ปิดการใช้งานการกระจายคีย์ Kerberos ป้องกันไม่ให้บริการการแลกเปลี่ยนเริ่มทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316710 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบอาการใดๆ ต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณเริ่มใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 คุณอาจพบความล่าช้าที่ยาวในขณะที่ปรากฏของหน้าจอตั้งกำลังเตรียมการเชื่อม ต่อเครือข่าย การโหลดของคุณส่วนบุคคลค่า และตั้งใช้ของคุณส่วนบุคคลค่า
 • บริการดังต่อไปนี้อาจไม่เริ่มทำงานในระหว่างกระบวนการเริ่มต้น:
  • Attendant ระบบ Microsoft Exchange
  • Microsoft Exchange Information Store
  • กองซ้อนของ Microsoft Exchange MTA
  • Microsoft Exchange IMAP4
  • POP3 Microsoft Exchange
  • intersite การส่งข้อความ

 • เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถระบุ Naming Information ได้เพราะ::
  ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บไม่มีสำหรับการรับรองความถูกต้อง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณอย่างถูกต้องมีการกำหนดค่าโดเมนของคุณ และอยู่ในสถานะออนไลน์ในขณะนี้
 • คุณอาจเห็นหมาย X สีแดงอยู่ติดกับวัตถุโดเมนสำหรับโดเมนของคุณในไดเรกทอรีของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
  windows ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโดเมนใหม่เนื่องจาก:
  ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บไม่มีสำหรับการรับรองความถูกต้อง
 • ใด ๆ ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์หรือระบบ:
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
  ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
  รหัสเหตุการณ์: 1005
  คำอธิบาย::
  เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดมีข้อผิดพลาดภายใน สิ่งอำนวยความสะดวก: Win32 ID ไม่:
  8007203b Microsoft Exchange System Attendant เกิดขึ้น

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
  ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
  รหัสเหตุการณ์: 1004
  คำอธิบาย::
  Attendant ระบบ Exchange Microsoft ไม่สามารถเริ่มต้น

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeDSAccess
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 2064
  คำอธิบาย::
  การประมวลผล INETINFO.EXE (หมายเลขผลิตภัณฑ์ = 1264) ทั้งหมดในระยะไกล DS เซิร์ฟเวอร์ในการใช้งานอยู่
  ไม่ตอบสนอง

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Oakley
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 542
  คำอธิบาย::
  นโยบายการรักษาความปลอดภัยของ IP สำหรับ ISAKMP/Oakley ระบุอัลกอริทึมการเข้ารหัสลับที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการส่งออกข้อจำกัดการเข้ารหัส เข้ารหัสลับ 3DES ทั้งหมดที่ใช้ โดย ISAKMP/Oakley คือ weakened การเข้ารหัสลับ DES มาตรฐาน โดยทั่วไป นี่คือ benign ISAKMP/Oakley จะยังคงสามารถเจรจาพารามิเตอร์การรักษาความปลอดภัยของ IP และป้องกันที่เจรจากับ DES การเข้ารหัสลับ นี้ควรเท่านั้นเป็นของเกี่ยวกับถ้า demand การเจรจา ISAKMP/Oakley ถูกป้องกัน ด้วย 3DES การเข้ารหัสลับ หากเป็นกรณีนี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1000
  คำอธิบาย::
  windows ไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ คืนค่า (1908)

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 5775
  คำอธิบาย::
  deregistration ของระเบียน DNS ' _gc._tcpdomainname.com.
  600 ใน srv 0 100 3268servername.domainname.com.'
  ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คีย์ไม่ถูกต้องของ dns
  ข้อมูล:
  0000:39 23 00 00 9 #
  (ตำแหน่งdomainname.comชื่อโดเมนท้องถิ่น และservername.domainname.comเป็นชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์)

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 5775
  คำอธิบาย::
  deregistration ของระเบียน DNS
  ' _ldap._tcp.gc._msdcsdomainname.com. 600 ใน srv 0 100 3268
  servername.domainname.com' ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คีย์ไม่ถูกต้องของ dns
  ข้อมูล:
  0000:39 23 00 00 9 #
  (ตำแหน่งdomainname.comชื่อโดเมนท้องถิ่น และservername.domainname.comเป็นชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์)

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์::
  คำอธิบาย: Deregistration ของระเบียน DNS
  ' _gc._tcp "600 domainname.com SRV IN 0 100 3268
  "servername.domainname.comด้วย ' ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คีย์ไม่ถูกต้องของ dns
  ข้อมูล:
  0000:39 23 00 00 9 #
  (ตำแหน่งdomainname.comชื่อโดเมนท้องถิ่น และservername.domainname.comเป็นชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์)

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MRxSmb
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 3034
  คำอธิบาย::
  ตัวเปลี่ยนเส้นทางไม่สามารถเตรียมใช้งานของบริบทการรักษาความปลอดภัยหรือแบบสอบถาม
  แอตทริบิวต์ของบริบท
  ข้อมูล:
  0000:00 00 08 00 02 00 56 00........
  0008:00 00 da 00 00 0b 80 00 ออกใช้.......หรือไม่
  0010:00 00 00 00 5e c0 00 00........
  0018:00 00 00 00 00 00 00 00........
  0020:00 00 00 00 00 00 00 00........
  0028: 68 04 00 00 5e 00 00 c0 h.......

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7001
  คำอธิบาย::
  The Microsoft Exchange Information Store service depends on the Microsoft Exchange System Attendant service which failed to start because of the following error:
  %%0

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
  รหัสเหตุการณ์: 7001
  คำอธิบาย::
  The Microsoft Exchange POP3 service depends on the Microsoft Exchange Information Store service which failed to start because of the following error:
  The dependency service or group failed to start.

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MRxSmb
  ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
  รหัสเหตุการณ์: 3034
  คำอธิบาย::
  ตัวเปลี่ยนเส้นทางไม่สามารถเตรียมใช้งานการรักษาความปลอดภัยบริบทหรือแบบสอบถามบริบทคุณลักษณะ
  ข้อมูล:
  0000:00 00 08 00 02 00 56 00........
  0008:00 00 da 00 00 0b 80 00 ออกใช้.......หรือไม่
  0010:00 00 00 00 5e c0 00 00........
  0018:00 00 00 00 00 00 00 00........
  0020:00 00 00 00 00 00 00 00........
  h c0 00 00 5e 0028:68 04 00 00......

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
  รหัสเหตุการณ์: 7001
  คำอธิบาย::
  บริการ Microsoft Exchange IMAP4 ขึ้นอยู่กับบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ซึ่งไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้:
  บริการการอ้างอิงหรือกลุ่มไม่สามารถเริ่มต้น

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 26
  คำอธิบาย::
  ป็อปอัพโปรแกรมประยุกต์: ตัวจัดการควบคุมบริการ: บริการอย่างน้อยหนึ่งหรือโปรแกรมควบคุมล้มเหลวระหว่างการเริ่มต้นระบบ ใช้ตัวแสดงเหตุการณ์การตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับรายละเอียด

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MRxSmb
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 3034
  คำอธิบาย::
  ตัวเปลี่ยนเส้นทางไม่สามารถเตรียมใช้งานการรักษาความปลอดภัยบริบทหรือแบบสอบถามบริบทคุณลักษณะ
  ข้อมูล:
  0000:00 00 08 00 02 00 56 00...... v
  0008:00 00 da 00 00 0b 80 00 ออกใช้.......หรือไม่
  0010:00 00 00 00 5e c0 00 00........
  0018:00 00 00 00 00 00 00 00........
  0020:00 00 00 00 00 00 00 00........
  h c0 00 00 5e 0028:68 04 00 00......

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 5775
  คำอธิบาย::
  deregistration ของระเบียน DNS
  ' _kerberos._tcp.dc._msdcsdomainname.com. 600 ใน srv 0 100 88
  "servername.domainname.comด้วย ' ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คีย์ไม่ถูกต้องของ dns ข้อมูล: 0000:39 23 00 00 9 #
  (ตำแหน่งdomainname.comชื่อโดเมนท้องถิ่น และservername.domainname.comเป็นชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์)

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 5775
  คำอธิบาย::
  deregistration ของระเบียน DNS
  ' _kerberos._tcpdomainname.com. 600 ใน srv 0 100 88
  "servername.domainname.com"งาน ' ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คีย์ไม่ถูกต้องของ dns
  ข้อมูล:
  0000:39 23 00 00 9 #

สาเหตุ

ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ต้องใช้บริการ Kerberos ศูนย์การแจกจ่ายคีย์สำหรับการรับรองความถูกต้อง อาการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้อาจเกิดขึ้นหากมีการให้บริการ'ศูนย์การแจกจ่าย Kerberos คีย์'ถูกปิดใช้งาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการเปิดบริการ Kerberos ศูนย์การแจกจ่ายคีย์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
 2. ในรายชื่อของเซอร์วิส คลิกสองครั้งศูนย์การแจกจ่ายคีย์ kerberos.
 3. การเปลี่ยนแปลงนั้นชนิดการเริ่มต้นการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ.
 4. คลิกตกลง.
 5. รีสตาร์เวอร์

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
217098ภาพรวมพื้นฐานของการรับรองความถูกต้อง Kerberos ใน Windows 2000
231789กระบวนการเข้าสู่ระบบในเครื่องสำหรับ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316710 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB316710 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316710

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com