Numer ID artykułu: 315341 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Ważne Ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego Windows lub wykonanie uaktualnienia systemu w miejscu to czynność, którą wykonuje się w wyjątkowych przypadkach podczas rozwiązywania problemów. Przed jej rozpoczęciem należy w pełni zrozumieć wiążące się z nią konsekwencje i czynniki ryzyka. Po podjęciu decyzji o wykonaniu tego kroku należy upewnić się, że jest dostępny oryginalny nośnik instalacyjny i klucz produktu systemu Windows XP (dołączony do systemu operacyjnego). W przypadku braku doświadczenia z ponownym instalowaniem lub naprawianiem systemu operacyjnego Windows warto skontaktować się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy lub przekazać komputer profesjonalnej firmie serwisowej.

W tym artykule opisano dwie metody wykonywania uaktualnienia w miejscu (ponownej instalacji) systemu Windows XP. Jeśli ten artykuł został otwarty zamiast innych oczekiwanych informacji, należy użyć pola wyszukiwania w górnej części strony, aby znaleźć odpowiednią zawartość, która pomoże rozwiązać problem.

Uaktualnienie w miejscu jest także określane jako instalacja naprawcza. Ta operacja powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows XP w tym samym folderze, w którym system został pierwotnie zainstalowany na komputerze. Uaktualnienie w miejscu można wykonać w przypadku, gdy istnieje konieczność naprawienia instalacji systemu Windows XP i jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Nie można uruchomić systemu Windows XP w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uruchamiania komputera z systemem Windows XP w trybie awaryjnym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP
 • Nie można uruchomić systemu Windows XP po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.
 • Występuje problem z rejestrem, którego nie można rozwiązać za pomocą innych narzędzi, na przykład Przywracania systemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Przywracania systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306084 Jak przywrócić system operacyjny Windows XP do poprzedniego stanu
 • Musisz zastosować domyślne uprawnienia (dotyczące plików i rejestru) do instalacji systemu Windows XP. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli pliki programów są niedostępne lub uszkodzone po zmianie lub aktualizacji komputera albo programów.
 • Musisz zarejestrować składniki COM i pliki Ochrony plików systemu Windows (WFP). Jest to konieczne ze względu na brak lub uszkodzenie plików systemowych.
 • Musisz użyć Instalatora systemu Windows do ponownego wyliczenia urządzeń Plug and Play. Dotyczy to również warstwy abstrakcji sprzętu (HAL).
Ta zawartość jest przeznaczona dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników komputerów. Ten artykuł zawiera kilka łączy do innych artykułów z dodatkowymi informacjami. Wykonanie opisanych czynności może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Więcej informacji

Rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem ponownej instalacji przejrzyj następujące artykuły dotyczące rozwiązywania problemów i poniższą sekcję „Kiedy nie należy wykonywać ponownej instalacji”, aby określić, czy ponowna instalacja jest konieczna.

Jeśli masz doświadczenie z rozwiązywaniem problemów, przed rozpoczęciem ponownej instalacji przejrzyj następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308041 Zaawansowane rozwiązywanie ogólnych problemów z uruchamianiem systemu Windows XP
326841 Emisja internetowa pomocy technicznej: Windows XP: rozwiązywanie problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu (strona może być w języku angielskim)
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
Jeśli nie masz doświadczenia z rozwiązywaniem problemów, możesz przejść do następnej sekcji lub skorzystać z pomocy innej osoby albo skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Kiedy nie należy wykonywać ponownej instalacji

Ponowna instalacja może nie rozwiązać występującego problemu. Przejrzyj tę sekcję, aby dowiedzieć się, czy ponowna instalacja jest odpowiednia w danej sytuacji.

Naprawa składnika

Nie należy wykonywać ponownej instalacji w celu naprawienia składnika lub programu, który obecnie nie jest zainstalowany. Jeżeli masz niezbędne uprawnienia, użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania albo ponownie zainstaluj składnik lub program, zamiast instalować system Windows. Aby otworzyć aplet Dodaj lub usuń programy w systemie Windows XP, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

Problem z kontem użytkownika

Nie należy wykonywać ponownej instalacji jako próby rozwiązania problemu z kontem użytkownika, hasłem lub profilem lokalnym. Aby ustalić, czy problem jest związany z kontem użytkownika, hasłem lub profilem lokalnym, należy utworzyć inne konto użytkownika (po uzyskaniu wymaganych uprawnień), a następnie zalogować się do tego konta, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia nowego konta użytkownika w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279783 Jak utworzyć i skonfigurować konta użytkowników w systemie Windows XP

Przywrócenie systemu

Ponowne zainstalowanie systemu Windows XP spowoduje usunięcie wszystkich istniejących punktów przywracania i utworzenie nowego punktu kontrolnego przywracania systemu (po ukończeniu ponownej instalacji). Nie należy wykonywać ponownej instalacji, jeśli może być konieczne użycie narzędzia Przywracanie systemu w celu przywrócenia wcześniejszego stanu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301224 „Punkty przywracania” narzędzia Przywracanie systemu nie istnieją lub zostały usunięte

Programy oferowane przez innych producentów

Nie należy wykonywać ponownej instalacji w celu rozwiązania problemu z plikami, wpisami rejestru lub programami innych firm. Należy skontaktować się z producentem programu w celu rozwiązania ewentualnych problemów.

Problemy z dyskami

Nie należy wykonywać ponownej instalacji w przypadku podejrzeń, że występują problemy z dyskiem twardym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sprawdzania błędów na dyskach, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315265 Jak wykonywać sprawdzanie błędów dysków w systemie Windows XP
308041 Zaawansowane rozwiązywanie ogólnych problemów z uruchamianiem systemu Windows XP
Można również skontaktować się z producentem komputera, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów z dyskami twardymi.

Urządzenia innych firm

Nie należy wykonywać ponownej instalacji w przypadku podejrzeń, że wystąpił problem z urządzeniem innej firmy. Należy ustalić, czy najnowsze sterowniki urządzeń są bieżąco zainstalowane dla tego urządzenia. Należy skontaktować się z producentem tego urządzenia w celu rozwiązania ewentualnych problemów.

Jeśli po przejrzeniu tej sekcji okaże się, że trzeba ponownie zainstalować system Windows XP, przejdź do następnej sekcji.

Przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows XP

Przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows XP przejrzyj poniższe tematy. Obejmują one znaczną ilość informacji i mogą sprawiać wrażenie złożonych, ale przeczytanie tych informacji pomoże zrozumieć, co jest potrzebne i co trzeba zrobić przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows XP.

Wymagania wstępne

Instalacyjny dysk CD systemu Windows
Przed rozpoczęciem należy przygotować instalacyjny dysk CD systemu Windows i klucz produktu. Są one wymagane do ponownego zainstalowania systemu Windows. Jeśli system Windows został preinstalowany na komputerze, skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy dotyczącej uzyskiwania plików instalacyjnych systemu Windows i klucza produktu.
Sterowniki urządzeń
Wiele sterowników urządzeń dla składników sprzętowych jest zintegrowanych w systemie Windows. Urządzenia takie jak drukarki, monitory, karty graficzne, karty dźwiękowe, modemy, zewnętrzne stacje dysków i skanery zazwyczaj mają własne instalacyjne dyski CD. Jeśli nie wszystkie sterowniki dla składników sprzętowych są dostępne, można pobrać sterowniki z Internetu, a następnie zapisać je na dysku CD.

Jeśli komputer wymaga sterownika urządzenia pamięci masowej lub warstwy abstrakcji sprzętu (HAL) innej firmy, przed rozpoczęciem ponownej instalacji upewnij się, że jest dostępna kopia tych plików na oddzielnym nośniku magazynowania.
Internet Explorer 7
Jeśli na komputerze jest zainstalowana przeglądarka Internet Explorer 7, należy ją odinstalować przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
917964 Jak wykonać instalację naprawczą systemu Windows XP, jeśli jest zainstalowany program Internet Explorer 7
Programy
Należy zebrać dyski CD oraz klucze produktów dla programów i przechowywać je w odpowiednim miejscu, aby można było ponownie zainstalować programy po ponownym zainstalowaniu systemu Windows. Mogą to być następujące programy:
 • Programy pakietu Microsoft Office
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • Oprogramowanie do zapisu na dyskach CD
 • Oprogramowanie usługodawcy internetowego
Kopia zapasowa danych
Przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych, umieszczając ją w innej lokalizacji. Warto wykonać kopię zapasową między innymi następujących danych:
 • Moje dokumenty (dokumenty, obrazy, muzyka, wideo)
 • Foldery programów (dane konfiguracji, dane użytkownika)
 • Ulubione
 • Książki adresowe
 • Wiadomości e-mail
 • Szablony dokumentów
 • Makra
 • Teksty standardowe
Po ukończeniu ponownej instalacji zostaną zamienione oryginalne kopie zapasowe plików rejestru (znajdujące się w folderze %systemroot%\Repair). Oryginalne pliki rejestru w folderze Repair zostały utworzone podczas uruchamiania systemu Windows XP lub przy ostatnim wykonywaniu kopii zapasowej stanu systemu za pomocą narzędzia Kopia zapasowa. Jeśli podejrzewasz, że kopie zapasowe rejestru mogą być potrzebne po zakończeniu ponownej instalacji, przed wykonaniem tej operacji skopiuj pliki kopii zapasowej rejestru do innej lokalizacji.
Ustawienia sieciowe
Niektóre ustawienia sieciowe można przywrócić po ponownym zainstalowaniu systemu Windows. Przed rozpoczęciem ponownej instalacji zapisz ustawienia sieciowe komputera, tak aby były łatwo dostępne, jeśli ten krok będzie wymagany. Mogą to być następujące ustawienia:
 • Nazwa komputera
 • Grupa robocza lub domena
 • Ustawienia TCP/IP
Aby znaleźć te ustawienia, wykonaj następujące czynności:
 1. Aby znaleźć te ustawienia, kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz ciąg control ncpa.cpl w polu tekstowym Otwórz i kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Zapisz ustawienia sieciowe.
Informacje dotyczące usługodawcy internetowego
Aby upewnić się, że można ponownie połączyć się z Internetem po ponownej instalacji systemu Windows, należy zapisać informacje dotyczące usługodawcy internetowego. Uwzględnij nazwę użytkownika, informacje o haśle oraz nazwy serwerów poczty.
Sekwencja uruchamiania
Ostrzeżenie Ta procedura może obejmować zmiany ustawień pamięci CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) i systemu BIOS (Basic Input/Output System). Nieprawidłowe zmiany w systemie BIOS komputera mogą być przyczyną poważnych problemów. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych zmianami systemu BIOS będzie możliwe. Użytkownik dokonuje zmian ustawień pamięci CMOS na własną odpowiedzialność. Nieprawidłowe lub uszkodzone ustawienia pamięci CMOS albo systemu BIOS mogą być przyczyną problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu.

W przypadku konieczności ustawienia instalacyjnego dysku CD jako pierwszego w sekwencji uruchamiania w systemie BIOS komputera należy użyć następującej kolejności:
 • Stacja dysków CD
 • Dysk twardy
 • Stacja dyskietek
W czasie uruchamiania komputera system BIOS wyszukuje dysk z systemem operacyjnym, który może załadować. W przypadku komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym jest to zazwyczaj dysk twardy. System BIOS jest skonfigurowany tak, aby wyszukiwać dyski komputera w ustalonej kolejności, określanej jako sekwencja uruchamiania. Jeśli w systemie BIOS skonfigurowano dysk twardy komputera jako pierwszy dysk w sekwencji uruchamiania, komputer uruchamia się przy użyciu dysku twardego i nie szuka dysku startowego w stacji dysków CD.

Aby skonfigurować system BIOS w celu szukania dysku startowego w stacji dysków CD przed wyszukaniem dysku twardego, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Podczas uruchamiania komputer wykonuje procedurę testową (POST). W ramach tego testu sprawdza, czy działają wszystkie podłączone urządzenia. W trakcie procedury POST jest sprawdzana pamięć. Podczas testu pamięci jest wyświetlany komunikat informujący o tym, jak uzyskać dostęp do systemu BIOS. Może na przykład zostać wyświetlony następujący (lub podobny) komunikat z wyjaśnieniem, jak rozpocząć proces konfiguracji systemu BIOS:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP (ABY ROZPOCZĄĆ PROCES KONFIGURACJI, NACIŚNIJ KLAWISZ DEL)
  W tym przykładzie należy nacisnąć klawisz DEL natychmiast po zakończeniu testu pamięci, aby rozpocząć proces konfiguracji. Może być konieczne naciśnięcie tego klawisza kilka razy, aby uzyskać dostęp do konfiguracji systemu BIOS.

  Porada Dostęp do systemu BIOS mogą też zapewniać inne klawisze. Są to między innymi:
  • F1
  • F2
  • F10
  • CTRL+ENTER
  • ALT+ENTER
  • CTRL+ALT+ESC
  • CTRL+ALT+INSERT
  Jeśli nie masz pewności, jak uzyskać dostęp do konfiguracji systemu BIOS, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika płyty głównej komputera.
 3. Poszukaj ustawień sekwencji uruchamiania (określanej także jako sekwencja rozruchu lub kolejność rozruchu). Zwykle do nawigacji w menu i ustawieniach służą klawisze strzałek.
 4. Po znalezieniu ustawienia sekwencji uruchamiania można zazwyczaj zmodyfikować je przez naciśnięcie klawisza ENTER. Następnie należy użyć klawiszy ZNAK PLUS (+) lub ZNAK MINUS (-), aby wybrać stację dysków CD jako dysk startowy.

  Porada Dodatkowe informacje o sposobie modyfikowania systemu BIOS można znaleźć w podręczniku użytkownika. Zwykle podręcznik zawiera opisy menu oraz instrukcje dotyczące modyfikowania opcji. Często w samym systemie BIOS jest dostępna Pomoc kontekstowa na temat poszczególnych czynności.
 5. Zwykle zaraz po określeniu stacji dysków CD jako pierwszej lokalizacji wyszukiwania dysku startowego można nacisnąć klawisz ESC, aby wrócić do menu. W menu głównym wybierz opcję SAVE AND EXIT SETUP (ZAPISZ I ZAKOŃCZ PROCES KONFIGURACJI) lub podobną. Gdy zostanie wyświetlona opcja potwierdzenia SAVE TO CMOS AND EXIT (ZAPISZ W PAMIĘCI CMOS I WYJDŹ) lub podobna, wybierz opcję YES (TAK).
 6. Jeśli nie można wybrać opcji YES (TAK), wpisz literę y.

  Uwaga W systemie BIOS jest używany układ klawiatury QWERTY. W przypadku używania klawiatury z innym układem trzeba nacisnąć klawisz Y zgodnie z jego położeniem na klawiaturze QWERTY.
 7. Po zakończeniu procesu konfiguracji systemu BIOS komputer zostanie uruchomiony ponownie.
 8. Upewnij się, że komputer zostanie uruchomiony przy użyciu stacji dysków CD. Włóż instalacyjny dysk CD systemu Windows XP i uruchom komputer ponownie. Jeśli ta operacja się powiedzie, będzie można rozpocząć ponowne instalowanie systemu Windows XP.
Jeśli nie masz doświadczenia z wykonywaniem tego zadania, możesz poprosić o pomoc inną osobę. Można też skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu tego problemu.
Preinstalowany system Windows XP
Jeśli system Windows XP został preinstalowany na komputerze, przed kontynuowaniem ponownej instalacji zapoznaj się z następującym artykułem:
312369 Po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP może nastąpić utrata danych lub ustawień programów
Uwaga Jeśli system Windows XP został preinstalowany na komputerze, może nie być dostępna opcja naprawy wymagana podczas procesu ponownej instalacji. Skontaktuj się z producentem komputera, aby upewnić się, że masz instalacyjny dysk CD umożliwiający przeprowadzenie instalacji naprawczej.
Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP
Jeśli na komputerze jest już zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP, należy ponownie zainstalować ten dodatek po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP. Można to na przykład zrobić, łącząc pliki dodatku SP2 z plikami systemu Windows XP i ponownie instalując całość oprogramowania jednocześnie. Aby spróbować użyć tej metody, skorzystaj z łączy w tej sekcji.

Uwaga Istnieją dwie metody ponownego instalowania dodatku SP2 oddzielnie, po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP. Przedstawiono je w sekcji „Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP”.

Uwaga Dodatki Service Pack mają charakter kumulacyjny. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Instalowanie starszej wersji dodatku Service Pack przed zainstalowaniem najnowszej wersji nie jest więc konieczne. Na przykład w przypadku instalowania dodatkuSP2 dla systemu Windows XP nie trzeba instalować dodatku Service Pack 1a (SP1a) dla systemu Windows XP.

Ponowne instalowanie systemu Windows XP

Aby zainstalować system Windows XP, należy skorzystać z dowolnej z następujących metod. Jeśli pierwsza metoda zawiedzie, należy wypróbować drugą.

Uwaga Konieczne może być rozłączenie się z Internetem podczas instalacji. Ułatwi to ochronę przed złośliwymi użytkownikami.

Metoda 1. Uruchamianie ponownej instalacji z poziomu systemu Windows XP

Aby ponownie zainstalować system Windows XP za pomocą instalacyjnego dysku CD, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom komputer.
 2. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD lub DVD komputera.
 3. Na stronie „System Windows XP — Zapraszamy!” kliknij pozycję Zainstaluj system Windows XP.
 4. Na stronie „Instalator systemu Windows — Zapraszamy!” kliknij pozycję Uaktualnij (zalecane) w polu Typ instalacji (o ile nie jest jeszcze wybrana), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Umowa licencyjna” kliknij pozycję Akceptuję umowę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie „Klucz produktu” wpisz 25-znakowy klucz produktu w polach Klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie „Pobieranie zaktualizowanych plików instalacji” wybierz odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ponownie system Windows XP.
Jeśli ponowna instalacja została pomyślnie ukończona, gratulacje. To prawie koniec. Aby zakończyć procedurę, przejdź do sekcji „Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP”.

Jeśli wystąpił błąd lub ponowna instalacja nie zakończyła się, należy wypróbować metodę 2.

Metoda 2. Naprawa instalacji systemu Windows XP przez uruchomienie komputera z dysku CD systemu Windows XP

Uwaga Jeśli system Windows XP został preinstalowany na komputerze, ponowna instalacja może wymagać instalacyjnego dysku CD. Skontaktuj się z producentem komputera, aby upewnić się, że masz instalacyjny dysk CD umożliwiający przeprowadzenie instalacji naprawczej.

Aby ponownie zainstalować system Windows XP przez uruchomienie komputera z dysku CD z systemem Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD lub DVD komputera, a następnie uruchom komputer ponownie.
 2. Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat„Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD”, naciśnij dowolny klawisz w celu uruchomienia komputera z dysku CD systemuWindows XP.
 3. Na ekranie powitalnym Instalatora zostaną wyświetlone następujące komunikaty:
  Ta część pracy Instalatora przygotuje system Microsoft Windows XP do uruchomienia na tym komputerze. Aby rozpocząć instalację systemu Windows XP, naciśnij klawisz ENTER. Aby naprawić istniejącą instalację systemu Windows XP przy użyciu Konsoli odzyskiwania, naciśnij klawisz R. Aby zakończyć pracę instalatora bez instalowania systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3.
 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby zainstalować system Windows XP.
 5. Na stronie Umowa licencyjna Windows XP naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 6. Upewnij się, że w polu jest zaznaczona bieżąca instalacja systemu Windows XP, a następnie naciśnij klawisz R, aby naprawić system Windows XP.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ponownie system Windows XP. Po naprawieniu systemu Windows XP może być konieczna ponowna aktywacja kopii systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  310064 Jak rozwiązywać problemy z instalacją systemu Windows XP przeprowadzaną jako uaktualnienie systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition
Jeśli ponowna instalacja została pomyślnie ukończona, gratulacje. To prawie koniec. Aby zakończyć procedurę, przejdź do sekcji „Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP”.

Jeśli wystąpił błąd lub ponowna instalacja nie została zakończona, oznacza to, że ten artykuł nie umożliwia rozwiązania problemu. Można poprosić inne osoby o pomoc dotyczącą dalszych czynności. Można też skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu tego problemu.

Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP

Po zakończeniu ponownej instalacji należy wykonać poniższe zadania końcowe.

Uwaga: warto dodatkowo włączyć zaporę w programie Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283673 Jak włączyć lub wyłączyć zaporę w systemie Windows XP

Ponowne instalowanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Jeśli przed ponownym zainstalowaniem systemu na komputerze był zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP, należy ponownie zainstalować ten dodatek. Jeśli nie zainstalowano ponownie dodatku SP2 razem z systemem Windows XP (zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji), użyj jednej z poniższych metod, aby teraz ponownie zainstalować dodatek SP2.
Metoda 1. Uzyskiwanie dysku CD z dodatkiem Service Pack i ponowne instalowanie dodatku Service Pack po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP
Aby zamówić dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows na dysku CD, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
Metoda 2. Pobieranie dodatku Service Pack po ponownej instalacji systemu Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Ponowna instalacja wszystkich aktualizacji systemu Windows

Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP trzeba również ponownie zainstalować wszystkie aktualizacje systemu Windows. Aby ponownie zainstalować aktualizacje systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl

Ponowna instalacja programu Internet Explorer 7

Gdy system Windows XP zostanie naprawiony i będzie działał poprawnie, należy ponownie zainstalować program Internet Explorer 7. Będzie do tego potrzebny pakiet instalacyjny programu Internet Explorer 7. Ten pakiet jest dostępny za pośrednictwem usługi Windows Update. Może również znajdować się nadal na komputerze, jeśli został użyty przy pierwszej instalacji programu Internet Explorer 7. Należy odszukać pakiet instalacyjny w folderze, w którym zostały zapisane pliki, a następnie ponownie zainstalować ten program.

Uwaga Ten pakiet może znajdować się w folderze tymczasowych plików internetowych (Temporary Internet Files). Jeżeli nie można zlokalizować pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer 7, w celu uzyskania tego pakietu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/windows/internet-explorer/default.aspx
Do nawiązania połączenia z witryną pobierania firmy Microsoft jest niezbędna prawidłowo funkcjonująca przeglądarka sieci Web. Jeżeli program Internet Explorer 6 nie działa na komputerze po odinstalowaniu programu Internet Explorer 7, nie można pobrać pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer 7. W takim przypadku można użyć komputera z działającą przeglądarką sieci Web w celu pobrania pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer 7. Następnie należy użyć udostępnionego dysku sieciowego, aby zainstalować program na naprawionym komputerze. Jeśli nie można w tym celu użyć współużytkowanej sieci, skopiuj pakiet instalacyjny programu Internet Explorer 7 na dysk CD i zainstaluj go na naprawionym komputerze z tego dysku CD.

Jeśli wystąpiły problemy z wykonaniem tych końcowych czynności, ta zawartość nie będzie już pomocna. Można poprosić o pomoc inną osobę lub skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania określonych problemów z Instalatorem systemu Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312369 Po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP może nastąpić utrata danych lub ustawień programów
312368 Utrata danych po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora systemu Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
286463 Informacje o wersji dla Instalatora systemu Windows XP zawarte w pliku Pro.txt
306824 Informacje o wersji dla Instalatora systemu Windows XP zawarte w pliku Home.txt
286647 Zawartość pliku Read1st.txt systemu Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 315341 - Ostatnia weryfikacja: 31 grudnia 2012 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com