Jak spustit existující Visual Studio .NET nebo Visual Studio 2005 Průvodce pomocí DTE.LaunchWizard

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 315487 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Ukázkový kód uvedený v tomto článku demonstruje použití LaunchWizard metodu objektu DTE spustit existující Microsoft Visual Studio .NET průvodce.

Další informace

Metoda DTE.LaunchWizard vyžaduje dva argumenty při spuštění Průvodce přidáním nového projektu. První argument je název souboru průvodce (.vsz soubor). Druhý argument je matice hodnot, která je předána Průvodce při jeho spuštění. Sedmý prvku matice nastavte na hodnotu TRUE, můžete vynutit chyby vyvoláním výjimky, může být zachycena ve struktuře zkuste... catch. Průvodce aplikací Windows očekává následující hodnoty v matici:
 • WizardType: GUID označující typ průvodce. Nový Průvodce projektem je GUID {0F90E1D0-4999-11 D 1-B6D1-00A0C90F2744}.
 • ProjectName: řetězec pro název nového projektu.
 • Místní adresář: řetězec obsahující úplnou cestu ke složce, kde bude vytvořen nový projekt.
 • Instalační adresář: řetězec obsahující složku, kde je nainstalován Visual Studio.
 • Výhradní: logická hodnota označující, zda by měl být uzavřen žádné existující otevřené řešení.
 • Název řešení: řetězec název pro soubor řešení bez cesty nebo rozšíření.
 • Tichý režim: logickou hodnotu označující, zda by měl průvodce spuštěn tiše.
Následující makro ukazuje, jak spustit Průvodce existující pomocí metody LaunchWizard.

Poznámka: Toto makro při volání Průvodce používá Silent příznak. Pokud toto makro spustit jednou, spustí bez chyby, za předpokladu, že adresář a projekt již neexistují. Pokud toto makro spustit podruhé, je aktivována chybě. Protože Silent příznak nastavit na hodnotu TRUE, výjimky zachycené podle bloku catch zkuste....
Sub LaunchWizardExample()

Dim params() As Object = New Object() 
{
  "{0F90E1D0-4999-11D1-B6D1-00A0C90F2744}","NewProjectName1","NewProjectPath", "", False, "", False
}
'The last value is the "Silent" flag where TRUE=No UI, FALSE=UI

Dim res As EnvDTE.wizardResult
Dim s As String = DTE.Solution.TemplatePath(VSLangProj.PrjKind.prjKindCSharpProject)
Try
  res = DTE.LaunchWizard(s & "CSharpEXE.vsz",params)
Catch e1 As System.Exception
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Caught an Exception: " + e1.Message)
End Try

End Sub
				
Další informace o Průvodci typ hledání ContextParams výčtu v Books Online.

Odkazy

Další informace o odstraňování potíží Visual Basic .NET a Visual C#-rozšiřitelnost procházet nápovědě webového souboru následující web:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa983744.aspx

Vlastnosti

ID článku: 315487 - Poslední aktualizace: 12. ledna 2006 - Revize: 3.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Klíčová slova: 
kbmt kbhowto KB315487 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:315487

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com