Straipsnio ID: 315854 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje pateikiamas vienas i?teklius informacijos apie da?niausiai pasitaikan?ius klaid? prane?imus operacin?se sistemose ?Microsoft Windows 98?, ?Windows 98? antrajame leidime ir ?Windows Millennium Edition? (Me).

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Microsoft? ?ini? baz?s straipsni? s?ra?as pagal klaidos prane?im? tip?

Kai spustelite vien? i? ?i? sait?, atsi?velgiant ? j?s? operacin? sistem? ir klaidos prane?im? pasirodo ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniai apie t? klaidos prane?im?. Tada galite pasirinkti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?, kuris tinka j?s? problemai.

?Windows Me?

Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie neleistinas puslapio klaidas s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie ?Windows? apsaug? s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie bendrosios apsaugos klaid? s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie lemting? i?imt? OE s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie lemting? i?imt? OD s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te Kernel32.dll straipsni? s?ra??

?Windows 98?

Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie neleistinas puslapio klaidas s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie ?Windows? apsaug? s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie bendrosios apsaugos klaid? s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie lemting? i?imt? OE s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te straipsni? apie lemting? i?imt? OD s?ra??
Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te Kernel32.dll straipsni? s?ra??

Produkto palaikymo centrai

Nor?dami gauti informacijos apie ?vairias palaikymo galimybes, apsilankykite ?iuose ?Microsoft? tinklapiuose:
?Windows Me?
?Windows 98?

Tr?kstami arba pa?eisti failai

Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip i?pl?sti failus ir jais keisti pa?eistus ?Windows? failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
129605 Kaip i?skleisti originalius suglaudintus ?Windows? failus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Straipsni? apie klaidos prane?imus ie?kojimas ?Microsoft? ?ini? baz?je

Nor?dami ?Microsoft? ?ini? baz?je ie?koti palaikymo straipsni?, apsilankykite ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
Ie?koti palaikymo ?ini? baz?je (?B)

Savyb?s

Straipsnio ID: 315854 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugpj??io 10 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbinfo KB315854

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com