คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น" เมื่อคุณพยายามที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316524 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือ เว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ ต่อไปนี้:
หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x8DDD0002

เมื่อต้องการ ติดตั้งรายการจาก Windows Update คุณต้องล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ เครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจยังป้องกันคุณจากการดำเนินการนี้ ขั้นตอน
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้แม้ว่าคุณมีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือเป็นสมาชิกของผู้ดูแลระบบ กลุ่ม

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์ Windows Update และ การปรับปรุง Microsoft ไซต์ โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นสำหรับใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เหตุผล:
 1. คุณไม่ได้ล็อกออนเป็นผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกเฉพาะที่ กลุ่มผู้ดูแล
 2. คุณไม่มีสิทธิ์ในคีย์รีจิสทรีที่ระบุ หรือ โฟลเดอร์
 3. ระบบปฏิบัติการไม่สามารถอ่านข้อมูลในนั้น โฟลเดอร์ %Systemroot%\System32\Catroot2

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้ วิธีการ ถ้าวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ปัญหา ใช้วิธีที่ 2
 • วิธีที่ 1

  ตรวจสอบว่า คุณล็อกออนเป็นผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกเฉพาะที่ กลุ่มผู้ดูแล

  Windows XP

  คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิดnusrmgr.cplแล้ว คลิก ตกลง เมื่อต้องเปิด ที่ บัญชีผู้ใช้ หน้าต่าง

  ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการ เครือข่ายโดเมน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ บัญชีผู้ใช้ หน้าต่าง คลิกเพื่อ เลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณจากรายการ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
  2. ในการ สมาชิกกลุ่ม แท็บ การตรวจสอบ ว่า คุณอยู่ในกลุ่มผู้ดูแล
  ถ้าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเครือข่าย ทำตามสิ่งเหล่านี้ ขั้นตอน:
  1. ในการ บัญชีผู้ใช้ หน้าต่าง คลิก ของบัญชี และจากนั้น ตรวจสอบว่า ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ปรากฏภายใต้ชื่อบัญชีของคุณ

  Windows 2000

  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด compmgmt.mscแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ในการ การจัดการคอมพิวเตอร์ หน้าต่าง ขยาย เครื่องมือสำหรับระบบขยาย ผู้ใช้และกลุ่ม, แล้ว คลิก ผู้ใช้ โฟลเดอร์
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของตัว คอมพิวเตอร์ การจัดการ หน้าต่าง ให้คลิกขวาผู้ใช้สิทธิของผู้ใช้ที่คุณต้องการ ตรวจสอบ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
  4. ในการ สมาชิกของ แท็บ การตรวจสอบว่า ผู้ดูแล แสดงอยู่ในนั้น สมาชิกของกล่อง
  หลังจากที่คุณล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบ พยายามที่จะเยี่ยมชม เว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update อีกครั้ง ถ้าปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา
 • วิธีที่ 2

  ลบแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ต ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดตัว Internet Explorer หน้าต่าง คลิก เครื่องมือแล้ว คลิก Internet Options.
  2. ในการ Internet Options หน้าต่าง คลิก ที่ ทั่วไป แท็บ ภายใต้ อินเทอร์เน็ตชั่วคราว แฟ้มคลิก ลบแฟ้มแล้ว คลิก ตกลง.
  ความพยายามที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft ปรับปรุงเว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข ต่อไป การแก้ไขปัญหา
 • วิธีที่ 3

  ตรวจสอบสิทธิ์ในคีย์รีจิสทรีที่ใช้โดย ไคลเอนต์ Windows Update และ Microsoft Update ไคลเอนต์
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.

   หมายเหตุ ใน Microsoft Windows 2000 หรือ ใน Microsoft Windows NT 4.0 พิมพ์ regedt32 แทนที่เป็น "regedit"
  2. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก การอนุญาตคลิก เพิ่มและจากนั้น พิมพ์ ทุกคน ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ ใน Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 คลิก การอนุญาต ในการ รักษาความปลอดภัย เมนู
  4. คลิก ตรวจสอบชื่อแล้ว คลิก ตกลง.
  5. เลือก ทุกคน ในการ กลุ่ม ชื่อผู้ใช้ รายการ
  6. ภายใต้ สิทธิ์สำหรับทุกคนคลิก เมื่อต้องเลือกแบบ ควบคุมทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมายในการ อนุญาตให้ คอลัมน์

   หมายเหตุว่า อ่านแล้วกล่องกาเครื่องหมายในการ อนุญาตให้ คอลัมน์ในขณะนี้ไว้
  7. เลือกผู้ใช้แต่ละ ในการเปิดใช้งาน ในการ กลุ่มหรือผู้ใช้ ชื่อ รายการ และจากนั้น ตรวจสอบว่า ไม่มีกล่องกาเครื่องหมายไว้ใน ปฏิเสธ คอลัมน์ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ ที่เลือกไว้ ในการ ปฏิเสธ คอลัมน์
  8. คลิก ขั้นสูงคลิกเพื่อเลือกนั้น แทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมาย และ แล้ว คลิก ตกลง.
  9. คลิก ใช่ หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับ ยืนยัน และคลิก ตกลง เมื่อต้องปิดกล่องโต้ตอบ กล่อง
  ความพยายามที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft ปรับปรุงเว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข ต่อไป การแก้ไขปัญหา
 • วิธีที่ 4

  ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับคุณบนโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้โดย ไคลเอนต์ Windows Update หรือ Microsoft Update ไคลเอ็นต์
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด explorerแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ขยาย คอมพิวเตอร์ของฉันขยาย ไดรฟ์ระบบแล้ว ขยาย WINDOWS.
  3. คลิกขวา SoftwareDistributionและ แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  4. ในการ คุณสมบัติ SoftwareDistributionหน้าต่าง คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ และจากนั้น ตรวจสอบว่า หรือไม่ คุณอยู่ในนั้น ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ รายการ
  5. ในการ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ รายการ เลือก ทุกคน. ภายใต้ สิทธิ์สำหรับ ทุกคนคลิกเพื่อเลือกนั้น ควบคุมทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมาย ในการ อนุญาตให้ คอลัมน์

   หมายเหตุว่า อ่านแล้ว กล่องกาเครื่องหมายในการ อนุญาตให้ คอลัมน์ที่อยู่ในขณะนี้ เลือกด้วย
  ความพยายามที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft ปรับปรุงเว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข ต่อไป การแก้ไขปัญหา
 • วิธีที่ 5

  เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์ต่อไปนี้ คำสั่งที่พรอมต์คำสั่ง การกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\system32\catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  แล้ว ลองเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft ปรับปรุงเว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข ต่อไป การแก้ไขปัญหา
 • วิธีที่ 6

  เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistribution เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมด
  2. ค้นหา และการเปลี่ยนชื่อแล้ว นี้ ไดรฟ์: โฟลเดอร์ \Windows\SoftwareDistribution เมื่อต้องการ SoftwareDistribution.old.

   หมายเหตุ ไดรฟ์ คือตัวยึดสำหรับ ไดรฟ์ของระบบ
  3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมดปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบภายในการเยี่ยมชม Windows ปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เมื่อคุณล็อกอินเป็นแบบ ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ คุณไม่สามารถไปเว็บไซต์แม้ว่าคุณใช้ เรียกใช้ เป็น เมื่อต้องเริ่มโปรแกรม Internet Explorer ภายใต้บัญชีผู้ดูแล นี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริการอื่น ๆ ของระบบที่เกี่ยวข้องในการ ขั้นตอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326686คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่าง น้อยหนึ่งเมื่อผู้ดูแลระบบปิดใช้งาน Windows Update หรือ Microsoft Update

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316524 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kberrmsg kbprb ocsso kbmt KB316524 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316524

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com