Artikel-id: 315341
Denna artikel har tidigare publicerats under SV315341
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Viktigt! Att installera om Windows operativsystem eller uppgradera operativsystemet på plats, är en mycket speciell felsökningsåtgärd som du bara bör utföra om du är fullständigt insatt i vilka risker det innebär. Om du väljer att göra detta ser du till att ha till hands det ursprungliga installationsmediet och produktnyckeln för Windows XP som medföljde operativsystemet. Om du inte själv vill installera om eller reparera Windows-operativsystemet kan du kontakta datortillverkaren eller lämna in datorn till en professionell datorreparatör.

I den här artikeln beskrivs hur du gör en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP. Om du hade förväntat dig annan information på den här sidan kan du använda sökrutan överst på sidan för att hitta lämpligare information för att lösa ditt problem.

En uppgradering på plats kallas också en reparationsinstallation, vilket innebär att Windows installeras om i samma mapp som det installerades i först. Det kan finnas anledning att göra en uppgradering på plats om installationen av Windows XP måste repareras och om något av följande stämmer:
 • Det går inte att starta Windows XP i felsäkert läge. Om du vill veta mer om hur du startar en dator med Windows XP i felsäkert läge klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  315222 Felsäkra startalternativ i Windows XP
 • Du kan inte starta Windows XP när du har installerat en uppdatering av ett Microsoft-program
 • Det finns ett problem i registret som inte kan lösas med andra verktyg, till exempel Systemåterställning. Om du vill veta mer om Systemåterställning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP
 • Du måste tillämpa standardbehörigheter (för filer och registret) på Windows XP-installationen. Det här kan vara fallet om programfiler saknas eller är skadade när du har gjort ändringar eller uppdateringar av datorn eller program.
 • Du måste registrera COM-komponenter och WFP-filer (Windows File Protection). Detta kan vara fallet när systemfiler saknas eller är skadade.
 • Du måste använda installationsprogrammet för Windows för att räkna upp Plug and Play-enheterna igen, inklusive HAL (Hardware Abstraction Layer).
Artikeln är avsedd för datoranvändare på mellan- till avancerad nivå. I artikeln finns ett flertal länkar som leder till andra artiklar med mer information. Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Mer Information

Felsökning

Innan du sätter igång en ominstallation bör du läsa igenom de här felsökningsartiklarna och avsnittet "När du inte bör installera om" för att bestämma om en ominstallation behövs.

Om du själv vill utföra felsökningen läser du igenom följande Microsoft Knowledge Base-artiklar innan du startar ominstallationen:
308041 Resurser för felsökning av startproblem i Windows XP
326841 Supportwebbsändning: Windows XP: Felsökning av start- och avstängningsproblem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
Om du helst inte utför den här felsökningen kan du gå vidare till nästa avsnitt eller be någon om hjälp eller kontakta Microsofts support.

När du inte ska installera om

En ominstallation löser inte alltid alla problem. Läs igenom det här avsnittet och se om en ominstallation är rätt lösning i din situation.

Reparera en komponent

Gör ingen ominstallation för att reparera en komponent eller ett program som inte är installerat för tillfället. Om du har rätt behörighet använder du Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, eller installerar om komponenten eller programmet i stället för Windows. Öppna Lägg till eller ta bort program i Windows XP genom att klicka på Start, Kontrollpanelen och sedan Lägg till eller ta bort program.

Problem med användarkonto

Gör ingen ominstallation för att lösa ett problem med ett användarkonto, lösenord eller lokal profil. Ta reda på om problemet beror på ett användarkonto, ett lösenord eller en lokal profil genom att skapa ett annat användarkonto (om du har rätt behörighet) och sedan logga in på kontot för att se om problemet är löst. Om du vill veta mer om att skapa ett nytt användarkonto i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
279783 Skapa och konfigurera användarkonton i Windows XP

Systemåterställning

Om du installerar om Windows XP tas alla befintliga återställningspunkter bort och en ny systemkontrollpunkt skapas när ominstallationen är genomförd. Gör ingen ominstallation om du måste använda Systemåterställning för att återställa datorn till ett tidigare tillstånd. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301224 Återställningspunkter för Systemåterställning saknas eller tas bort

Program från andra leverantörer

Gör ingen ominstallation för att lösa problem med program från andra tillverkare, filer eller registerposter. Kontakta tillverkaren av programmet för att lösa sådana problem.

Hårddiskproblem

Gör ingen ominstallation om du misstänker problem med hårddisken. Om du vill veta mer om att felkontrollera hårddiskar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
315265 Så här felkontrollerar du en hårddisk i Windows XP
308041 Resurser för felsökning av startproblem i Windows XP
Du kan även kontakta datortillverkaren för att få mer information om hur du felsöker hårddiskproblem.

Enheter från andra tillverkare

Gör ingen ominstallation om du misstänker problem med en enhet från en annan tillverkare. Ta reda på om de senaste drivrutinerna är installerade för enheten. Kontakta tillverkaren av enheten för att lösa eventuella problem.

Om du efter att ha läst igenom det här avsnittet konstaterar att du måste installera om Windows XP, går du vidare till nästa avsnitt.

Innan du installerar om Windows XP

Läs igenom följande avsnitt innan du installerar om Windows XP. Avsnitten innehåller mycket information och kan verka komplicerade men informationen är viktig för att du ska förstå vad du bör göra innan du installerar om Windows XP.

Förutsättningar

Installations-cd:n för Windows
Se till att ha installations-cd:n och produktnyckeln för Windows till hands innan du startar. Utan dem kan du inte installera om Windows. Om Windows var förinstallerat på datorn kontaktar du datortillverkaren för att få installationsfilerna och produktnyckeln.
Drivrutiner
Många av drivrutinerna för maskinvarukomponenterna är integrerade i Windows. För skrivare, bildskärmar, grafikkort, ljudkort, modem, externa enheter och skannrar finns ofta separata installationsskivor. Om du inte har alla drivrutiner för maskinvarukomponenterna kan du hämta dem från Internet och överföra dem till en cd-skiva.

Om det krävs drivrutiner för en masslagringsenhet från en annan tillverkare eller HAL (Hardware Abstraction Layer) ser du till att du har en kopia av filerna på en separat lagringsenhet innan du startar ominstallationen.
Internet Explorer 7
Om Internet Explorer 7 är installerat på datorn måste du avinstallera det innan du installerar om Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
917964 Genomföra en reparationsinstallation av Windows XP om Internet Explorer 7 är installerat
Program
Samla ihop och spara cd-skivorna och produktnycklarna för dina program på en lämplig plats så att du kan installera om programmen när du har installerat om Windows. Programmen kan vara:
 • Microsoft Office-program
 • Antivirusprogram
 • Cd-skrivningsprogram
 • Internetleverantörsprogram
Säkerhetskopiering av data
Säkerhetskopiera alla viktiga data till en annan plats innan du installerar om Windows. Säkerhetskopiera till exempel:
 • Mina dokument (dokument, bilder, musik, videor)
 • Programmappar (konfigurationsdata, användardata)
 • Favoriter
 • Adressböcker
 • E-postmeddelanden
 • Dokumentmallar
 • Makron
 • Standardtexter
De ursprungliga säkerhetskopiorna av registerfilerna (i mappen %systemroot%\Repair) byts ut när ominstallationen är genomförd. De här filerna skapades antingen när du startade Windows XP eller när du senast säkerhetskopierade systemet med säkerhetskopieringsverkyget. Om du tror att du kommer att behöva de säkerhetskopierade registerfilerna när ominstallationen är klar kopierar du dem till en annan plats innan du installerar om.
Nätverksinställningar
Du kan återställa vissa nätverksinställningar när du har installerat om Windows. Innan du startar ominstallationen antecknar du datorns nätverksinställningar så att du lätt har dem tillgängliga om det krävs. Inställningarna är till exempel:
 • Datornamn
 • Arbetsgrupp eller domän
 • TCP/IP-inställningar
Så här hittar du inställningarna:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv control ncpa.cpl i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och högerklicka på Egenskaper.
 4. Anteckna nätverksinställningarna.
Information från Internetleverantör
Anteckna informationen från Internetleverantören så att du kan ansluta till Internet igen när du har installerat om Windows. Informationen omfattar användarnamn, lösenordsinformation och namn på e-postservrar.
Startsekvens
Varning! Den här åtgärden kan innebära ändring av CMOS- (Complementary Metal Oxide Semiconductor) och BIOS-inställningar (Basic Input/Output System). Felaktiga ändringar av datorns BIOS kan medföra allvarliga problem. Microsoft kan inte garantera att problem som uppstår genom ändringar av BIOS kan lösas. Du ändrar CMOS-inställningarna på egen risk. Felaktiga eller skadade CMOS- och BIOS-inställningar kan orsaka start- och avstängningsproblem.

Om du måste justera BIOS-startsekvensen så att datorn startar från installationsskivan, bör sekvensen vara i följande ordning:
 • Cd-enhet
 • Hårddisk
 • Diskettenhet
Under starten söker BIOS efter en disk med ett operativsystem som kan läsas in. På en dator med ett installerat operativsystem är detta vanligtvis hårddisken. BIOS är konfigurerat att söka efter diskar på datorn i en viss turordning, en så kallad startsekvens. Om hårddisken är konfigurerad i BIOS som den första disken i startsekvensen, börjar datorn med att använda hårddisken och söker inte efter en startskiva i cd-enheten.

Så här konfigurerar du BIOS till att söka i cd-enheten efter en startskiva innan den söker i hårdddisken:
 1. Starta om datorn.
 2. När datorn startar utför den ett POST-test (Power-On Self Test). Testen kontrollerar att alla anslutna enheter fungerar. Även minnet kontrolleras. Under minnestestet visas ett meddelande om hur du får åtkomst till BIOS. Ett meddelande av den här typen kan visas som förklarar hur du startar BIOS-inställningarna:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP
  I det här exemplet måste du trycka på DEL-tangenten omedelbart när minnestestet är slut för att starta installationsprocessen. Du kanske måste trycka på tangenten flera gånger för att öppna BIOS-inställningarna.

  Tips! Även andra tangenter kan ge åtkomst till BIOS-inställningarna. De är:
  • F1
  • F2
  • F10
  • CTRL+RETUR
  • ALT+RETUR
  • CTRL+ALT+ESC
  • CTRL+ALT+INSERT
  Om du inte är säker på hur du öppnar BIOS-inställningarna kan du läsa användarhandboken för datorns moderkort.
 3. Leta efter startsekvensinställningarna (kallas även startordning). Vanligtvis kan du använda piltangenterna för att förflytta dig i menyer och inställningar.
 4. När du hittar startsekvensinställningen kan du vanligtvis trycka på RETUR för att ändra den. Tryck på PLUS (+) eller MINUS (-) tills cd-enheten är markerad som startdisk.

  Tips! Mer information om hur du ändrar BIOS-inställningarna finns i användarhandboken. Den innehåller vanligtvis beskrivningar av menyer och instruktioner för hur du ändrar alternativen. Själva BIOS-inställningarna innehåller sammanhangsberoende hjälptexter för varje enskilt steg.
 5. Så fort du har angett cd-enheten som den första plats som ska genomsökas efter en startdisk, kan du trycka på ESC och återgå till menyerna. I huvudmenyn väljer du alternativet SAVE AND EXIT SETUP eller ett liknande alternativ. När bekräftelsen av typen SAVE TO CMOS AND EXIT visas väljer du YES.
 6. Om du inte kan välja YES skriver du bokstaven y.

  Obs! BIOS använder tangentsbordslayouten QWERTY. Om dina tangentbordsinställningar har en annan layout måste du trycka på tangenten Y som det visas på ett QWERTY-tangentbord.
 7. När du har avslutat BIOS-inställningarna startas datorn om.
 8. Se till att datorn startar med cd-enheten. Sätt in Windows XP-skivan och starta sedan om datorn. Om detta fungerar kan du börja installera om Windows XP.
Om du helst inte utför det här själv kan du be någon du känner om hjälp. Du kan också kontakta Microsoft-supporten och be om hjälp med problemet.
Windows XP förinstallerat
Om Windows XP var förinstallerat på datorn läser du följande artikel innan du går vidare med ominstallationen:
312369 Data eller programinställningar kan gå förlorade efter ominstallation, reparation eller uppgradering av Windows XP
Obs! Om Windows XP var förinstallerat på datorn kanske du inte kan använda det reparationsalternativ som du kan behöva under ominstallationsprocessen. Kontakta datortillverkaren för att se till att du har installationsskivan för en reparationsinstallation.
Windows XP Service Pack 2
Om Windows XP Service Pack 2 (SP2) redan är installerat på datorn måste du installera om SP2 när du har installerat om Windows XP. Ett sätt är att kombinera SP2-filerna med Windows XP-filer och installera om dem samtidigt. Följ länkarna i det här avsnittet för att testa den här metoden.

Obs! Det finns också två sätt att installera om SP2 separat efter att du har installerat om Windows XP. I avsnittet "När du har installerat om Windows XP" beskrivs det här två metoderna.

Obs! Service Pack är kumulativa. Varje ny Service Pack-version innehåller samtliga korrigeringar som ingår i föregående Service Pack-versioner samt nya korrigeringar. Du behöver inte installera en tidigare Service Pack-version innan du installerar den senaste versionen. Om du exempelvis bara behöver installera Windows XP Service Pack 2 (SP2) behöver du inte installera Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Installera om Windows XP

Installera om Windows XP med någon av följande metoder. Om den första metoden inte fungerar försöker du med den andra.

Obs! Det kan vara lämpligt att koppla från Internet-anslutningen under installationen På så vis skyddas du mot obehöriga användare.

Metod 1: Starta ominstallationen från Windows XP

Så här installerar du om Windows XP med cd-skivan för Windows XP:
 1. Starta datorn.
 2. Sätt in Windows XP-cd:n i cd- eller dvd-enheten.
 3. På sidan Välkommen till Microsoft Windows XP klickar du på Installera Windows XP.
 4. På sidan Välkommen till installationsprogrammet för Windows klickar du på Uppgradering (rekommenderas) i rutan Typ av installation (om den inte redan är markerad) och klickar på Nästa.
 5. Klicka på Jag accepterar avtalet på sidan Licensavtal och klicka sedan på Nästa.
 6. Skriv produktnyckeln med 25 tecken i Produktnyckel-rutorna på sidan Din produktnyckel, och klicka sedan på Nästa.
 7. Markera önskat alternativ på sidan Hämta uppdaterade installationsfiler, och klicka sedan på Nästa.
 8. Installera om Windows XP genom att följa instruktionerna på skärmen.
Förhoppningsvis har ominstallationen nu slutförts utan problem. Du är nästan färdig. Gå vidare till avsnittet "När du har installerat om Windows XP" för att slutföra processen.

Om ett felmeddelande visades eller om ominstallationen inte slutfördes, provar du metod 2.

Metod 2: Reparera installationen av Windows XP genom att starta datorn från Windows XP-cd:n.

Obs! Om Windows XP var förinstallerat på datorn kan du behöva installationsskivan för att installera om. Kontakta datortillverkaren och se till att du har installationsskivan för en reparationsinstallation.

Så här installerar du om Windows XP genom att starta datorn från Windows XP-cd:n:
 1. Sätt in Windows XP-cd:n i cd- eller dvd-enheten och starta om datorn.
 2. När meddelandet "Tryck på en valfri tangent för start från cd" visas på skärmen trycker du på en tangent för att starta datorn från Windows XP-cd:n.
 3. Följande meddelande visas på skärmen Välkommen till installationsprogrammet:
  Den här delen av installationen förbereder Microsoft Windows XP för att köras på datorn. Tryck ned RETUR om du vill installera Windows XP nu. Tryck ned R om du vill reparera en Windows XP-installation med hjälp av Återställningskonsolen. Tryck ned F3 om du vill avsluta installationsprogrammet utan att installera Windows XP.
 4. Tryck på RETUR om du vill installera Windows XP.
 5. På skärmen Licensavtal för Windows XP trycker du på F8 om du godkänner licensavtalet.
 6. Se till att den aktuella installationen av Windows XP är markerad i rutan, och reparera sedan Windows XP genom att trycka på R.
 7. Installera om Windows XP genom att följa instruktionerna på skärmen. Efter reparationen måste du kanske aktivera Windows XP igen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  310064 Felsökning av installationsproblem vid uppgradering från Windows 98 eller Windows Millennium Edition till Windows XP
Förhoppningsvis har ominstallationen nu slutförts utan problem. Du är nästan färdig. Gå vidare till avsnittet "När du har installerat om Windows XP" för att slutföra processen.

Om du fick ett felmeddelande eller om ominstallationen inte kunde slutföras kan den här artikeln tyvärr inte lösa ditt problem. Be i stället någon du känner om hjälp. Eller kontakta Microsoft-supporten och be om hjälp med problemet,

När du har installerat om Windows XP

När ominstallationen är klar utför du följande sista åtgärder.

Du kan också aktivera brandväggen i Internet Explorer. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283673 Hur aktiverar eller inaktiverar jag brandväggsfunktionen i Windows XP Service Pack 2 eller senare versioner?

Installera om Windows XP Service Pack 2

Om Windows XP Service Pack 2 (SP2) var installerat på datorn innan du installerade om Windows XP måste du installera om SP2. Om du inte installerade om SP2 med Windows XP i föregående avsnitt, gör du det nu med någon av följande metoder.
Metod 1: Skaffa Service Pack-cd:n och installera om Service Pack-versionen när du har installerat om Windows XP
Gå till följande Microsoft-webbplats om du vill beställa Windows Service Pack 2 på cd-skiva:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
Metod 2: Hämta Service Pack-versionen när du har installerat om Windows XP
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Installera om alla uppdateringar av Windows

När du har installerat om Windows XP måste du även installera om alla uppdateringar av Windows. Du kan hämta dem på följande Microsoft-webbplats:
http://update.microsoft.com

Installera om Internet Explorer 7

När Windows XP har reparerats och fungerar som det ska installerar du om Internet Explorer 7. Då behöver du installationspaketet för Internet Explorer 7. Paketet får du genom Windows Update. Paketet kan också finnas kvar på datorn sedan första gången du installerade Internet Explorer 7. Leta upp installationspaketet i mappen där du sparade filerna och installera om programmet.

Obs! Paketet kan finnas i mappen Tillfälliga Internetfiler. Om du inte hittar installationspaketet för Internet Explorer 7 kan du hämta det på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/sverige/windows/internet-explorer/default.aspx
För att kunna ansluta till Microsoft-hämtningsplatsen måste du ha en fungerande webbläsare. Om Internet Explorer 6 inte fungerar på datorn när du har avinstallerat Internet Explorer 7 kan du inte hämta installationspaketet för Internet Explorer 7. I så fall kan du använda en dator med en fungerande webbläsare för att hämta installationspaketet för Internet Explorer 7. Använd sedan en delad nätverksenhet för att installera programmet på den reparerade datorn. Om du inte kan använda en delad nätverksenhet för det här, kopierar du Internet Explorer 7-installationspaketet till en cd-skiva och installerar Internet Explorer 7 på den reparerade datorn från cd-skivan.

Om du hade problem med dessa slutliga åtgärder kan du tyvärr inte få någon mer hjälp här. Vi föreslår därför att du ber någon om hjälp eller kontaktar supporten.

Mer Information

Om du vill veta mer om felsökning av specifika problem vid installation av Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
312369 Data eller programinställningar kan gå förlorade efter ominstallation, reparation eller uppgradering av Windows XP
312368 Dataförlust efter ominstallation, reparation eller uppgradering av Windows XP
Om du vill veta mer om installationsprogrammet för Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
286463 Viktigt om installationen av Windows XP i filen Pro.txt
306824 Viktigt om installationen av Windows XP i filen Home.txt
286647 Innehållet i filen Read1st.txt för Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 315341 - Senaste granskning: den 3 februari 2011 - Revision: 6.3
Nyckelord: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com