Artikkel-ID: 315341 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO315341
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver hvordan du foretar en erstatningsoppgradering, eller ny installasjon, av Microsoft Windows XP. Dette kalles også en reparasjonsinstallasjon. Den installerer Windows XP på nytt i samme mappe. Det kan hende du vil foreta en erstatningsoppgradering hvis installasjonen av Windows XP må repareres. En slik reparasjonsinstallasjon kreves kanskje hvis en av følgende betingelser stemmer:
 • Du kan ikke starte Windows XP i sikkermodus.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter den Windows XP-baserte datamaskinen i sikkermodus, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  315222 En beskrivelse av oppstartsalternativer i sikkermodus i Windows XP
 • Problemet skyldes en nylig installert Microsoft-programvareoppdatering, og du kan ikke løse problemet på andre måter.
 • Det finnes et registerproblem som ikke kan løses ved hjelp av andre verktøy, for eksempel Systemgjenoppretting.
 • Du må bruke standardtillatelser (for fil og register) for Windows XP-installasjonen.
 • Du må registrere COM-komponenter (Component Object Model) og WPF-filer (Windows File Protection).
 • Du må bruke Windows-installasjonsprogrammet til å nummerere Plug and Play-enheter på nytt, inkludert HAL (Hardware Abstraction Layer).
Hvis du vil installere Windows XP på nytt, bruker du den riktige metoden i delen Mer informasjon.

Mer informasjon

Obs!  Det kan hende du vil koble fra Internett under installasjonen. Hvis du kobler fra Internett under installasjonen, beskyttes du mot ondsinnede brukere. Du vil kanskje også aktivere brannmuren i Internet Explorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet Aktivere eller deaktivere brannmur for Internett-tilkobling i Hjelp for Windows XP.

Før du foretar en erstatningsoppgradering

 • Før du følger trinnene senere i denne artikkelen, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base hvis datamaskinen ble levert med forhåndsinstallasjon av Windows XP:

  312369 Det kan hende at du mister data eller programinnstillinger når du reparerer, oppgraderer eller installerer Windows XP på nytt
 • Hvis du foretar en erstatningsoppgradering av Windows XP, fjernes alle eksisterende gjenopprettingspunkter, og et nytt systemkontrollgjenopprettingspunkt opprettes etter at erstatningsoppgraderingen er fullført. Du må ikke foreta en erstatningsoppgradering hvis du kanskje må bruke Systemgjenoppretting til å gjenopprette datamaskinen til en tidligere tilstand.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  301224 Systemgjenopprettingens gjenopprettingspunkter mangler eller er slettet
 • Sikkerhetskopier av registerfilene (i mappen %systemroot%\Repair) erstattes også når erstatningsoppgraderingen er fullført. Registerfilene i reparasjonsmappen er enten fra første gang du startet Windows XP, eller fra forrige gang du brukte verktøyet for sikkerhetskopiering til å sikkerhetskopiere systemtilstanden. Kopier disse sikkerhetskopiene av registret til en annen plassering før du foretar en erstatningsoppgradering, hvis du må bruke dem etter at erstatningsoppgraderingen er fullført.
 • Ikke foreta reparasjon eller erstatningsoppgradering for å fikse en komponent eller et program som ikke er fullstendig installert. Hvis du har muligheten, bruker du Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel, eller installer komponenten eller programmet på nytt i stedet for Windows.
 • Hvis datamaskinen krever en masselagringsenhet eller HAL fra en tredjepart, må du kontrollere at du har en kopi av filene på diskett før du foretar reparasjon eller erstatningsoppgradering.
 • Ikke bruk reparasjon eller erstatningsoppgradering til å løse et problem med brukerkontoer, passord eller lokale profiler. Opprett en annen brukerkonto (hvis du kan), og logg deretter på den kontoen for å se om problemet er løst. Slik finner du ut om problemet gjelder brukerkontoen, passordet eller den lokale profilen.
 • Ikke bruk reparasjon eller erstatningsoppgradering til å løse et problem med tredjepartsprogrammer, filer eller registeroppføringer.
 • Ikke bruk reparasjon eller erstatningsoppgradering hvis du tror du har diskettproblemer.
 • Ikke bruk reparasjon eller erstatningsoppgradering hvis du tror du har et problem med en tredjepartsenhet og de seneste enhetsdriverne i øyeblikket er installert for enheten.

Metode 1: Installere Windows XP på nytt ved hjelp av Windows XP

Hvis du vil installere Windows XP på nytt ved hjelp av Windows XP, gjør du følgende:
 1. Start datamaskinen.
 2. Sett inn CD-ROMen med Windows XP i CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

  Obs!  Hvis oppdateringspakkeversjonen av operativsystemet du vil installere, er høyere enn oppdateringspakkeversjonen av operativsystemet på CD-ROMen som du eier, integrerer du oppdateringspakken du vil bruke, i Windows XP-installasjonsmappen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du integrerer Windows XP Service Pack 2-filer i Windows XP-installasjonsmappen, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  900871 Integrere Windows XP Service Pack 2-filer i Windows XP-installasjonsmappen (denne artikkelen kan være på engelsk)
 3. Klikk Installer Windows XP i skjermbildet Velkommen til Microsoft Windows XP.
 4. I skjermbildet Velkommen til installasjonsprogrammet for Windows klikker du Oppgradering (anbefalt) i Installasjonstype-boksen (hvis dette ikke allerede er valgt), og klikk deretter Neste.
 5. Klikk Jeg godtar avtalen i lisensavtaleskjermbildet, og klikk deretter Neste.
 6. Skriv inn produktnøkkelen på 25 tegn i produktnøkkelskjermbildet i Produktnøkkel-boksene, og klikk deretter Neste.
 7. Velg ønsket alternativ i skjermbildet Hent oppdaterte installasjonsfiler, og klikk deretter Neste.
 8. Følg instruksjonene på skjermen for å installere Windows XP på nytt.

Metode 2: Installere Windows XP på nytt ved å starte datamaskinen fra CD-ROMen for Windows XP

Hvis du vil installere Windows XP ved å starte datamaskinen fra CD-ROMen for Windows XP, gjør du følgende:
 1. Sett inn CD-ROMen med Windows XP i CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen på datamaskinen, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Når meldingen om at du må trykke en tast for å starte opp fra CD-ROM vises, trykker du en tast slik at datamaskinen starter fra Windows XP-CD-ROMen.

  Obs!  Datamaskinen må være konfigurert til å starte fra CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datamaskinen til å starte fra CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen, kan du se dokumentasjonen for datamaskinen eller kontakte datamaskinprodusenten.
 3. Du får følgende melding i vinduet Velkommen til installasjonsprogrammet:
  Denne delen av installasjonsprogrammet forbereder kjøring av Microsoft Windows XP på datamaskinen:

  Hvis du vil installere Windows XP nå, trykker du ENTER.

  Hvis du vil reparere en Windows XP-installasjon ved hjelp av gjenopprettingskonsollen, trykker du R.

  Hvis du vil avslutte installasjonsprogrammet uten å installere Windows XP, trykker du F3.
  Trykk ENTER for å installere Windows XP.
 4. I skjermbildet for lisensavtalen for Windows XP, trykker du F8 for å godta lisensavtalen.
 5. Kontroller at det er merket av for den gjeldende installasjonen av Windows XP i boksen, og trykk deretter R for å reparere Windows XP.
 6. Følg instruksjonene på skjermen for å installere Windows XP på nytt. Når du har reparert Windows XP, må du kanskje aktivere ditt Windows XP-eksemplar på nytt.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  310064 Slik feilsøker du installasjonsproblemer når du oppgraderer fra Windows 98 eller Windows Millennium Edition til Windows XP

Når du har foretatt en erstatningsoppgradering

Når du har foretatt en erstatningsoppgradering eller reparasjonsinstallasjon, må du installere alle oppdateringer for Windows på nytt. Gå til følgende Microsoft-webområde for å installere Windows-oppdateringer på nytt:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=nb-no
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker spesifikke installasjonsproblemer for Windows XP, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
312369 Det kan hende at du mister data eller programinnstillinger når du reparerer, oppgraderer eller installerer Windows XP på nytt
312368 Data kan gå tapt når du reparerer, oppgraderer eller installerer Windows XP på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om installasjonsprogrammet for Windows XP, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
286463 Produktmerknader for installasjonsprogrammet for Windows XP i filen Pro.txt
306824 Produktmerknader for installasjonsprogrammet for Windows XP i filen Home.txt
286647 Innholdet i Read1st.txt-filen for Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 315341 - Forrige gjennomgang: 20. oktober 2006 - Gjennomgang: 4.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowto kbinfo ocsso kbfirewall kbenv KB315341

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com