windows XP ไม่รับรู้เนื้อที่ดิสก์ที่มีอยู่ทั้งหมด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316505 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

windows XP อาจไม่รู้จักเนื้อที่ดิสก์ของคุณทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีฮาร์ดดิสก์ มีความจุมากกว่า 30 กิกะไบต์ (GB), แต่ตามที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการจัดการดิสก์หรือ Windows Explorer คุณมีความจุของเนื้อที่ว่างดิสก์เพียง 2 GB

ด้วยเหตุ ถึงแม้ว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ ample คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เนื้อที่ดิสก์เหลือน้อย คุณกำลังทำงานออกจากพื้นที่ดิสก์บน <drive letter=""></drive>

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามความเหมาะสม การตรวจสอบ method(s) เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด กรุณาอ่านถึงบทความทั้งหมดก่อนที่คุณดำเนินการ

คำเตือน: วิธีการต่อไปนี้การอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows XP Microsoft แนะนำให้ คุณสำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อนที่คุณใช้วิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ติดตั้ง Windows XP เพื่อดูว่า พื้นที่ฮาร์ดดิสก์สามารถเข้าถึงได้รับการเรียกใช้

การตรวจสอบว่า เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึง เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากสื่อการติดตั้ง Windows XP
 1. ใส่แผ่นซีดีการติดตั้ง Windows XP ลงในไดรฟ์ CR รอม แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานจากซีดี กดแป้นใด ๆ

  หมายเหตุ::คุณอาจต้องการกำหนดค่า BIOS ของคุณ เพื่อเริ่มระบบจากซีดีรอมแรก ให้ทำตามขั้นตอนนี้
 2. กด ENTER เมื่อปรากฏหน้าจอการติดตั้ง Windows XP
 3. กดปุ่ม F8 เพื่อยอมรับผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานข้อตกลง (EULA)
 4. เมื่อติดตั้ง Windows XP หน้าจอปรากฏขึ้นพร้อมกับรายชื่อของการติดตั้ง Windows XP ปัจจุบันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ กด ESC เพื่อทำการติดตั้งสำเนาของ Windows XP fresh โดยไม่มีการซ่อมแซม
 5. หน้าจอการติดตั้ง Windows XP ปรากฏขึ้นพร้อมกับรายละเอียดของพาร์ติชัน หมายเหตุพาร์ติชันและเนื้อที่ unpartitioned ที่ระบุไว้ กำหนด ว่าหรือไม่ทั้งหมดของเนื้อที่ว่างของคุณอยู่ในรายการ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  1. ถ้าคุณตรวจสอบว่า ไม่ทั้งหมดของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณอยู่ในรายการ จากนั้นคุณอาจมีปัญหา BIOS ที่ถูกป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์การจดจำบนฮาร์ดดิสก์ของคุณอย่างถูกต้อง หากนี้เป็นจริง ดำเนินการกับวิธีที่ 2

   หรือ
  2. หากคุณตรวจสอบว่า เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณทั้งหมดถูกแสดงอยู่ คุณสามารถดำเนินการ ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:

   • เลือกพาร์ติชันของ Windows XP ที่มีอยู่ และจากนั้น กด D ในการลบพาร์ติชัน

    หมายเหตุ:: ถ้าคุณทำเช่นนี้ ข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันจะสูญหาย ใช้ตัวเลือกนี้เท่านั้น หากคุณแน่ใจว่า คุณต้องการจะเอาพาร์ติชันที่จะสร้างพาร์ติชันใหม่ได้ โดยการผสานทั้งหมดของเนื้อที่ว่างทั้งหมด
   • เลือกพื้นที่ที่ unpartitioned และจากนั้น กด C เพื่อสร้างพาร์ติชันใหม่

    หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ไม่ต้องลบพาร์ติชันของ Windows XP ที่มีอยู่แรก ใช้อ็อพชันนี้ถ้าคุณไม่ต้องการสูญเสียข้อมูลในพาร์ติชันที่มีอยู่ และคุณต้องการติดตั้งสำเนาตัวที่สองของ Windows XP ในช่องว่าง unpartitioned

    หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่กว่ากิกะไบต์ 32 ขนาด โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP โปรแกรมควบคุมของ Windows 2000 FastFAT สามารถกำหนดใช้ และสนับสนุนไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่กว่ากิกะไบต์ 32 ที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT32 (ต้องการอื่น ๆ จำกัด), แต่คุณไม่สามารถสร้างหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบ ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ (โปรดดูวิธีที่ 3 ในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้)

วิธีที่ 2: การระบบการปรับปรุง BIOS หรือใช้ตัวจัดการการเริ่มระบบ

ถ้าวิธีการก่อนหน้านี้กำหนดว่า คุณมีปัญหา BIOS ที่ถูกป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์การจดจำบนฮาร์ดดิสก์ของคุณอย่างถูกต้อง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ปรับปรุง BIOS ของระบบ ติดต่อผู้ผลิตแผงวงจรหลักของคุณหรือคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี้
 • ใช้ตัวจัดการการเริ่มระบบของบริษัทอื่นสามารถเข้าถึงพื้นที่ว่างเพิ่มเติมบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์จำนวนมากให้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ คลิกที่หมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  65416รายการที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก A-K

  60781รายการที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก L-P

  60782รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก Q-Z

วิธีที่ 3: Fdisk ใช้หรือตี้พาร์สามเป็น

ถ้าคุณต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูล FAT32 มากกว่ากิกะไบต์ 32 คุณสามารถใช้อรรถประโยชน์การแบ่งพาร์ติชันของบริษัทอื่นเพื่อเพิ่มขนาดของพาร์ติชันการติดตั้ง Windows XP ปัจจุบัน หรือใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Fdisk บนดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) หรือดิสก์เริ่มต้นระบบ 98 ของ Microsoft Windows เพื่อฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
255867วิธีการใช้ Fdisk และรูปแบบไปยังฮาร์ดดิสก์เป็นพาร์ติ ชัน/Repartition
เมื่อคุณได้สร้างพาร์ติชันที่คุณต้อง ทำการติดตั้ง Windows XP โดยใช้โปรแกรมติดตั้งบนสื่อการติดตั้ง Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
314463ข้อจำกัดของระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316505 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbmt KB316505 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316505

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com