מערכת Windows XP אינה מזהה את מלוא השטח הפנוי בדיסק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 316505 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

Windows XP עלול שלא לזהות את מלוא השטח הפנוי בדיסק. למשל, ייתכן כי ברשותך דיסק קשיח עם קיבולת של מעל 30 ג'יגה-בתים (GB), אולם על פי תוכנית השירות לניהול הדיסק או סייר Windows, קיבולת שטח הדיסק היא 2GB בלבד.

כתוצאה מכך, ולמרות ששטח הדיסק הקשיח מספיק, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
Low Disk Space. You are running out of disk space on <Drive Letter>?. (שטח דיסק מצומצם. שטח הדיסק בכונן <אות הכונן> כמעט ואזל).

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, השתמש בשיטות שלהלן על פי הנדרש. על מנת לקבוע את השיטה המתאימה למצבך, קרא את המאמר במלואו לפני שתמשיך.

אזהרה: השיטות שלהלן עלולות להצריך התקנה מחדש של Windows XP.? Microsoft ממליצה לגבות את כל הנתונים החשובים לפני השימוש בשיטות אלה.

שיטה 1: הפעל את תוכנית ההתקנה של Windows XP על מנת לקבוע אם שטח הדיסק הקשיח נגיש

על מנת לקבוע אם כל שטח הדיסק הקשיח נגיש, הפעל את תוכנית ההתקנה ממדיית ההתקנה של Windows XP.
 1. הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows XP לכונן התקליטורים והפעל מחדש את המחשב. כאשר תתבקש לאתחל מהתקליטור, הקש על מקש כלשהו.

  שים לב: על מנת לבצע שלב זה, ייתכן כי עליך להגדיר לפני כן את תצורת ה-BIOS לאתחול מהתקליטור.
 2. הקש ENTER עם הופעת מסך תוכנית ההתקנה של Windows XP.
 3. הקש F8 על מנת להסכים להסכם הרישיון של משתמש קצה (EULA).
 4. כאשר יופיע מסך תוכנית ההתקנה של Windows XP ובו רשימת ההתקנות הנוכחיות של Windows XP במחשב, הקש ESC כדי להמשיך להתקנת עותק חדש של Windows XP ללא תיקון.
 5. מסך תוכנית ההתקנה של Windows XP יופיע ובו מידע אודות מחיצות. שים לב למחיצות ולשטח שאינו מחולק למחיצות אשר ברשימה. בדוק אם כל השטח הזמין אכן מופיע ברשימה, ופעל לפי אחת משתי האפשרויות:
  1. אם הגעת למסקנה כי לא כל שטח הדיסק הקשיח מופיע ברשימה, אזי ייתכן כי קיימת בעיית BIOS המונעת מהמחשב לזהות את הדיסק הקשיח כראוי. במקרה זה, המשך עם שיטה 2.

   ? או ?
  2. אם הגעת למסקנה כי כל שטח הדיסק הקשיח מופיע ברשימה, באפשרותך להמשיך לאחת מהאפשרויות הבאות:

   • בחר את מחיצת Windows XP הקיימת והקש D למחיקת המחיצה.

    שים לב: אם תעשה זאת - כל הנתונים במחיצה יאבדו. השתמש באפשרות זו רק אם אתה בטוח שברצונך להסיר לחלוטין את המחיצה במטרה ליצור מחיצה חדשה שתמזג את כל השטח הזמין.
   • בחר את השטח שאינו מחולק למחיצות והקש C ליצירת מחיצה חדשה.

    שים לב: באפשרותך להשתמש באפשרות זו מבלי למחוק תחילה את מחיצת Windows XP הקיימת. השתמש באפשרות זו אם אינך רוצה לאבד את הנתונים במחיצה הקיימת, וברצונך להתקין עותק נוסף של Windows XP בשטח שאינו מחולק למחיצות.

    שים לב: אין באפשרותך ליצור אמצעי אחסון הגדול מ-32GB באמצעות מערכת הקבצים FAT32 ב-Windows XP. מנהל ההתקנים FastFAT של Windows 2000 מסוגל לבצע טעינה ותמיכה של אמצעי אחסון הגדולים מ-32GB המשתמשים במערכת הקבצים FAT32 (בכפוף למגבלות אחרות), אולם לא ניתן ליצור אמצעי אחסון כזה באמצעות הכלי Format. אופן פעולה זה מקורו בתכנון עצמו. (למידע נוסף אודות בעיה זו, ראה שיטה 3 במאמר זה).

שיטה 2: עדכן את BIOS המערכת או השתמש במנהל אתחול

אם בעקבות השיטה הקודמת התברר כי יש בעיית BIOS המונעת מהמחשב לזהות את הדיסק הקשיח כראוי, בצע אחת מהשתיים:
 • עדכן את ה-BIOS של המערכת. פנה ליצרן לוח האם או המחשב למידע נוסף אודות אופן הביצוע.
 • השתמש במנהל אתחול של ספק חיצוני לשם גישה לשטח הנוסף בדיסק הקשיח שלך. יצרנים רבים של דיסקים קשיחים מספקים תוכניות שירות למטרה זו. פנה ליצרן הדיסק הקשיח למידע נוסף אודות אופן הביצוע.לקבלת פרטים על פנייה ליצרן החומרה שלך, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  65416 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60781 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60782 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 3: השתמש ב-Fdisk או בתוכנת שירות של ספק חיצוני לחלוקה למחיצות

אם עליך לאתחל אמצעי אחסון FAT32 הגדול מ-32GB, באפשרותך להשתמש בתוכנית שירות של ספק חיצוני לחלוקה למחיצות על מנת להגדיל את שטח מחיצת ההתקנה הנוכחית של Windows XP, או לחלופין להשתמש בתוכנית השירות Fdisk שבדיסק ההפעלה של Microsoft Windows Millennium Edition ?(Me) או של Microsoft Windows 98 על מנת לאתחל מחדש את כל הדיסק הקשיח. לקבלת מידע נוסף על אופן ביצוע פעולה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
255867 כיצד להשתמש בכלי Fdisk ובכלי Format כדי לחלק או לחלק מחדש דיסק קשיח למחיצות
לאחר יצירת המחיצות הרצויות, המשך להתקנה מחדש של Windows XP באמצעות התוכנית שבמדיית ההתקנה של Windows XP.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314463 מגבלות מערכת הקבצים FAT32 במערכת ההפעלה Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 316505 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbenv kbprb KB316505

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com