Procedure: een printerserverconfiguratie migreren tussen computers met Windows NT 4.0 of Windows 2000 met behulp van het hulpprogramma Printermigrator 2000

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 315983 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL315983
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de configuratie van een printerserver migreert tussen computers met Windows NT 4.0 of Windows 2000 met behulp van het hulpprogramma Microsoft Printermigrator 2000 (Printmig.exe versie 2.0).

Printermigrator 2000

Printermigrator 2000 wordt meegeleverd bij Microsoft Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Met dit hulpprogramma wordt een volledige reservekopie gemaakt van een printerserver op basis van Windows NT 4.0 of Windows 2000, inclusief de registeringangen en printerstuurprogramma's. De gegevens worden opgeslagen in een cab-bestand. Als u een printerserverconfiguratie wilt migreren tussen printerservers met Windows NT 4.0 of Windows 2000, gebruikt u dit hulpprogramma om een reservekopie te maken van de configuratie op de huidige printerserver. Vervolgens wordt de configuratie op de printerserver met Windows NT 4.0 of Windows 2000 teruggezet.

Van de volgende configuratiegegevens wordt door Printermigrator 2000 een reservekopie gemaakt:
 • Printers
 • Gedefinieerde afdrukwachtrijen in Windows NT 4.0 en Windows 2000
 • Printerstuurprogramma's
 • Gegevens over de sharelocatie, inclusief alle bestands- en printershares en gebruikersmachtigingen
 • De volgende printermonitorpoorten:
Hewlett-Packard-netwerkpoort
LexMark MarkVision-poortmonitor (IP/DLC)
Jet Admin
LPR-poort
Digital Network-poort
Apple Talk-poortmonitor
Standaardpoortmonitor
Er wordt door Printermigrator 2000 geen reservekopie gemaakt van de monitor zelf, maar uitsluitend van de gedefinieerde poorten. Voordat u de configuratie op de doelcomputer terugzet, moet u de oorspronkelijke groep poortmonitors installeren om voor complete functionaliteit te zorgen. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven voor elke monitor die niet aanwezig is na het herstelproces.

Wanneer u een reservekopie maakt, worden alle configuratiegegevens door Printermigrator 2000 standaard naar het bestand Pm.cab geschreven. Als de optie voor het schrijven van de loggegevens naar een tekstbestand is ingeschakeld (deze optie is standaard ingeschakeld), wordt de serverstatusinformatie door Printermigrator 2000 vastgelegd in het bestand Pm.log. Beide bestanden bevinden zich in de volgende standaardmap:
%SystemRoot%\System32\Spool\Pm
Het doel van Printermigrator 2000 is om afzonderlijke printerservers met Windows 2000 of Windows NT 4.0 te maken of verplaatsen. Op zowel de bron- als de doelcomputer moet hetzelfde besturingssysteem zijn geïnstalleerd. Gebruik dit hulpprogramma niet om op een Windows NT 4.0-printerserver een upgrade uit te voeren naar een Windows 2000-printerserver.

Een reservekopie maken van de printerserver

Ga als volgt te werk om een reservekopie te maken van een Windows NT 4.0- of Windows 2000-printerserver:
 1. Start Printermigrator 2000.
 2. Klik in het menu Actions op Backup.
 3. Typ in het vak Target Server de naam van de printerserver waarvan u een reservekopie wilt maken, in de volgende UNC-indeling:
  \\Servernaam
  Typ bijvoorbeeld \\Server1 . Als u op de lokale computer een reservekopie maakt van de printerconfiguratie, laat u dit vak leeg.

 4. Typ bijvoorbeeld Accepteer in het vak File name de standaardnaam en -locatie voor het cab-bestand waarin de configuratiegegevens worden opgeslagen (%SystemRoot%\System32\Spool\Pm\Pm.cab), of geef de bestandsnaam en -locatie op die u wilt gebruiken.
 5. Typ bijvoorbeeld Klik op OK. Het proces voor het maken van een reservekopie wordt gestart. De inhoud van het voortgangsrapport dat in het onderste deelvenster van het venster Printermigrator 2000 wordt weergegeven, wordt naar het bestand Pm.log geschreven. Wanneer de reservekopie is gemaakt, verschijnt de volgende tekst aan het einde van het logbestand:
  Backup complete.

De configuratie terugzetten

Voordat u een printerconfiguratie op de doelprinterserver kunt terugzetten, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • Op de computer waarop de reservekopie staat en de doelcomputer moet hetzelfde besturingssysteem zijn geïnstalleerd (Windows NT 4.0 of Windows 2000). Deze computers moeten ook hetzelfde platform gebruiken (bijvoorbeeld x86).
 • De printermonitorinformatie moet consistent zijn met de computer waarop de reservekopie staat. Als er een monitor ontbreekt, wordt door Printermigrator 2000 een waarschuwingsbericht weergegeven. In dat geval moet u de monitor of service installeren en vervolgens nog een terugzetbewerking uitvoeren.
 • U moet beschikken over beheerdersmachtigingen op de doelprinterserver.
Ga als volgt te werk om de printerconfiguratie terug te zetten op een externe printerserver:
 1. Start Printermigrator 2000.
 2. Klik in het menu Actions op Restore.
 3. Zoek in het vak Look in naar de map met het cab-bestand waarin de printerconfiguratiegegevens zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld de standaardnaam en -locatie gebruikt voor de printerconfiguratie, is de naam van het bestand Pm.cab. Het bestand bevindt zich in de volgende map:
  %SystemRoot%\System32\Spool\Pm
 4. Typ in het vak File name de naam van het cab-bestand. Typ bijvoorbeeld Pm.cab.
 5. Typ in het vak Target server de naam van de doelprinterserver, in de volgende UNC-indeling:
  \\Servername
  Typ bijvoorbeeld \\Server8.

 6. Typ bijvoorbeeld Schakel de selectievakjes in voor de opties die u wilt instellen.
 7. Typ bijvoorbeeld Klik op Open om het terugzetten te starten. Wanneer het terugzetten wordt gestart, wordt op de doelcomputer de afdrukspooler en de service Print Server for Macintosh tijdelijk gestopt (als deze is gestart) om de afdrukwachtrijgegevens terug te zetten.

  Er wordt een voortgangsrapport weergegeven in het onderste deelvenster van het venster Printermigrator 2000. De inhoud van dit rapport wordt naar het bestand Pm.log geschreven. Wanneer het terugzetproces is voltooid, verschijnt (ongeveer) de volgende tekst aan het einde van het logbestand:
  Terugzetten voltooid.
  Register teruggezet.
  Spooler wordt gestart...
  Spooler wordt uitgevoerd
  MacPrint wordt gestart...
  MacPrint wordt uitgevoerdReferenties

U kunt Printermigrator 2000 ook starten vanaf de opdrachtregel. Als u meer informatie wilt over de manier waarop u Printmig.exe kunt gebruiken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
275529 Help Information for Printmig.exe Version 2.0
Als u meer informatie wilt over de Windows 2000 Resource Kit, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.asp#section1Eigenschappen

Artikel ID: 315983 - Laatste beoordeling: dinsdag 2 mei 2006 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB315983

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com