Bellek Döküm Dosyasını Denetlemek İçin Dumpchk.exe Nasıl Kullanılır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 315271 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Windows NT ve Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz:156280.
Hepsini aç | Hepsini kapa

™zet

Bu makalede, bellek dökümü dosyasının düzgün oluşturulduğunu doğrulamak için kullanabileceğiniz bir komut satırı yardımcı programı olan Dumpchk.exe açıklanır. Dumpchk aracı simgelere erişim gerektirmez.

Daha fazla bilgi

Dumpchk, Windows XP CD-ROM'unda bulunur. CD-ROM'daki Support\Tools klasöründe bulunan Setup.exe dosyasını çalıştırarak Destek Araçları'nı yükleyin. Varsayılan olarak, Dumpchk.exe dosyası Program Files\Support Tools klasörüne yüklenir.

Dumpchk aşağıdaki komut satırı seçeneklerine sahiptir:
  DUMPCHK [seçenekler] <ÇökmeDökümDosyası>

   -? Komut satırı seçeneklerini görüntüler.

   -p Yalnızca üstbilgiyi yazdırır (doğrulama yapmadan).

   -v Kapsamlı modu belirtir.

   -q Hızlı sınama gerçekleştirir. Windows XP'de kullanılamaz.
				
Dumpchk.exe dosyasının Windows XP sürümünde ek seçenekler bulunmaktadır:
  -c Döküm doğrulaması yapar.

  -x Ek dosya doğrulaması yapar; birkaç dakika sürebilir.

  -e Döküm incelemesi yapar.

  -y <Yol> Döküm incelemesi için simge arama yolunu ayarlar. 
    Simge arama yolu boşsa, simgeler için CD-ROM kullanılır.


  -b <Yol> Döküm incelemesi için görüntü arama yolunu ayarlar.
    Simge arama yolu boşsa, simgeler için %SystemRoot%\System32 kullanılır.


  -k <Dosya> Çekirdek adını Dosya olarak ayarlar.

  -h <Dosya> HAL adını Dosya olarak ayarlar.
				
Dumpchk, bellek dökümü dosyasındaki bazı temel bilgileri görüntüledikten sonra dosyadaki tüm sanal ve fiziksel adresleri doğrular. Bellek dökümü dosyasında hata bulunursa, Dumpchk bunları bildirir. Aşağıda, Dumpchk komutu için çıkış örneği bulunmaktadır:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
  **************

  **************
  **************--> Performing a complete check (^C to end)
  **************
  **************
  **************--> Validating all physical addresses
  **************
  **************
  **************--> Validating all virtual addresses
  **************
  **************
  **************--> This dump file is good!
  **************
				
Çıkışın herhangi bir bölümünde bir hata varsa, döküm dosyası bozuktur ve çözümleme gerçekleştirilemez.

Bu örnekte, hata ayıklama açısından en önemli bilgiler Dumpchk çıkışının aşağıdaki bölümüdür:
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
Bu bilgileri, hangi çekirdek Dur hatasının oluştuğunu ve belirli bir aşamaya kadar, hangi Windows sürümünün kullanılmakta olduğunu belirlemek için kullanabilirsiniz.

Özellikler

Makale numarası: 315271 - Last Review: 1 Aralık 2007 Cumartesi - Gözden geçirme: 2.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbhowto kbinfo kbenv KB315271

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com