Komunikat o błędzie podczas instalowania programu Microsoft Plus! dla systemu Windows XP: „Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 315353 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315353
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby zainstalowania programu Microsoft Plus! dla systemu Windows XP może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows.
Może to mieć miejsce, jeśli system Windows jest uruchomiony w trybie
awaryjnym lub Instalator Windows jest niepoprawnie zainstalowany.
Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc.
Problem ten występuje, gdy spełnione są następujące warunki:
 • System Windows XP pracuje w trybie normalnym.
 • Usługa Instalatora Windows, która jest zawarta w systemie Windows XP, nie jest zarejestrowana lub jest uszkodzona.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie msiexec.exe /unregister, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Wpisz polecenie msiexec /regserver, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Sprawdź, czy uprawnienia dostępu konta SYSTEM dają pełną kontrolę nad gałęzią
  HKEY_CLASSES_ROOT
  w rejestrze systemu Windows. Czasami może być konieczne dodanie kont Administratora. W tym celu:OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij następującą gałąź rejestru:
   HKEY_CLASSES_ROOT
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Uprawnienia.
  4. Jeśli konto SYSTEM nie figuruje na liście Nazwy grupy lub użytkownika, kliknij przycisk Dodaj, upewnij się, że nazwa komputera lokalnego jest podana w polu Z tej lokalizacji, wpisz nazwę system w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania, kliknij opcję Sprawdź nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij konto SYSTEM na liście Nazwy grupy lub użytkownika, a następnie zaznacz pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj w polu Uprawnienia dla SYSTEM.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj, kliknij przycisk OK, a następnie Zamknij program Edytor rejestru.
 7. Ponownie uruchom komputer. Jeśli problem nie został rozwiązany, napraw system Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak naprawić system Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315341 Jak przeprowadzić uaktualnienie na miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 315353 - Ostatnia weryfikacja: 6 stycznia 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbprb KB315353

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com