"HTTP 500 - ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Outlook Web Access สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ front-end

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316349 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบโดยใช้ Microsoft Outlook เว็บ เข้าถึง และการเข้าถึงไดเรกทอรีเสมือนของ Exchange หรือเรกทอรีเสมือนที่สาธารณะ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หน้าไม่ จะแสดงขึ้น
HTTP 500 - ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

เมื่อการ แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ที่จำง่าย ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใน ตั้งค่าขั้นสูงของ Internet Explorer (บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บAdvanced ), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะ การเข้าถึงไดเรกทอรีเสมือนของ Exchange หรือสาธารณะเสมือน ไดเรกทอรี:
2147467259 (0x80004005)

นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้เครื่องมือ LDP เพื่อทำการค้นหาต่อไปนี้ คุณ ค้นหาตำแหน่งเก็บโฟลเดอร์สาธารณะหรือเก็บโฟลเดอร์สาธารณะใน Lost and Found ตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์ (LostandFoundConfig):

 • ใช้เครื่องมือ LDP เพื่อค้นหาการตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์โดย ใช้ตัวกรอง objectcategory = msExchPFTree (ชนิด กรองอย่างแน่นอนเท่านั้น) การค้นหา LDAP นี้ตำแหน่งสาธารณะทั้งหมด ลำดับชั้นโฟลเดอร์ระดับสูงสุดในองค์กร Exchange 2000 Server สำหรับ ตัวอย่าง:
  BaseDN = CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =domainname, DC =องค์กร
  ตัวกรอง = objectcategory = msExchPFTree
 • ใช้วัตถุลำดับชั้นที่ระดับสูงสุดที่ส่งคืนจากการ แบบสอบถามก่อนหน้านี้ ใช้เครื่องมือ LDP เพื่อขยายลงไปในแต่ละลำดับชั้นที่ระดับบนสุด วัตถุ และบันทึกค่าคุณสมบัติของแต่ละลำดับชั้นที่ระดับบนสุด หลังจาก คุณสมบัติมีการส่งคืนตามลำดับชั้นระดับบนสุด การคำนึงถึงค่า สำหรับแอตทริบิวต์msExchOwningPFTreeBL แอตทริบิวต์msExchOwningPFTreeBLประกอบด้วยรายการของร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะที่บ้าน การระบุระดับชั้นที่คุณกำลังดู ค้นหาโฟลเดอร์สาธารณะ ร้านค้าที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ราคาและพบการตั้งค่าคอนฟิก (เป็นส่วนหนึ่งของการ ชื่อเฉพาะบ่งชี้ LostAndFoundConfig) ตัวอย่างเช่น การ ชื่อเฉพาะของเก็บโฟลเดอร์สาธารณะในการกำหนดค่าแล้ว คอนเทนเนอร์ปรากฏคล้ายกับต่อไปนี้:
  CN เก็บโฟลเดอร์สาธารณะ CN = กลุ่มที่เก็บแรก CN = = InformationStore, CN = LostAndFoundConfig, CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =โดเมน DC = com

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากต้องการการเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับลำดับชั้นระดับบนสุดของโฟลเดอร์สาธารณะในทั้งหมด องค์กร Exchange 2000 Server เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับลำดับชั้นที่ระดับสูงสุด ในองค์กรเมื่อเริ่มต้น และ จากนั้น ปรับปรุงข้อมูลแคชในลำดับชั้นที่ระดับบนสุดเหล่านี้

ถ้า ร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะใด ๆ อยู่ในสที่ในลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะ แอตทริบิวต์ (msExchOwningPFTreeBL) ในการตั้งค่าคอนฟิก Lost and Found คอนเทนเนอร์ (LostAndFoundConfig) ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมรับการ Outlook Web Access ไคลเอนต์เข้าสู่ระบบ และส่งคืน "HTTP 500" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

แบบ front-end เซิร์ฟเวอร์ต้องมีความรู้ที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะทุกอยู่นั่นคือ แสดงรายการอยู่ในแอตทริบิวต์msExchOwningPFTreeBLและ หากไม่สามารถค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งแบบ front-end ร้านค้า front-end ที่ป้องกันการสิ้นสุดของลำดับชั้นที่ระดับบนสุด การค้นพบ และให้บริการการเข้าสู่ระบบของไคลเอ็นต์

นี้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้า Dsaccess ไม่สามารถกำหนดได้ซึ่ง Windows 2000 ไซต์ดังกล่าว เป็นสมาชิก DSaccess บนเซิร์ฟเวอร์ที่จะเข้าสู่ระบบรหัสเหตุการณ์ แต่ถ้าคุณ ความพยายามที่เริ่มการ Attendant ระบบบนเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจได้รับเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeSA
เหตุการณ์ ประเภท: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 1005
วันที่: วัน
เวลา: เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดไม่มีชื่อของไซต์จะพร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
สิ่งอำนวยความสะดวก: Win32 ID no: Attendant ระบบ Microsoft Exchange c007077f เกิดขึ้น เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows 2000 ไซต์ และ บริการจะถูกกำหนดไว้อย่างถูกต้อง

ปัญหานี้อาจมีสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ดูแลเพิ่มไซต์ที่มีเพิ่มเติม แต่ไม่ได้กำหนดเครือข่ายย่อย

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์ถูกเรียกใช้รุ่น 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange 3 (SP3) ของ Service Pack ก่อนหน้านี้ Exchange Server 2003 ต้องการให้คอมพิวเตอร์ Exchange Server 5.5 ส่วนทั้งหมดเรียกใช้ SP3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า Exchange Server 2003 อ่านแอตทริบิวต์ของหมายเลขเวอร์ชันบนวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบระดับ service pack ของคอมพิวเตอร์ Exchange Server 5.5 ถ้ารุ่นนี้มีแอตทริบิวต์หมายเลขที่น้อยกว่า SP3 พยายามที่เข้าสู่ OWA จะล้มเหลว และคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์สาธารณะ ไม่มีร้านค้าที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ราคาและพบการตั้งค่าคอนฟิก ถูกต้อง แล้ว ใช้เครื่องมือ LDP เพื่อลบวัตถุเก็บโฟลเดอร์สาธารณะจากนั้น แล้วตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์

หมายเหตุ: เครื่องมือ LDP ที่อยู่ในเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 ถ้า ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือนี้ คุณสามารถติดตั้งจาก Microsoft Windows 2000 ซีดีรอม เส้นทางของแฟ้มคือ:
Support\Tools\Setup.exe
คำเตือน: ถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถประโยชน์ LDP หรืออื่น LDAP เวอร์ชั่น 3 ไคล และคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของที่ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ไดเรกทอรีวัตถุ คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจจำเป็นต้องใช้ คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Exchange 2000 Server หรือทั้งสองอย่าง Microsoft ไม่สามารถรับประกันที่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หากคุณไม่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของแอตทริบิวต์ของวัตถุที่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แอตทริบิวต์ในความเสี่ยงของคุณเอง

เมื่อต้องใช้เครื่องมือ LDP เพื่อ เอาวัตถุ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์ค้นหาตำแหน่งคอนเทนเนอร์LostAndFoundConfig
 2. ขยายคอนเทนเนอร์ และจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์สาธารณะ ร้านค้าที่มีอยู่ในการmsExchOwningPFTreeBLกล่าว
 3. คลิกขวาวัตถุที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะ คลิกลบและจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณลบวัตถุ Microsoft แนะนำให้ คุณคลิก สร้างบนเมนูการเชื่อมต่อ วิธีนี้ล้างหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถคัดลอก และ บันทึกผลลัพธ์ในบานหน้าต่างด้านขวาหลังจากการลบ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับวัตถุที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะทุกที่ อยู่ในแอตทริบิวต์msExchOwningPFTreeBLเป็นกำลังในการกำหนดค่าแล้ว หลังจากเกิดการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ สามารถไคลเอนต์ Outlook Web Access เสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ front-end ของตน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้เมื่อคุณมีคอมพิวเตอร์ Exchange Server 5.5 ส่วน ติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 5.5 บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ หลังจากแอตทริบิวต์หมายเลขรุ่นที่มีการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ OWA ควรทำงานอย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คของ Exchange Server 5.5 ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
191014 ชุด: วิธีการขอรับ Service Pack Server 5.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณสามารถเห็นอาการของปัญหานี้ด้วย หมายความว่าการสืบค้นกลับการตรวจสอบเครือข่าย หลังจากที่คุณใช้ตัวตรวจสอบเครือข่ายเพื่อขอรับการ จับเครือข่ายและคุณไม่มีตัวกรองที่กำหนดทั่วทั้งเว็บ Outlook การเข้าถึงและความล้มเหลวในเวลาต่อมา ข้อมูลต่อไปนี้จะดูได้เมื่อใด การกรองการจับภาพของเครือข่ายหลังจากข้อเท็จจริง:
 1. เปิดการจับภาพเครือข่าย และสร้างการแสดงผล ตัวกรองข้อมูล
 2. แก้ไขนิพจน์โพรโทคอลให้เท่ากับ LDAP เท่านั้น
 3. เมื่อต้องดู SearchRequest LDAP ระบุ เพิ่มนิพจน์ โดยใช้การ คุณสมบัติ คลิกแท็บเลือก LDAP ฐานวัตถุ ประกอบด้วย ตามความสัมพันธ์ คลิก ASCII ปุ่ม (ค่าเริ่มต้นกับเลขฐานสิบหก), และพิมพ์LostAndFoundConfig เป็นค่า
 4. คลิก ตกลงแล้ว คลิก ตกลง อีกครั้ง การเปิดใช้งานตัวกรองการแสดงผล

  หมายเหตุ: คำนึงถึงรายการสำหรับการ SearchRequest LDAP (หรือหลายรายการ) ส่งกลับวัตถุฐาน LDAP ที่มีชื่อที่เป็นเอกเทศของสาธารณะ เก็บโฟลเดอร์ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ราคาและพบการตั้งค่าคอนฟิก
สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ LDP ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253925 XADM: วิธีการสร้างตัวกรองการค้นหาแบบกำหนดเอง
278422 XADM: วิธีการใช้เครื่องมือสนับสนุนของ Windows 2000 LDP เพื่อดู BaseDN
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย ตรวจสอบ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
148942 วิธีการจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่ายกับจอภาพของเครือข่าย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316349 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbpending kbmt KB316349 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316349

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com