วิธีการ: ทำธุรกรรมแบบกระจายด้วยการผู้ให้บริการสุทธิ โดยใช้ ServicedComponent ใน Visual C#สุทธิ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกรรมที่แจกจ่าย โดยใช้การผู้ให้บริการ NET กับServicedComponentคลาสที่ แม้ว่าบทความนี้ใช้ SqlClientผู้ให้บริการ NET กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Server คุณสามารถใช้ ODBC หรือ OLE DB นั้นที่ผู้ให้บริการได้รับการจัดการสุทธิ

ความต้องการ

ให้คำอธิบายรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย และเซอร์วิสแพ็คที่จำเป็นต้องใช้:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง
 • Microsoft Visual Studioสุทธิ
 • Microsoft SQL Server 7.0 หรือ Microsoft SQL Server 2000

ภาพรวม

อินสแตนซ์ของตัวNET Framework คลาสสามารถมีส่วนร่วมในธุรกรรมอัตโนมัติถ้าคุณเตรียมชั้นนี้ ทรัพยากรแต่ละอินสแตนซ์ของคลาสหรือวัตถุมีการเข้าถึง enlists ในธุรกรรม ตัวอย่างเช่น การถ้าวัตถุใช้ ADOสุทธิการลงรายการบัญชีจำนวนเงินในบัญชีผู้ใช้ในฐานข้อมูล ตัวจัดการทรัพยากรของฐานข้อมูลเป็นตัวกำหนดว่า วัตถุเรียกใช้ในธุรกรรม ถ้าวัตถุควรเรียกใช้ในธุรกรรม ตัวจัดการทรัพยากร enlists ฐานข้อมูลในธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียมคลาสที่จะเข้าร่วมในธุรกรรมอัตโนมัติ:
 1. นำไปใช้ในTransactionAttributeคลาสที่เป็นคลาสของคุณเพื่อระบุชนิดของธุรกรรมอัตโนมัติที่คอมโพเนนต์ร้องขอ

  ชนิดของธุรกรรมต้องเป็นสมาชิกของTransactionOptionการแจงนับ
 2. ระดับชั้นของคุณจากการสืบทอดมาServicedComponentคลาสที่ServicedComponentมีคลาสพื้นฐานของประเภทสินค้าทั้งหมดที่ใช้ COM + services
 3. เข้าสู่ระบบที่ประกอบ ด้วยชื่อที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่า แอสเซมบลีที่ประกอบด้วยคู่คีย์ที่ไม่ซ้ำกัน
 4. ลงทะเบียนแอสเซมบลีที่ประกอบด้วยชั้นของคุณ ด้วยแค็ตตาล็อก COM +

  หมายเหตุ: ไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้อินสแตนซ์ของคลาสของคุณถูกจัดการ โดยการใช้งานจริงภาษาทั่วไป การลงทะเบียนจะเกิดขึ้นถ้าคุณ ขั้นตอนจำเป็นเฉพาะเมื่อมีผู้เรียกไม่มีการจัดการสร้าง และเรียกใช้อินสแตนซ์ของคลาสของคุณ ใช้การNET บริการติดตั้งมือ (Regsvcs.exe) ลงทะเบียนแอสเซมบลีด้วยตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้แอสเซมบลีที่ มีชื่อที่คาดเดายาก ดูหัวข้อต่อไปนี้ใน Microsoftคำแนะนำของผู้พัฒนา NET Framework:
การเซ็นชื่อแอสเซมบลีที่ มีชื่อที่คาดเดายาก
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xc31ft41.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ดูหัวข้อต่อไปนี้ใน Microsoftคำแนะนำของผู้พัฒนา NET Framework:
ธุรกรรมอัตโนมัติ และNET Framework Classes
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms123400.aspx

สร้างโครงการ

 1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างโครงการของแอพลิเคชันของคอนโซลใหม่ใน Visual C#NET:
  1. เริ่มการทำงานของ Visual Studioสุทธิ
  2. บนเครื่องแฟ้มเมนู การชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกโครงการ.
  3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกVisual C# โครงการภายใต้ชนิดโครงการคลิกแอพลิเคชันของคอนโซลภายใต้แม่แบบแล้ว คลิกตกลง.
  4. ในการแก้ไขปัญหา Explorer เปลี่ยนชื่อไฟล์ Class1.cs เป็น DistributedTransaction.cs
 2. ลบรหัสทั้งหมดจากแฟ้ม DistributedTransaction.cs
 3. บนเครื่องโครงการเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิงแล้ว เพิ่มการอ้างอิงดังต่อไปนี้:
  • System.EnterpriseServices
  • System.Data.dll

 4. ในแฟ้ม AssemblyInfo.cs ข้อคิดเห็นบรรทัดโค้ดต่อไปนี้:
  [assembly: AssemblyKeyFile("")]
  [assembly: AssemblyKeyName("")]
  					
 5. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในไฟล์ DistributedTransaction.cs:
  using System;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.EnterpriseServices;
  using System.Runtime.CompilerServices;
  using System.Reflection;
  
  [assembly: ApplicationName("DistributedTransaction")]
  [assembly: AssemblyKeyFileAttribute("..\..\DistributedTransaction.snk")]
  
  
  namespace DistributedTransaction
  {
    /// <summary>
    /// Summary description for Class1.
    /// </summary>
    class Class1
    {
     /// <summary>
     /// The main entry point for the application.
     /// </summary>
     [STAThread]
     static void Main(string[] args)
     {
       try
       {
        DistributedTran myDistributedTran = new DistributedTran();
        myDistributedTran.TestDistributedTransaction();
       }
       catch (System.Data.SqlClient.SqlException e)
       {
        System.Console.WriteLine("Transaction Aborted: Error returned: " + e.Message);
       }     
     }
    }
    /// <summary>
    /// Summary description for TestApp.
    /// </summary>
    [Transaction(TransactionOption.Required)]
    public class DistributedTran: ServicedComponent 
    {
     public DistributedTran()
     {
     }
     [AutoComplete]
     public string TestDistributedTransaction()
     {
       // The following Insert statement goes to the first server.
       // This Insert statement does not produce any errors. 
       String insertCmdSql = "Insert Into TestTransaction (Col1, Col2) Values (1,'Sql Test')";
  
       // The following Delete statement goes to the second server.
       // Because the table does not exist, this code throws an exception.
       String exceptionCausingCmdSQL = "Delete from NonExistentTable";
             
       // The following connection strings create instances of two SqlConnection objects
       // to connect to two different SQL Server servers in your environment.
       // Modify the connection strings as necessary for your environment.
       SqlConnection SqlConn1 = new SqlConnection("Server=Server_Name;uid=User_Id;database=DatabaseName;pwd=Password");
       SqlConnection SqlConn2 = new SqlConnection("Server=Server_Name;uid=User_Id;database=DatabaseName;pwd=Password");
  
       try
       {
        SqlCommand insertCmd = new SqlCommand(insertCmdSql,SqlConn1);
        SqlCommand exceptionCausingCmd = new SqlCommand(exceptionCausingCmdSQL,SqlConn2);
    
        // This command runs properly.
        insertCmd.Connection.Open();
        insertCmd.ExecuteNonQuery();
  
  
        // This command results in an exception, which automatically rolls back
        // the first command (the insertCmd command).
        exceptionCausingCmd.Connection.Open();
        int cmdResult = exceptionCausingCmd.ExecuteNonQuery();
        
        SqlConn1.Close();
        SqlConn2.Close();
  
        Console.WriteLine("Hello");
        
       }
       catch (System.Data.SqlClient.SqlException ex)
       {
        // After you catch the exception in this function, throw it. 
        // The service component receives this exception and 
        // aborts the transaction. The service component then
        // throws the same exception, and the calling function
        // receives the error message.
        Console.WriteLine (ex.Message);
        throw (ex);
       }
       finally 
       {
        // Close the connection.
        if (SqlConn1.State.ToString() == "Open")
          SqlConn1.Close();
  
        if (SqlConn2.State.ToString() == "Open")
          SqlConn2.Close();
       }
  
       return "Success";
      
     }
  
    }
  }
  					
 6. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกบันทึกทั้งหมด.
 7. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Visual Studioสุทธิชี้ไปที่Visual Studioเครื่องมือสุทธิแล้ว คลิกVisual Studioหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง NET.
 8. เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโครงการของคุณ แล้ว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ระบบที่ประกอบ ด้วยชื่อที่คาดเดายาก:
  sn -k DistributedTransaction.snk
 9. สร้างแอพลิเคชันของคุณ
 10. สร้างตารางต่อไปนี้ในเซิร์ฟเวอร์ SQL Server แรก:
  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TestTransaction]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  drop table [dbo].[TestTransaction]
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[TestTransaction] (
  	[Col1] [int] NULL ,
  	[Col2] [varchar] (100) NULL 
  ) ON [PRIMARY]
  GO 
  					
 11. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณ ขอให้สังเกตว่า คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานที่คาดไว้):
  ถูกยกเลิกธุรกรรม: การส่งคืนข้อผิดพลาด: ชื่อของวัตถุที่ไม่ถูกต้อง 'NonExistentTable'
 12. เปิดตัววิเคราะห์คำถาม SQL Server เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ แล้ว กด F5 เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม:
  USE NORTHWIND;
  SELECT * FROM TestTransaction WHERE Col1=1 AND Col2='Sql Test'
  						
  โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามไม่กลับแถวใด ๆ เนื่องจากธุรกรรมถูกยกเลิก
 13. ค้นหาโค้ดต่อไปนี้ในโครงการ Visual C#:
  String exceptionCausingCmdSQL = "Delete from NonExistentTable";
  						
  และแทนคำสั่ง SQL ด้วยแบบสอบถามที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดธุรกรรมการยกเลิก ตัวอย่างเช่น:
  String exceptionCausingCmdSQL = "Select @@Identity from customers";
  					
 14. กด F5 เพื่อคอมไพล์ และรันโปรแกรมประยุกต์อีกครั้ง
 15. เรียกใช้คำสั่งจากขั้นตอนที่ 12 ในตัววิเคราะห์คำถามอีกครั้ง ขอให้สังเกตว่าแบบสอบถามส่งกลับแถวเนื่องจากธุรกรรมไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์
บันทึกย่อ:
 • ตัวอย่างนี้ทำการจัดการข้อผิดพลาด
 • SQL Server และผู้ประสาน Microsoft แจกจ่ายธุรกรรมงาน (MS DTC) ต้องทำงานอยู่บนเครื่องไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306296วิธีการ: สร้างการให้บริการสุทธิส่วนประกอบที่ใช้ในธุรกรรมใน Visual C#สุทธิ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbcompiler kbhowtomaster kbsqlclient kbsystemdata kbmt KB316247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com