Αναγν. άρθρου: 315341
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315341
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης ή επανεγκατάστασης των Microsoft Windows XP. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης εγκατάσταση επιδιόρθωσης. Εκτελεί επανεγκατάσταση των Windows XP στον ίδιο φάκελο. Ενδεχομένως να θέλετε να εκτελέσετε μια επιτόπια αναβάθμιση στην περίπτωση που πρέπει να γίνει επιδιόρθωση της εγκατάστασης των Windows XP. Μια τέτοια εγκατάσταση επιδιόρθωσης ενδέχεται να απαιτείται όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows XP σε "Ασφαλή λειτουργία" (Safe Mode).

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης των Windows XP σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP
 • Το πρόβλημα προκαλείται από μια πρόσφατα εγκατεστημένη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού της Microsoft και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με κανέναν άλλον τρόπο.
 • Υπάρχει ένα πρόβλημα μητρώου το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί χρησιμοποιώντας άλλα εργαλεία, όπως την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore).
 • Πρέπει να εφαρμόσετε προεπιλεγμένα (αρχείου και μητρώου) δικαιώματα για την εγκατάσταση των Windows XP.
 • Πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία COM (Component Object Model) και τα αρχεία WFP (Windows File Protection).
 • Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows (Setup) για να επαναλάβετε την απαρίθμηση των συσκευών τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and Play), συμπεριλαμβανομένου του HAL (hardware abstraction layer).
Για να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση Ενδέχεται να θέλετε να αποσυνδεθείτε από το Internet στη διάρκεια της εγκατάστασης. Η αποσύνδεση από το Internet στη διάρκεια της εγκατάστασης βοηθά στην προστασία από κακόβουλους χρήστες. Μπορεί επίσης να θέλετε να ενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας του Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Enable or disable Internet Connection Firewall) της Βοήθειας (Help) των Windows XP.

Πριν από την εκτέλεση μιας επιτόπιας αναβάθμισης (Before you perform an in-place upgrade)

 • Για να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας παραδίδεται με προεγκατεστημένα τα Windows XP:

  312369 Ενδέχεται να υπάρξει απώλεια δεδομένων ή ρυθμίσεων προγραμμάτων μετά από την επανεγκατάσταση, επιδιόρθωση ή αναβάθμιση των Windows XP
 • Εάν εκτελέσετε μια επιτόπια αναβάθμιση των Windows XP, καταργούνται όλα τα υπάρχοντα σημεία επαναφοράς και, μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας αναβάθμισης, δημιουργείται ένα νέο σημείο επαναφοράς για το σημείο ελέγχου συστήματος. Μην εκτελείτε επιτόπια αναβάθμιση, εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε προηγούμενη κατάσταση.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  301224 Τα "σημεία επαναφοράς" της Επαναφοράς Συστήματος λείπουν ή έχουν διαγραφεί
 • Αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων μητρώου σας (στο φάκελο %systemroot%\Repair) αντικαθίστανται επίσης μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας αναβάθμισης. Τα αρχεία μητρώου στο φάκελο Repair προέρχονται από την πρώτη φορά που ξεκινήσατε τα Windows XP ή από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της Κατάστασης Συστήματος (System State). Αντιγράψτε αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας μητρώου σε άλλη θέση, πριν να εκτελέσετε επιτόπια αναβάθμιση, σε περίπτωση που χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσετε μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας αναβάθμισης.
 • Μην εκτελέσετε επιδιόρθωση ή επιτόπια αναβάθμιση για να επιδιορθώσετε ένα στοιχείο ή πρόγραμμα το οποίο δεν είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή. Εάν μπορείτε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel) ή επανεγκαταστήστε το στοιχείο ή το πρόγραμμα αντί για τα Windows.
 • Στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας απαιτεί ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής μαζικής αποθήκευσης άλλου κατασκευαστή ή HAL, βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα αντίγραφο των αρχείων σε μια δισκέτα πριν εκτελέσετε επιδιόρθωση ή επιτόπια αναβάθμιση.
 • Μην χρησιμοποιήσετε επιδιόρθωση ή επιτόπια αναβάθμιση για να προσπαθήσετε να επιλύσετε ένα πρόβλημα με ένα λογαριασμό χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή τοπικό προφίλ. Για να εξακριβώσετε εάν το πρόβλημα σχετίζεται με ένα λογαριασμό χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή τοπικό προφίλ, δημιουργήστε έναν άλλο λογαριασμό χρήστη (εάν μπορείτε) και, στη συνέχεια, συνδεθείτε με αυτόν το λογαριασμό για να διαπιστώσετε εάν επιλύθηκε το πρόβλημα.
 • Μην χρησιμοποιείτε επιδιόρθωση ή επιτόπια αναβάθμιση για να επιλύσετε ένα πρόβλημα με προγράμματα, αρχεία ή καταχωρήσεις άλλων κατασκευαστών.
 • Μην χρησιμοποιείτε επιδιόρθωση ή επιτόπια αναβάθμιση για να κάνετε αναβάθμιση στην περίπτωση που υποψιάζεστε την ύπαρξη προβλημάτων στο δίσκο.
 • Μην χρησιμοποιείτε επιδιόρθωση ή επιτόπια αναβάθμιση στην περίπτωση που υποψιάζεστε ότι υπάρχει πρόβλημα με μια συσκευή άλλου κατασκευαστή και υπάρχουν εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης συσκευών για αυτήν τη συσκευή.

Μέθοδος 1: Επανεγκατάσταση των Windows XP χρησιμοποιώντας τα Windows XP

Για να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP χρησιμοποιώντας τα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας.
 2. Τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM του υπολογιστή σας.

  Σημείωση Εάν η έκδοση Service Pack του λειτουργικού συστήματος που θέλετε να εγκαταστήσετε είναι ανώτερη από την έκδοση Service Pack του λειτουργικού συστήματος CD-ROM που διαθέτετε, ενσωματώστε το Service Pack που θέλετε στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχείων του Service Pack 2 των Windows XP στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  900871 Τρόπος ενσωμάτωσης των αρχείων του Windows XP Service Pack 2 στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP
 3. Στη σελίδα "Καλώς ορίσατε στα Microsoft Windows XP" (Welcome to Microsoft Windows XP), κάντε κλικ στη σύνδεση Εγκατάσταση των Windows XP (Install Windows XP).
 4. Στη σελίδα "Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows" (Welcome to Windows Setup), κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση (συνιστάται) (Upgrade (Recommended)) στο πλαίσιο Τύπος εγκατάστασης (Installation Type) (εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα "Άδεια χρήσης" (License Agreement), κάντε κλικ στην επιλογή Αποδέχομαι τους όρους (I accept this agreement) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στη σελίδα "Ο αριθμός-κλειδί (Product Key) του προϊόντος σας" (Your Product Key), πληκτρολογήστε τον 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος στα πλαίσια Αριθμός-κλειδί προϊόντος (Product key) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Στη σελίδα "Λήψη ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης" (Get Updated Setup Files), επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP.

Μέθοδος 2: Επανεγκατάσταση των Windows XP ξεκινώντας τον υπολογιστή σας από το CD των Windows XP

Για να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP ξεκινώντας τον υπολογιστή σας από το CD των Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM του υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα Press any key to boot from CD, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο, για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP.

  Σημείωση Οι παράμετροι του υπολογιστή σας πρέπει να είναι ρυθμισμένες ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.
 3. Το ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη "Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης" (Welcome to Setup):
  Αυτό το τμήμα του προγράμματος εγκατάστασης προετοιμάζει την εκτέλεση των Microsoft Windows XP στον υπολογιστή σας:

  Για να ρυθμίσετε τα Windows XP τώρα, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Για να επιδιορθώσετε μια εγκατάσταση των Windows XP, χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης, πατήστε R.

  Για να κλείσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης χωρίς να εγκαταστήσετε τα Windows XP, πατήστε F3.

  (This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer:

  To setup Windows XP now, press ENTER.

  To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.

  To quit Setup without installing Windows XP, press F3.)
  Πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να ρυθμίσετε τα Windows XP.
 4. Στη σελίδα "Άδεια Χρήσης των Windows XP" (Windows XP Licensing Agreement), πιέστε το πλήκτρο F8, για να αποδεχθείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης.
 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η τρέχουσα εγκατάσταση των Windows XP στο πλαίσιο και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο R, για να επιδιορθώσετε τα Windows XP.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP. Μετά την επιδιόρθωση των Windows XP, ίσως σας ζητηθεί να επανενεργοποιήσετε το αντίγραφο των Windows XP.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  310064 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων Εγκατάστασης των Windows XP κατά την αναβάθμιση από Windows 98 ή Windows Millennium Edition

Μετά την εκτέλεση μιας επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP

Αφού πραγματοποιήσετε επιτόπια αναβάθμιση ή επιδιόρθωση της εγκατάστασης, πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις των Windows. Για να επανεγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://update.microsoft.com
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα του προγράμματος εγκατάστασης των Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
312369 Ενδέχεται να υπάρξει απώλεια δεδομένων ή ρυθμίσεων προγραμμάτων μετά από την επανεγκατάσταση, επιδιόρθωση ή αναβάθμιση των Windows XP
312368 Ενδέχεται να προκύψει απώλεια δεδομένων έπειτα από επανεγκατάσταση, επιδιόρθωση ή αναβάθμιση των Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
286463 Σημειώσεις έκδοσης για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup ) των Windows XP που περιέχονται στο αρχείο Pro.txt
306824 Σημειώσεις έκδοσης για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP που περιέχονται στο αρχείο Home.txt
286647 Περιεχόμενα του αρχείου Read1st.txt των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 315341 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011 - Αναθεώρηση: 4.1
Λέξεις-κλειδιά: 
kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com