הודעת השגיאה Incorrect function (פונקציה שגויה) מופיעה בעת כניסה לכונן התקליטורים, לכונן ה-DVD או לצורב התקליטורים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 315350 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להיכנס לכונן התקליטורים, לכונן ה-DVD או לצורב התקליטורים לאחר ביצוע שדרוג ל-Windows ,XP ייתכן כי תקבל את הודעת השגיאה הבאה, כאשר המילה drive (כונן) מייצגת את אות כונן התקליטורים, כונן ה-DVD או צורב התקליטורים שאליו אתה מנסה להיכנס:
Drive:\ is not accessible (אין אפשרות גישה ל-\:[כונן]). Incorrect function (פונקציה שגויה).

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם מותקנת במחשב התוכנית לצריבת תקליטורים Roxio Easy CD Creator ואם גירסתה אינה תואמת ל-Windows XP.

גירסת Easy CD Creator version 4.x וגירסאות קודמות של התוכנה אינן נתמכות ב-Windows XP.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לנסיבות:
  • אם ברשותך תוכנת Easy CD Creator גירסה 3.x או 4.x, הסר את התוכנה מהמחשב ופנה אל Roxio כדי לשדרג לגירסה של תוכנה זו הנתמכת ב-Windows XP. לקבלת מידע נוסף על אופן הסרת התוכנה מהמחשב, פנה אל Roxio או עיין בתיעוד של המוצר.

    כדי לפנות אל Roxio, בקר באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
    http://www.roxio.com
  • אם ברשותך תוכנת Easy CD Creator גירסה 5.x, התקן את העדכון של Windows XP עבור תוכנה זו. העדכון זמין דרך Roxio. לקבלת מידע נוסף על אופן הורדת העדכון והתקנתו, בקר באתר האינטרנט של Roxio בכתובת:
    http://www.roxio.com/en/support/index.jhtml

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות Easy CD Creator במערכת Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
285910 הודעות שגיאה מופיעות בעת הפעלת Easy CD Creator במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
310628 תוכנת Easy CD Creator 5.0 אינה מתפקדת במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
311806 מערכת Windows XP מבצעת הפעלה מחדש כשמנסים לכבות את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע על אופן יצירת הקשר עם Roxio, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חברת Microsoft מספקת את פרטי הקשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
מוצריהם של יצרנים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 315350 - Last Review: יום חמישי 15 יוני 2006 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kburl kb3rdparty kbsound kbhardware kberrmsg kbprb ocsso KB315350

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com