วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของล็อกเหตุการณ์ (Logevent.exe) เพื่อสร้างและเหตุการณ์แบบกำหนดเองล็อกใน Event Viewer ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315410 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้อรรถประโยชน์การบันทึกเหตุการณ์ (Logevent.exe) เพื่อสร้าง และบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองไปยังแอพลิเคชันล็อกของ Event Viewer Logevent.exe จะรวมอยู่ในทรัพยากร Kit การ Windows 2000 คุณสามารถเริ่ม Logevent.exe โดยใช้บรรทัดคำสั่งหรือแฟ้มแบตช์ และคุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อสร้างรายการในล็อกแอพลิเคชันแบบท้องถิ่นหรือคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows 2000

Logevent.exe จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการบันทึกข้อมูลความผิดพลาดหรือข้อมูลสถานะจากชุดโปรแกรมที่คุณเรียกใช้ โดยใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ หรือ โดยใช้คำสั่ง AT คุณสามารถเรียก Logevent.exe จากแฟ้มแบตช์ และใช้การบันทึกข้อมูลการล็อกของแอพลิเคชัน Logevent.exe สามารถเก็บรายการในแฟ้มบันทึกของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ดังนั้น คุณสามารถบันทึกข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง

ภาพรวมของ Logevent.exe

Logevent.exe ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
logevent -m \\computername-sความรุนแรง-ccategorynumber-rแหล่ง:อี-eventID-tหมดเวลา"ข้อความเหตุการณ์"
รายการต่อไปนี้อธิบายพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ได้กับ Logevent.exe:
 • -m \\computername: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ที่กำลังล็อกเหตุการณ์ ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ พารามิเตอร์นี้ถูกแมปไปยังส่วนของคอมพิวเตอร์ของส่วนหัวของเหตุการณ์เมื่อคุณดูเหตุการณ์ใน Event Viewer
 • -sความรุนแรง: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่บันทึกล็อก ที่ใดความรุนแรงเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้:
  • s: ความสำเร็จ
  • ฉัน: ข้อมูล (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ได้ระบุระดับความรุนแรง Logevent.exe ใช้ฉัน.)
  • w: คำเตือน
  • อี: ข้อผิดพลาด
  • f: ความล้มเหลว
  พารามิเตอร์นี้ถูกแมปไปยังส่วนชนิดของส่วนหัวของเหตุการณ์เมื่อคุณดูเหตุการณ์ใน Event Viewer

 • -ccategorynumber: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุหมายเลขของประเภทของเหตุการณ์ที่บันทึกล็อกไว้ ถ้าคุณไม่ต้องพิมพ์หมายเลข Logevent.exe ใช้ค่าเริ่มต้น0(ไม่มี) พารามิเตอร์นี้ถูกแมปไปยังส่วนประเภทของส่วนหัวของเหตุการณ์เมื่อคุณดูเหตุการณ์ใน Event Viewer
 • -rแหล่ง:: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่บันทึกล็อก (ตัวอย่าง ชื่อของโปรแกรมหรือสคริปต์) คุณต้องใช้การอ้างอิงคู่เพื่อใส่สายอักขระที่ประกอบด้วยช่องว่าง ถ้าคุณไม่ได้ระบุสตริงที่ Logevent.exe ใช้นั้นเหตุการณ์ของผู้ใช้สายอักขระการเริ่มต้น พารามิเตอร์นี้ถูกแมปไปยังส่วนแหล่งที่มาของหัวข้อที่เหตุการณ์เมื่อคุณดูเหตุการณ์ใน Event Viewer
 • อี-eventID: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อกำหนดหมายเลข ID เหตุการณ์การเหตุการณ์ที่บันทึกล็อก คุณสามารถใช้จำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 65535 ถ้าคุณกำหนดค่า ไม่ใช้ Logevent.exe1(ค่าเริ่มต้น) พารามิเตอร์นี้ถูกแมปไปยังรหัสเหตุการณ์ส่วนของหัวข้อที่เหตุการณ์เมื่อคุณดูเหตุการณ์ใน Event Viewer
 • -tหมดเวลา: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุเวลาที่ Logevent.exe รอเพื่อสร้างรายการล็อก Logevent.exe ออกจากหลังจากที่มีสร้างรายการล็อก โดยค่าเริ่มต้น Logevent.exe รอ 60,000 มิลลิวินาที (1 นาที)
 • "ข้อความเหตุการณ์": ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อพิมพ์คำอธิบายสำหรับเหตุการณ์ที่บันทึกล็อกไว้ คุณต้องใช้การอ้างอิงคู่เพื่อใส่สายอักขระที่ประกอบด้วยการเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น "ซึ่ง เป็นข้อความของฉัน พารามิเตอร์นี้ถูกแมปไปยังส่วนของคำอธิบายเมื่อคุณดูเหตุการณ์ใน Event Viewer

ตัวอย่าง

วิธีการบันทึกรายการอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะ

เมื่อต้องการบันทึกรายการข้อมูลในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ใดใช้บรรทัดต่อไปนี้ในแฟ้มแบทช์ หรือพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง และกด enter:
logevent "ซึ่งเป็นการทดสอบ"
เมื่อคุณดูรายละเอียดของเหตุการณ์ในตัวแสดงเหตุการณ์เช่นนี้ รายการที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้จะแสดง:
  Date:   01/01/2002  Source:  User Event
  Time:   8:16     Category: None
  Type:   Information Event ID: 1
  User:   N/A     
  Computer: MYCOMPUTER 
				
  Description:
  The description for Event ID ( 1 ) in Source ( User Event) cannot 
  be found. The local computer may not have the necessary registry
  information or message DLL files to display messages from a remote
  computer. The following information is part of the event: This is 
  a test.
				

วิธีการบันทึกรายการอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

การเข้าสู่ระบบในรายการคำเตือนบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ชื่อว่า "Server1 มีรหัสประเภท 100 และ ID เหตุการณ์หมายเลขของ 88 อย่างใดอย่างหนึ่งใช้บรรทัดต่อไปนี้ในแฟ้มแบทช์ หรือพิมพ์ที่คอมมานด์พร้อมต์ และกด enter:
logevent -m \\server1 -s W -c 100 - r "ของฉันชุดโปรแกรม"-อี 88"ชุดโปรแกรมไม่สำเร็จ
เมื่อคุณดูรายละเอียดของเหตุการณ์ในตัวแสดงเหตุการณ์เช่นนี้ รายการที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้จะแสดง:
  Date:   01/01/2002  Source:  my batch program
  Time:   8:30     Category: (100)
  Type:   Warning   Event ID: 88
  User:   N/A     
  Computer: SERVER1 
				
  Description:
  The description for Event ID ( 88 ) in Source ( my batch program ) 
  cannot be found. The local computer may not have the necessary 
  registry information or message DLL files to display messages from 
  a remote computer. The following information is part of the event:
  batch program failed!
				

วิธีการดูแอพลิเคชันล็อกเหตุการณ์ใน Event Viewer

เมื่อต้องการดูเหตุการณ์ในแอพลิเคชันล็อกของ Event Viewer:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบจากนั้น คลิกสองครั้งEvent Viewer.

  หมายเหตุ:: หรือ คุณสามารถเริ่มตัวแสดงเหตุการณ์ ด้วยการเริ่มต้นโปรแกรมของ Microsoft Management Console (MMC) ที่ประกอบด้วย Event Viewer สแนปอินได้
 3. คลิกเพื่อขยายEvent Viewer(หากดังกล่าวจะไม่ได้ขยาย)
 4. คลิกโปรแกรมประยุกต์.

  เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันจะปรากฏในบานหน้าต่างรายละเอียดที่ถูกต้อง
 5. เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ระบุ คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ที่คุณต้องการดู
 6. เมื่อต้องการคัดลอกรายละเอียดของเหตุการณ์ คลิกการCopybutton, open a new document using the program in which you want to paste the event (for example, Microsoft Word), and then clickวางในการแก้ไขเมนู
 7. To view the description of the previous or next event, click the up or down arrow.ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Logevent.exe, type the following line at the command prompt, and then press ENTER:
logevent /?
For additional information about how to view and manage logs in Event Viewer, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
302542How To Diagnose System Problems with Event Viewer in Microsoft Windows 2000
For more information about the Windows 2000 Resource Kit, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315410 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315410 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315410

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com