Как да извършите надстройване на място (преинсталиране) на Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 315341
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Важно Преинсталирането на операционната система Windows или изпълняването на надстройване на място на вашата операционна система е крайна мярка за отстраняване на неизправности, която следва да предприемете само ако наистина разбирате свързаните с нея последствия и рискове. Ако решите да предприемете тази стъпка, първо проверете дали имате първоначалния инсталационен носител на Windows XP и продуктовия ключ на вашата операционна система. Ако не се чувствате готови да преинсталирате или поправите операционната система Windows, можете да се свържете с производителя на компютъра за помощ или да занесете компютъра в специализиран сервиз за компютри.

В тази статия са обяснени два метода за извършване на надстройване на място (преинсталиране) на Windows XP. Ако сте стигнали до тази статия, търсейки друга информация, използвайте полето за търсене в горната част на страницата, за да откриете необходимото ви съдържание за решаване на вашия проблем.

Надстройване на място се нарича още инсталиране с поправяне. Тази операция преинсталира Windows XP в същата папка на вашия компютър, където е бил инсталиран първоначално. Можете по желание да направите надстройване на място, ако е необходимо инсталацията на Windows XP да бъде поправена и ако едно от следните условия е вярно:
 • Не можете да стартирате Windows XP в безопасен режим. За допълнителна информация как да стартирате компютър с Windows XP в безопасен режим щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  315222 Описание на опциите за стартиране на Windows XP в безопасен режим
 • Не можете да стартирате Windows XP, след като инсталирате софтуерна актуализация на Microsoft.
 • Съществува проблем със системния регистър, който не може да бъде решен с помощта на други инструменти, като System Restore (Възстановяване на системата). За допълнителна информация относно възстановяването на системата щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  306084 Как да възстановите предишно състояние на операционната система в Windows XP
 • Трябва да приложите разрешенията по подразбиране (за файлове и системния регистър) за вашата инсталация на Windows XP. Това състояние може да настъпи, ако програмните файлове липсват или са повредени, след като направите промени или актуализации на вашия компютър или програми.
 • Необходимо е да регистрирате компонентите на компонентния обектен модел (COM) и файловете от тип Windows File Protection (WFP). Причината за това състояние са липсващи или повредени системни файлове.
 • Трябва отново да изброите Plug and Play устройствата с помощта на инсталиращата програма на Windows. Това включва и маскиращия хардуера слой (HAL).
Тази статия е предназначена за компютърни потребители на средно до напреднало ниво. В тази статия има няколко връзки, които водят към други статии с допълнителна информация. Вероятно ще ви бъде по-лесно да изпълните описаните в тази статия стъпки, ако първо я разпечатате.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Отстраняване на неизправности

Преди да стартирате преинсталиране, прегледайте тези статии за отстраняване на неизправности и следния раздел "Кога не бива да преинсталирате", за да определите дали преинсталацията е необходима.

Ако сте готови да извършите отстраняването на неизправности, прегледайте следните статии от базата знания на Microsoft, преди да започнете преинсталирането:
308041 Отстраняване на неизправности при често срещани проблеми при стартиране в Windows XP (за напреднали потребители) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
326841 Поддръжка на WebCast: Windows XP: Отстраняване на проблеми при стартиране и изключване (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
307654 Как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Ако не сте сигурни, че ще се справите с отстраняването на неизправности, можете да продължите напред към следващия раздел, да помолите някого за помощ или да се свържете с техническата поддръжка на Microsoft.

Кога не бива да преинсталирате

Преинсталирането може да не разреши вашия проблем. Прегледайте този раздел, за да разберете дали преинсталирането е подходящо във вашата ситуация.

Поправка на компонент

Не извършвайте преинсталиране за поправяне на компонент или програма, които не са инсталирани в момента. Ако имате необходимите разрешения, използвайте инструмента "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел или преинсталирайте компонента или програмата, а не Windows. За да отворите "Добавяне или премахване на програми" в Windows XP, щракнете върху Старт, щракнете върху Контролен панел, след което щракнете върху Добавяне или премахване на програми.

Проблем с потребителски акаунт

Не изпълнявайте преинсталиране в опит да разрешите проблем с потребителски акаунт, парола или локален профил. За да определите дали проблемът е свързан с потребителски акаунт, парола или локален профил, създайте нов потребителски акаунт (ако имате необходимите разрешения) и влезте с този акаунт, за да видите дали проблемът е разрешен. За допълнителна информация относно създаването на нов потребителски акаунт в Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
279783 Начини за конфигуриране и използване на потребителски акаунти в Windows XP

Възстановяване на системата

Ако преинсталирате Windows XP, всички съществуващи точки на възстановяване се премахват и след завършване на преинсталирането автоматично се създава нова точка на възстановяване на системата. Не извършвайте преинсталиране в случай че може да ви се наложи да използвате "Възстановяване на системата", за да върнете компютъра в предишно състояние. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
301224 Има липсващи или изтрити "точки на възстановяване" на "Възстановяване на системата" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Програми от други производители

Не преинсталирайте с цел да решите проблем със записи в системния регистър, файлове или програми от други производители. За решаването на проблеми се свържете с производителя на съответната програма.

Проблеми с диска

Не преинсталирайте, ако смятате, че проблемът е в твърдия диск. За допълнителна информация относно проверката за грешки на диска щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
315265 Извършване на проверка за грешки на диска в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
308041 Отстраняване на неизправности при често срещани проблеми при стартиране в Windows XP (за напреднали потребители) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Можете също да се свържете с производителя на компютъра за повече информация относно отстраняването на неизправности при проблеми с твърдия диск.

Устройства от други производители

Не преинсталирайте, ако смятате, че проблемът е в устройство от друг производител. Определете дали в момента са инсталирани най-актуалните драйвери за устройството. За решаването на проблеми се свържете с производителя на съответното устройство.

Ако след като прегледате този раздел, все още смятате, че трябва да преинсталирате Windows XP, продължете към следващия раздел.

Преди да преинсталирате Windows XP

Преди да преинсталирате Windows XP, прегледайте следните теми. Тези теми дават много информация и може да изглеждат сложни, но прочитането им ще ви помогне да разберете ясно какво трябва да направите, преди да преинсталирате Windows XP.

Предварителни условия

Инсталационен компактдиск на Windows
Преди да започнете, трябва да имате подръка инсталационния компактдиск на Windows и продуктовия ключ. Без тях не можете да преинсталирате Windows. Ако Windows е бил предварително инсталиран на вашия компютър, свържете се с производителя на компютъра за помощ относно получаването на инсталационните файлове на Windows и продуктовия ключ.
Драйвери на устройствата
Много от драйверите на устройствата за вашите хардуерни компоненти са вградени в Windows. Но устройства като принтери, монитори, графични карти, звукови карти, модеми, външни устройства и скенери обикновено имат отделни инсталационни компактдискове. Ако нямате всички драйвери за хардуерните си компоненти, можете да изтеглите драйверите от интернет и да ги запишете на компактдиск.

Ако компютърът ви изисква драйвери на устройство за съхранение или маскиращ хардуера слой (HAL) от друг производител, проверете дали имате копие от файловете на отделен мултимедиен носител, преди да започнете преинсталирането.
Internet Explorer 7
Ако на компютъра ви е инсталиран Internet Explorer 7, трябва да го деинсталирате, преди да преинсталирате Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
917964 Извършване на възстановяваща инсталация на Windows XP при наличие на инсталиран Internet Explorer 7
Програми
Събирайте и пазете компактдисковете и продуктовите ключове на програмите си, така че да можете да преинсталирате програмите след преинсталирането на Windows. Тези програми може да включват следното:
 • Програми от Microsoft Office
 • Антивирусен софтуер
 • Софтуер за записване на компактдиск
 • Софтуер на доставчика на интернет
Архивиране на данни
Преди да инсталирате Windows, архивирайте всички важни данни на друго място. Данните, които бихте могли да архивирате при желание, може да включват следното:
 • Моите документи (документи, картини, музика, видео)
 • Програмни папки (конфигурационни данни, потребителски данни)
 • Предпочитани
 • Адресни книги
 • Имейл съобщения
 • Шаблони за документи
 • Макроси
 • Данни за многократна употреба
Първоначалните резервни копия на файловете на системния регистър (в папката %systemroot%\Repair) се подменят след приключване на преинсталирането. Тези първоначални файлове на системния регистър в папката Repair са създадени или когато сте стартирали Windows XP, или последния път, когато сте използвали помощната програма за архивиране, за да архивирате състоянието на системата. Ако смятате, че може да се наложи да използвате архивни копия на системния регистър след приключване на преинсталирането, прекопирайте тези архивни файлове на системния регистър на друго местоположение, преди да извършите преинсталирането.
Мрежови настройки
Можете да възстановите някои мрежови настройки, след като преинсталирате Windows. Преди да започнете преинсталирането, запишете мрежовите настройки на компютъра, така че да са ви подръка, ако тази стъпка бъде необходима. Тези настройки включват следното:
 • Име на компютъра
 • Работна група или домейн
 • TCP/IP настройки
За да намерите тези настройки, изпълнете следните стъпки:
 1. За да намерите тези настройки, щракнете върху бутона Старт, след което изберете Изпълнение.
 2. Напишете control ncpa.cpl в текстовото поле Отвори, след което щракнете върху OK.
 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху Локална връзка и изберете Свойства.
 4. Запишете си мрежовите настройки.
Информация за доставчика на интернет
За да сте спокойни, че ще можете да се свържете към интернет след преинсталирането на Windows, запишете информацията на своя доставчик на интернет. Това включва потребителско име, информация за парола, както и имената на сървърите за поща.
Последователност на стартиране
Предупреждение Тази процедура може да включва промяна на настройките на CMOS (допълнителен полупроводник от метален оксид) и промяна на базовата входно-изходна система (BIOS). Неправилните промени в BIOS на компютъра могат да доведат до сериозни проблеми. Microsoft не може да гарантира, че възникналите вследствие на промени в BIOS проблеми могат да бъдат разрешени. Променяйте настройките на CMOS на собствен риск. Неправилните или повредени настройки на CMOS и BIOS могат да доведат до проблеми при стартиране и изключване.

Ако се налага да промените последователността на стартиране на BIOS на компютъра, така че да започва от инсталационния компактдиск, последователността трябва да бъде в следния ред:
 • Компактдисково устройство
 • Твърд диск
 • Дискетно устройство
По време на стартирането, BIOS търси диск, от който да зареди операционна система. На компютър с инсталирана операционна система това обикновено е твърдият диск. BIOS е конфигуриран да търси дисковете на компютъра в определен ред, наречен последователност на стартиране. Ако твърдият диск на компютъра е конфигуриран в BIOS като първи диск в последователността на стартиране, компютърът стартира, като използва твърдия диск, и не търси компактдисковото устройство като диск за стартиране.

За да конфигурирате BIOS да търси компактдисковото устройство, преди да търси в твърдия диск, изпълнете следните стъпки:
 1. Рестартирайте компютъра.
 2. При първото стартиране на компютъра той изпълнява самодиагностика при включване на захранването (POST). Тази диагностика проверява дали всички свързани устройства функционират. Като част от POST се прави проверка и на паметта. По време на диагностиката на паметта ще се появи съобщение, в което се казва как да влезете в BIOS. Например може да видите следното или подобно съобщение, обясняващо как да стартирате настройката на BIOS:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP (НАТИСНЕТЕ КЛАВИША DEL, ЗА ДА ВЛЕЗЕТЕ В НАСТРОЙКАТА)
  В този пример трябва да натиснете клавиша DEL непосредствено след приключването на диагностиката на паметта, за да стартирате процеса на настройка. Може да е необходимо да натиснете клавиша няколко пъти, за да сте сигурни, че ще влезете в настройката на BIOS, без да изпуснете момента.

  Съвет Има и други клавиши, които може да дават достъп до BIOS. Те включват следното:
  • F1
  • F2
  • F10
  • CTRL+ENTER
  • ALT+ENTER
  • CTRL+ALT+ESC
  • CTRL+ALT+INSERT
  Ако не сте сигурни как да влезете в настройката на BIOS, вижте ръководството за потребителя на дънната платка на компютъра.
 3. Потърсете настройките за последователност на стартиране (наричат се още ред на стартиране). Обикновено можете да използвате клавишите със стрелки, за да се придвижвате през менютата и настройките.
 4. Когато откриете настройката на последователността за стартиране, обикновено можете да я променяте с натискане клавиша ENTER. Натиснете клавиша със знак плюс (+) или минус (-), докато избраният диск за стартиране стане компактдисковото устройство.

  Съвет Повече информация как да променяте BIOS можете да намерите в ръководството за потребителя. Обикновено то съдържа описания на менютата и инструкции как да променяте опциите. Самият BIOS обикновено съдържа контекстно зависима помощ за отделните стъпки.
 5. След като зададете компактдисковото устройство като първо местоположение за търсене на диск за стартиране, обикновено можете да натиснете клавиша ESC, за да се върнете към менютата. В главното меню изберете опцията SAVE AND EXIT SETUP (ЗАПИСВАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ НАСТРОЙКИТЕ) или съответната подобна опция. Когато се появи потвърждението SAVE TO CMOS AND EXIT (ЗАПИСВАНЕ В CMOS И ИЗЛИЗАНЕ) или подобно, изберете YES (ДА).
 6. Ако не можете да изберете YES (ДА), натиснете клавиша с латинската буква y.

  Забележка BIOS използва клавиатурната подредба QWERTY. Ако вашите настройки на клавиатура са с друга подредба, трябва да натиснете този клавиш, който отговаря на клавиша Y в подредбата QWERTY.
 7. След като излезете от настройката на BIOS, компютърът ще се рестартира.
 8. Проверете дали компютърът стартира от компактдисковото устройство. Поставете инсталационния компактдиск на Windows XP и рестартирайте компютъра. Ако това е успешно, можете да започнете преинсталирането на Windows XP.
Ако не сте сигурни, че ще се справите с тази задача, може да помолите някой познат за помощ. А може и да се свържете с техническата поддръжка на Microsoft за съдействие при разрешаване на този проблем.
Windows XP е предварително инсталиран
Ако Windows XP е предварително инсталиран на вашия компютър, преди да продължите с преинсталирането, прегледайте следната статия:
312369 Възможна e загуба на данни или програмни настройки след преинсталиране, поправяне или надстройване на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Забележка Ако Windows XP е бил предварително инсталиран на компютъра, може да нямате опцията "Поправяне", която може да е необходима по време на процеса на преинсталиране. Свържете се с производителя на компютъра, за да получите инсталационен компактдиск за инсталиране с поправяне.
Windows XP Service Pack 2
Ако на компютъра вече е инсталиран Windows XP Service Pack 2 (SP2), трябва да преинсталирате и SP2, след като преинсталирате Windows XP. Един от начините е да обедините файловете на SP2 с файловете на Windows XP и да ги преинсталирате едновременно. Следвайте връзките в този раздел, за да опитате този метод.

Забележка Има също два метода за преинсталиране на SP2 отделно, след като сте преинсталирали Windows XP. Можете да намерите тези два метода в раздела "След като преинсталирате Windows XP".

Забележка Сервизните пакети са кумулативни. Всеки нов сервизен пакет съдържа всички корекции, включени в предишните сервизни пакети, както и нови корекции. Не се налага да инсталирате по-ранна версия на сервизен пакет, преди да инсталирате най-новата. Например трябва да инсталирате само Windows XP Service Pack 2 (SP2), а не е необходимо да инсталирате и Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Преинсталиране на Windows XP

За да преинсталирате Windows XP, опитайте някой от следните методи. Ако първият метод не работи, опитайте следващия, и т. н.

Забележка По време на инсталирането е препоръчително да изключите интернет. Това спомага за предпазване от злонамерени потребители.

Метод 1: Започнете преинсталирането от Windows XP

За да преинсталирате Windows XP с помощта на компактдиск на Windows XP, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте компютъра.
 2. Поставете компактдиска с Windows XP в CD или DVD устройството на компютъра.
 3. На страницата "Добре дошли в Windows XP" щракнете върху Инсталиране на Windows XP.
 4. На страницата "Добре дошли в инсталиращата програма на Windows" щракнете върху Надстройване (препоръчва се) в полето Тип инсталация (ако опцията не е вече избрана), след което натиснете Напред.
 5. На страницата с лицензионното споразумение щракнете върху Приемам споразумението и натиснете Напред.
 6. На страницата "Вашият продуктов ключ" въведете 25-знаковия продуктов ключ в полетата Продуктов ключ и натиснете Напред.
 7. На страницата "Получаване на актуализираните инсталационни файлове" изберете желаната опция и щракнете върху Напред.
 8. Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана, за да преинсталирате Windows XP.
Ако сте приключили успешно преинсталирането, поздравления. Почти сте готови. Преминете към раздела "След като преинсталирате Windows XP", за да приключите.

Ако сте получили съобщение за грешка или ако преинсталирането не е завършило, опитайте метод 2.

Метод 2: Инсталирайте с поправяне Windows XP чрез стартиране компютъра от компактдиска с Windows XP

Забележка Ако Windows XP е бил предварително инсталиран на компютъра ви, ви е необходим инсталационен компактдиск, за да преинсталирате. Свържете се с производителя на компютъра, за да получите инсталационен компактдиск за инсталиране с поправяне.

За да преинсталирате Windows XP чрез стартиране на компютъра от компактдиск с Windows XP, извършете следните действия:
 1. Поставете компактдиска с Windows XP в CD или DVD устройството, след което рестартирайте компютъра.
 2. Когато на екрана се появи съобщението "Press any key to boot from CD" ("Натиснете произволен клавиш, за да стартирате от компактдиск"), натиснете някой клавиш, за да стартирате компютъра от компактдиска с Windows XP.
 3. На екрана "Добре дошли в инсталационната програма" ще се изпише следното съобщение:
  This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer: (Тази част на инсталационната програма подготвя Microsoft Windows XP за работа на вашия компютър:) To setup Windows XP now, press ENTER. (За да инсталирате Windows XP сега, натиснете ENTER.) За да поправите инсталация на Windows XP с помощта на конзолата за възстановяване, натиснете R. За да напуснете инсталационната програма без да инсталирате Windows XP, натиснете F3.
 4. Натиснете клавиша ENTER, за да инсталирате Windows XP.
 5. На екрана Лицензионно споразумение за Windows XP натиснете F8, за да приемете лицензионното споразумение.
 6. Проверете дали в полето е избрана текущата ви инсталация на Windows XP, след което натиснете R, за да поправите Windows XP.
 7. Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана, за да преинсталирате Windows XP. След приключване на поправянето на Windows XP е възможно да се наложи да активирате повторно Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
  310064 Отстраняване на проблеми при инсталирането на Windows XP при надстройване от Windows 98 или Windows Millennium Edition (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Ако сте приключили успешно преинсталирането, поздравления. Почти сте готови. Преминете към раздела "След като преинсталирате Windows XP", за да приключите.

Ако сте получили съобщение за грешка или ако преинсталирането не е завършило, за съжаление тази статия не е разрешила вашия проблем. За следващите си стъпки можете да помолите някой познат за помощ. А може и да се свържете с техническата поддръжка на Microsoft за съдействие при разрешаване на този проблем.

След като преинсталирате Windows XP

След като приключите с преинсталирането, изпълнете следните последни задачи.

Забележка Можете също да активирате защитната стена в Internet Explorer. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
283673 Включване и изключване на защитната стена в Windows XP

Преинсталиране на Windows XP Service Pack 2

Ако преди да преинсталирате Windows XP, на компютъра е бил инсталиран Windows XP Service Pack 2 (SP2), тогава следва да преинсталирате и SP2. Ако не сте преинсталирали SP2 заедно с Windows XP в предишния раздел, използвайте някой от следващите методи, за да преинсталирате SP2 сега.
Метод 1: Снабдете се с компактдиска със сервизния пакет и го преинсталирайте след преинсталирането на Windows XP
За да поръчате Windows Service Pack 2 на компактдиск, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
Метод 2: Изтеглете сервизния пакет, след като преинсталирате Windows XP
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322389 Как да получа на най-новия сервизен пакет за Windows XP

Преинсталирайте всички актуализации на Windows

След като преинсталирате Windows XP, трябва да преинсталирате също и всички актуализации на Windows. За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://update.microsoft.com

Преинсталиране на Internet Explorer 7

След като Windows XP е поправен и работи правилно, преинсталирайте Internet Explorer 7. За целта трябва да имате инсталационния пакет на Internet Explorer 7. Този пакет се предлага посредством Windows Update. Освен това пакетът може все още да се съхранява на компютъра от първия път, когато сте инсталирали Internet Explorer 7. Намерете инсталационния пакет в папката, в която сте съхранили файловете, и преинсталирайте програмата.

Забележка Този пакет може да бъде открит в папката "Временни интернет файлове". Ако не можете да откриете инсталационния пакет на Internet Explorer 7, посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да се сдобиете с него:
http://www.microsoft.com/bulgaria/windows/internet-explorer/default.aspx
За да се свържете със сайта на Microsoft за изтегляне на файлове, е необходимо да притежавате функциониращ уеб браузър. Ако Internet Explorer 6 не работи на компютъра след деинсталирането на Internet Explorer 7, няма как да изтеглите инсталационния пакет на Internet Explorer 7. В този случай можете да използвате компютър с функциониращ уеб браузър, за да изтеглите инсталационния пакет на Internet Explorer 7. След това използвайте споделено мрежово устройство, за да инсталирате програмата на поправения компютър. Ако не можете да използвате споделено мрежово устройство за тази цел, копирайте инсталационния пакет на Internet Explorer 7 на компактдиск и го инсталирайте на поправения компютър от компактдиска.

Ако срещнете трудности при изпълнението на тези последни стъпки, за съжаление това съдържание не може да ви бъде полезно с нищо повече. Така че може да помолите някого за помощ или да се свържете с техническата поддръжка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно отстраняването на конкретни неизправности с инсталирането на Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
312369 Възможна e загуба на данни или програмни настройки след преинсталиране, поправяне или надстройване на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312368 След преинсталиране, поправяне или надстройване на Windows XP възниква загуба на данни (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно програмата за инсталиране на Windows XP щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft, за да ги отворите:
286463 Бележки към инсталационната програма на Windows XP, съдържащи се във файла Pro.txt (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
306824 Бележки към инсталационната програма на Windows XP, съдържащи се във файла Home.txt
286647 Съдържание на файла Read1st.txt на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 315341 - Последна рецензия: 03 февруари 2011 г. - Редакция: 6.3
Ключови думи: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com