Bir varolan Visual Studio .NET veya Visual Studio 2005 Wizard DTE.LaunchWizard kullanarak çalıştırma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 315487 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bu makalede sağlanan örnek kodu LaunchWizard yöntemi DTE nesnesinin bir varolan Microsoft Visual Studio .NET Sihirbazı'nı çalıştırmak için nasıl kullanılacağını gösterir.

Daha fazla bilgi

DTE.LaunchWizard yöntemi yeni bir proje Sihirbazı çalıştırmak için kullanılan iki bağımsız değişken gerektirir. Ilk bağımsız değişken, sihirbaz dosyası (.vsz dosya) adıdır. Ikinci bağımsız değişken çalıştırıldığında Sihirbazı'na geçirilen bir değerler dizisidir. Dizinin bir yedinci öğesi doğru olarak ayarladığınızda, hataları ... catch deneyin yapısında yakalanan özel durumlar oluşturması için zorlayabilir. Yeni bir Windows uygulaması Sihirbazı aşağıdaki değerler dizisi içinde bekler:
 • WizardType: sihirbaz türünü belirten bir GUID. Yeni bir proje Sihirbazı {0F90E1D0-4999-11 D 1-B6D1-00A0C90F2744} guıd'dir.
 • ProjeAdı: yeni bir proje adı için bir dize.
 • Yerel dizin: yeni bir proje oluşturulacağı klasörün tam yolunu içeren bir dize.
 • Yükleme dizini: Visual Studio'nun'in yüklü olduğu klasörü içeren bir dize.
 • Özel: Varolan bir açık çözüm kapatılmalıdır olup olmadığını gösteren bir Boole değeri.
 • Çözüm adı: çözüm dosyasının uzantısı veya yol olmadan bir dize adı.
 • Sessiz: sihirbaz sessizce çalıştırılması gerekip gerekmediğini gösteren bir Boole değeri.
Aşağıdaki makro LaunchWizard yöntemi varolan Sihirbazı çalıştırmak için nasıl kullanılacağını gösterir.

Not: sessiz bayrak makroyu, sihirbaz ararken kullanır. Bu makro bir kez çalıştırırsanız, dizin ve proje mevcut koşuluyla, hatasız çalışır. Bu makro, bir kez çalıştırırsanız, bir hata oluşturulur. Sessiz bayrak true olarak ayarlandığından ... catch deneyin blok bir özel durum yakalandı.
Sub LaunchWizardExample()

Dim params() As Object = New Object() 
{
  "{0F90E1D0-4999-11D1-B6D1-00A0C90F2744}","NewProjectName1","NewProjectPath", "", False, "", False
}
'The last value is the "Silent" flag where TRUE=No UI, FALSE=UI

Dim res As EnvDTE.wizardResult
Dim s As String = DTE.Solution.TemplatePath(VSLangProj.PrjKind.prjKindCSharpProject)
Try
  res = DTE.LaunchWizard(s & "CSharpEXE.vsz",params)
Catch e1 As System.Exception
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Caught an Exception: " + e1.Message)
End Try

End Sub
				
Sihirbazı türü hakkında ek bilgi için çevrimiçi ContextParams Enum arayın.

Referanslar

Visual Basic .NET ve Visual C# genişletilebilirliği ile ilgili sorunları giderme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Web Yardım dosyası aşağıdaki Microsoft Web sitesini bulun:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa983744.aspx

Özellikler

Makale numarası: 315487 - Last Review: 12 Ocak 2006 Perşembe - Gözden geçirme: 3.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto KB315487 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:315487

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com