Jak používat nástroj Dumpchk.exe ke kontrole souboru s výpisem stavu paměti

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 315271 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systémy Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 156280.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek popisuje nástroj příkazového řádku Dumpchk.exe, jehož pomocí si můžete ověřit, zda byl soubor s výpisem stavu paměti vytvořen správně. Nástroj Dumpchk nevyžaduje přístup k symbolům ladění.

Další informace

Nástroj Dumpchk se nachází na disku CD-ROM systému Windows XP. Nástroje pro podporu nainstalujete spuštěním souboru Setup.exe ze složky Support\Tools na tomto disku CD-ROM. Nástroj Dumpchk.exe se ve výchozím nastavení nainstaluje do složky Program Files\Support Tools.

Nástroj Dumpchk má následující možnosti příkazového řádku:
  DUMPCHK [možnosti] <SouborVýpisuPaměti>

   -? Zobrazí syntaxi příkazů.

   -p Vytiskne pouze hlavičku (bez ověřování).

   -v Povolí režim podrobného protokolování.

   -q Provede rychlý test. Tato možnost není k dispozici v systému Windows XP.
				
Ve verzi nástroje Dumpchk.exe pro systém Windows XP jsou k dispozici další možnosti:
  -c Provede ověření výpisu.

  -x Provede rozšířené ověření souboru, které trvá několik minut.

  -c Provede zkoušku výpisu.

  -y <?Cesta> Nastaví cestu hledání symbolů pro zkoušku výpisu. 
    Pokud je cesta pro hledání symbolů prázdná,
    použije se pro symboly disk CD-ROM.

  -b <?Cesta> Nastaví cestu hledání bitové kopie pro zkoušku výpisu.
    Pokud je cesta pro hledání symbolů prázdná, použije se pro
    pro symboly cesta %SystemRoot%\System32.

  -k <Soubor> Nastaví název jádra na Soubor.

  -k <Soubor> Nastaví název vrstvy HAL na Soubor.
				
Nástroj Dumpchk zobrazí některé základní informace ze souboru výpisu paměti a poté ověří všechny virtuální a fyzické adresy v souboru. Jsou-li v souboru výpisu paměti zjištěny jakékoli chyby, nástroj Dumpchk je vypíše. Následuje příklad výstupu příkazu Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList (Ověřování integrity výpisu PsLoadedModuleList)
  **************

  **************
  **************--> Performing a complete check (^C to end) (Probíhá úplná kontrola (chcete-li ji ukončit, stiskněte Ctrl+Break))
  **************
  **************
  **************--> Validating all physical addresses (Ověřování všech fyzických adres)
  **************
  **************
  **************--> Validating all virtual addresses (Ověřování všech virtuálních adres)
  **************
  **************
  **************--> This dump file is good! (Tento soubor výpisu je v pořádku.)
  **************
				
Pokud se v jakékoli části výstupu objeví chyba, je soubor výpisu poškozen a analýzu nelze provést.

V tomto příkladu je nejdůležitější informací (z hlediska ladění) následující část výstupu nástroje Dumpchk:
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
Z těchto informací můžete určit, k jaké chybě Stop jádra došlo, a do určité míry také to, o jakou verzi systému Windows se jedná.

Vlastnosti

ID článku: 315271 - Poslední aktualizace: 1. prosince 2007 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbinfo kbenv KB315271

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com