Как да използвате функцията за отдалечен работен плот на Windows XP Professional

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 315328 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

В тази статия се описва начина на конфигуриране на функцията за отдалечен работен плот в Windows XP. Тази функция позволява отдалечено управление на компютър, изпълняващ Windows XP Professional, от друг компютър под Windows XP Professional или по-ранна версия на Windows.

Допълнителна информация

За да използвате отдалечен работен плот, се нуждаете от следното:
 • Отдалечен компютър, изпълняващ Microsoft Windows XP Professional и свързан към интернет или локална мрежа (LAN).
 • Локален компютър, изпълняващ Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 или Microsoft Windows 95, с достъп до интернет или LAN мрежа.
 • Подходящи потребителски акаунти и разрешенията, които са конфигурирани на отдалечения Windows XP Professional, за да се разреши отдалечен достъп.

Начин на конфигуриране на отдалечен работен плот

За да конфигурирате връзка на отдалечен работен плот между отдалечен компютър, изпълняващ Windows XP Professional, и локален компютър под една от версиите на Windows, изброени по-горе в тази статия, следвайте тези стъпки.

Стъпка 1: Конфигуриране на отдалечения компютър

На отдалечения компютър, изпълняващ Windows XP Professional, следвайте тези стъпки:
 1. Натиснете бутона Старт и с десния бутон на мишката изберете Моят компютър.
 2. В контекстното меню, което се появява, щракнете върху Свойства.
 3. Щракнете върху раздела Отдалечен достъп, след което изберете квадратчето за отметка Разреши потребителите да се свързват отдалечено към този компютър.
 4. Когато се появи подкана да потвърдите тази промяна, щракнете върху ОК.
 5. Щракнете върху Избор на отдалечени потребители, след което изберете Добави, за да укажете допълнителни потребителски акаунти, на които да се предостави отдалечен достъп.

  ЗАБЕЛЕЖКА: На администраторите автоматично се предоставят привилегии за отдалечен достъп.
 6. Когато приключите с добавянето на потребителски акаунти, щракнете върху OK. Уверете се, че акаунтът, който се добавя, съществува реално на отдалечения компютър. Ако акаунтът не съществува на отдалечения компютър, го създайте.
 7. Щракнете върху OK, след което изберете отново OK.

Стъпка 2: Конфигуриране на локалния компютър

Конфигуриране на функцията за отдалечен работен плот на изпълняващ Windows компютър. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете компактдиск (CD) с Windows XP в CD-ROM или DVD-ROM устройството на локалния компютър.
 2. В началния екран на Microsoft Windows XP, който се появява, щракнете върху Изпълнение на допълнителни задачи.
 3. Щракнете върху Настройка на връзка с отдалечен работен плот.
 4. Следвайте стъпките на съветника за инсталиране на връзка с отдалечен работен плот, за да инсталирате връзка с отдалечен работен плот.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако функцията за връзка с отдалечен работен плот е вече инсталирана, може да получите следното съобщение за грешка:
  Функцията за връзка с отдалечен работен плот не може да бъде инсталирана, защото вашата операционна система вече съдържа вградена версия. Вж. Още програми\Принадлежности\Комуникации\Връзки с отдалечен работен плот в менюто "Старт".
  ЗАБЕЛЕЖКА: В допълнение можете да изтеглите клиент на отдалечен работен плот от следния уеб сайт на Microsoft:
  http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/downloads/windows-xp

Стъпка 3: Свързване с отдалечен компютър

За да се свържете с отдалечения компютър, изпълняващ Windows XP Professional, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в локалния компютър, работещ под Windows.
 2. Уверете се, че сте свързани към интернет или към локалната мрежа. Ако се нуждаете от комутируема връзка към виртуална частна мрежа (VPN) или сървър за отдалечен достъп, се свържете към нея.
 3. Щракнете върху Старт, посочете с мишката Всички програми, после посочете Принадлежности, след това Комуникации и щракнете върху Връзка с отдалечен работен плот.
 4. Щракнете върху Options (Опции).
 5. В списъка Компютър въведете името на хоста или IP адреса на компютъра, към който искате да се свържете.
 6. Въведете потребителското име, паролата и домейна (ако е приложим) на акаунта, към който разполагате с разрешен отдалечен достъп, в съответните полета, след което щракнете върху Свързване.
 7. В диалоговия прозорец Влизане в Windows, който се появява, въведете паролата на акаунта с права за отдалечен достъп в полето Парола.
 8. В списъка на Влизане в, ако има такъв, изберете желания домейн или отдалечен компютър, след което щракнете върху OK.

  Отдалеченият работен плот се показва в прозорец на работния плот. Отдалеченият компютър, изпълняващ Windows XP Professional, е заключен по време на тази сесия.
 9. За да прекратите връзката на сесията, щракнете върху бутона Затвори в прозореца на сесията, след което изберете OK, когато сте подканени да прекратите връзката на сесията на Windows.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако отдалечената сесия се визуализира в режим на цял екран, е възможно да не можете да видите бутона Затвори. В този случай възстановете прозореца от банера на отдалечената сесия, който се показва в горната част на прозореца на сесията (щракнете върху бутона Възстанови).

За допълнителна информация относно отдалечен работен плот щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft, за да ги прегледате:
280828 Как връзка с отдалечен работен плот влияе на Windows XP Professional (Това може да е на английски)
300698 Функциите на клиента на отдалечен работен плот в Windows XP (Това може да е на английски)
306759 Промяна на порта за слушане за отдалечен работен плот
281262 Включване на автоматично влизане в отдалечен работен плот в Windows XP (Това може да е на английски)
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 315328 - Последна рецензия: 08 август 2012 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowto kbinfo ocsso KB315328

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com