JAK: Rozwiązywanie problemów w systemie Windows 2000 dotyczących rozpoznawania nazw DNS w Internecie

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 316341 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano metody konfigurowania systemu DNS (Domain Name System), które są użyteczne wtedy, gdy kwerendy kierowane do sieci Internet nie są obsługiwane poprawnie, a lokalne rozpoznawanie nazw w sieci Intranet działa bez zarzutu. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być uszkodzony, utracony lub przestarzały plik pamięci podręcznej na serwerze z systemem Windows 2000. Plik ten można zastąpić jego wersją oryginalną. Można też ręcznie, za pomocą konsoli DNS, wprowadzić wskazówki dotyczące serwerów głównych w używanym pliku pamięci podręcznej.

Aby wprowadzić wskazówki dotyczące serwerów głównych w konsoli DNS

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie DNS.
 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie obiekt serwera, aby go rozwinąć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt serwera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Wskazówki dotyczące serwerów głównych kliknij przycisk Dodaj.
 5. W polu Nazwa serwera wpisz nazwę dodawanego serwera. W polu Adres IP wpisz adres IP serwera. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Jeśli konfigurowany serwer DNS jest kontrolerem domeny w domenie obsługiwanej przez system Windows 2000, sięgnij do następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, zawierającego informacje o zastępowaniu wskazówek dotyczących serwerów głównych:
249868 Replacing Root Hints with the Cache.dns File

Aby zastąpić plik pamięci podręcznej

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zatrzymaj usługę DNS, wpisując w wierszu polecenia polecenie net stop dns .
 4. Wpisz polecenie cd %główny_katalog_systemowy%\system32\dns.
 5. Zmień nazwę pliku pamięci podręcznej, wpisując polecenie ren cache.dns cache.old.
 6. Skopiuj oryginalną wersję pliku pamięci podręcznej. Jeśli plik kopii zapasowej Cache.dns nie istnieje, należy go utworzyć w folderze Backup. Wpisz następujące polecenia (gdzie oryginalny_plik_pamięci_podręcznej_dns jest nazwą używanego pliku pamięci podręcznej DNS):
  cd backup
  copy oryginalny_plik_pamięci_podręcznej_dns.dns cache.dns
  W folderze Backup zostanie utworzony plik Cache.dns.

  Wpisz następujące polecenia:
  cd..
  copy backup\cache.dns.
  Jeśli plik kopii zapasowej Cache.dns istnieje, wpisz copy backup\cache.dns.

 7. Uruchom usługę DNS, wpisując net start dns.
Jeśli rozpoznawanie nazw w Internecie nadal nie działa, powtórz opisaną procedurę, kopiując tym razem plik pamięci podręcznej z plików źródłowych systemu Windows 2000.

Aby skopiować plik pamięci podręcznej z lokalizacji źródłowej w systemie Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie (gdzie dysk jest dyskiem zawierającym pliki źródłowe systemu Windows 2000):
  expand dysk:\i386\cache.dn_ %główny_katalog_systemowy%\system32\dns\cache.dnsMateriały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300202 HOW TO: Configure DNS for Internet Access in Windows 2000
172953 How to Install and Configure Microsoft DNS Server

Właściwości

Numer ID artykułu: 316341 - Ostatnia weryfikacja: 5 marca 2004 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster KB316341

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com