prawidłowa kopia zapasowa ważnych plików danych.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących procedur:
 • Spróbuj zmienić partycję aktywną przez wykonanie rozruchu przy użyciu dyskietki, a następnie ręcznie zmienić partycję aktywną przy użyciu narzędzi dyskowych:
  1. Wykonaj rozruch w trybie wiersza polecenia przy użyciu dyskietki rozruchowej systemu Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me).
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie fdisk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Po wyświetleniu monitu o włączenie obsługi dużych dysków kliknij przycisk Tak.
  4. Kliknij opcję Set active partition (Ustaw partycję aktywną), naciśnij numer partycji przeznaczonej do uaktywnienia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Naciśnij klawisz ESC.
  6. Wyjmij dyskietkę rozruchową, a następnie ponownie uruchom komputer.
 • Uruchom komputer przy użyciu dysku rozruchowego systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  305595 JAK: Tworzenie dysku rozruchowego dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows XP
 • Jeżeli partycja niepoprawnie oznaczona jako aktywna zostanie sformatowana przy użyciu systemu plików FAT, FAT32 lub NTFS, ten problem można usunąć przy użyciu Konsoli odzyskiwania systemu Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314058 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP
  UWAGA: Partycja systemowa oznacza wolumin dyskowy zawierający pliki niezbędne do uruchomienia systemu Windows (np. Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com). Na komputerach z procesorami Intel x86 partycja systemowa musi być partycją podstawową oznaczoną jako aktywna. Na komputerach z procesorami Intel x86 jest to zawsze dysk 0, tzn. dysk przeszukiwany przez system BIOS podczas uruchamiania systemu operacyjnego.

  Korzystając z Konsoli odzyskiwania, należy skopiować plik Ntldr z dysku CD-ROM z systemem Windows XP do katalogu głównego bieżącej partycji aktywnej. Wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki instalacyjnej systemu Windows XP lub dysku CD-ROM z systemem Windows XP.
  2. Po wyświetleniu ekranu „Instalator — Zapraszamy!” naciśnij klawisz F10 lub R, aby naprawić instalację.
  3. Naciśnij klawisz C, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
  4. Skopiuj plik Ntldr z dysku CD-ROM z systemem Windows XP do katalogu głównego partycji systemowej przy użyciu następujących poleceń, naciskając klawisz ENTER po wprowadzeniu każdego z nich:
   1. Wpisz polecenie cd .., aby zmienić katalog bieżący na katalog główny dysku C.

    Należy zwrócić uwagę na spację między literą „d” i dwiema kropkami (..) w tym poleceniu.
   2. Wpisz literę stacji dysków CD-ROM.
   3. Wpisz polecenie cd i386.
   4. Wpisz polecenie Copy ntldr c:.
   5. Wpisz polecenie Exit.
  Jeżeli partycja nie była formatowana przy użyciu systemu Windows, konieczne może być również skorzystanie z polecenia fixboot Konsoli odzyskiwania w celu przystosowania partycji aktywnej do rozruchu.
Jeżeli można już uruchomić system Windows, zalecane jest ponowne skonfigurowanie oryginalnej partycji systemowej jako partycji aktywnej przy użyciu narzędzia przystawki Zarządzanie dyskami systemu Windows, a następnie ponowne uruchomienie komputera.

Właściwości

Numer ID artykułu: 315261 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2006 - Weryfikacja: 2.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbprb KB315261

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com