JAK: Wykluczanie folderów z profilu mobilnego w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 315415 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315415
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak użyć zasad grupy, aby zapobiec kopiowaniu na serwer określonych folderów zawartych w profilu użytkownika mobilnego.

Profil użytkownika mobilnego jest przechowywany na komputerze z systemem Windows 2000 Server i jest ładowany na kliencką stację roboczą podczas logowania się użytkownika. Ten profil określa środowisko systemu Windows 2000 i obejmuje wszystkie ustawienia specyficzne dla użytkownika, takie jak używane programy, kolory ekranu oraz połączenia sieciowe i połączenia drukarek. Gdy użytkownik wylogowuje się z komputera, profil jest kopiowany na komputer serwera.

Aby zapobiec kopiowaniu niektórych folderów na serwer podczas wylogowywania się użytkownika z komputera klienckiego, można użyć zasad grupy.

Tworzenie obiektu zasad grupy

Możesz zmodyfikować istniejący lub utworzyć nowy obiekt zasad grupy. Aby utworzyć nowy obiekt zasad grupy:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowy.
 4. Wpisz nazwę dla nowej zasady (na przykład Modyfikowanie profilu mobilnego), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 6. Wyczyść pole wyboru Stosowanie zasad grupy dla tych grup zabezpieczeń, do których ta zasada ma nie być stosowana. Zaznacz pole wyboru Stosowanie zasad grupy dla tych grup, do których ta zasada ma być stosowana. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

Wykluczanie folderów z profili mobilnych

Poddaj edycji obiekt zasad grupy, aby wykluczyć określone foldery z profili mobilnych:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, z którym chcesz pracować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. W folderze Konfiguracja użytkownika rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł System, a następnie kliknij węzeł Logowanie/Wylogowywanie.
 5. Na liście Zasady kliknij dwukrotnie pozycję Wyklucz katalogi w profilu mobilnym.
 6. Kliknij opcję Włączona.
 7. W polu Wyklucz z profilu mobilnego następujące katalogi wpisz odpowiednie nazwy folderów oddzielone średnikami (;).

  UWAGA: Domyślnie profile systemu Windows 2000 są przechowywane w folderze Documents and Settings\nazwa użytkownika (gdzie nazwa użytkownika jest nazwą użytkownika, do którego należy profil) na komputerze lokalnym. Jest on uważany za folder „główny” profilu i nie jest uwzględniany przy określaniu folderów do wykluczenia. Na przykład, aby wykluczyć z profilu mobilnego pulpit, wpisz nazwę pulpit w polu Wyklucz z profilu mobilnego następujące katalogi. Upewnij się, że każdy wpis na liście jest oddzielony średnikiem.
 8. Po wykluczeniu folderów z profili mobilnych kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk Zamknij, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zasadach grupy, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst zasady grupy w polu Wpisz słowo kluczowe, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

188692 How to Prevent Certain Folders from Uploading to Central Profile


Właściwości

Numer ID artykułu: 315415 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbnetwork KB315415

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com