Het herstellen van verloren bestanden in Word 2000

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 316950 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Zie voor een Microsoft Word 2003-versie van dit artikel:827099.

Zie voor een Microsoft Word 2002-versie van dit artikel:316951.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer u in een Word-document werkt, kan het document verloren gaan in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, als een fout die optreedt zorgt ervoor dat Word afsluiten, als zich een stroomstoring te bewerken, of als u sluit de document opslaan zonder wijzigingen, is het document verloren. In dit artikel wordt beschreven stappen die u gebruiken kunt om te proberen het verloren document te herstellen.

OPMERKING:Het hele document kan verloren gaan als u niet recent hebt opgeslagen de document. Als u het document hebt opgeslagen, staan u alleen de wijzigingen verloren gaan Sindsdien is gemaakt. Houd er rekening mee dat sommige verloren documenten niet hersteld worden kunnen.

Meer informatie

Gebruik de volgende methoden in de aangegeven volg orde, als noodzakelijk zijn.

Zoeken naar oorspronkelijke Document

OPMERKING: Omdat er verschillende versies van Microsoft Windows, zijn de volgende stappen afwijken op uw computer. Als ze zijn, raadpleegt u de productdocumentatie om deze stappen te voltooien.
 1. Klik opStart, klik opZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
 2. In deZoeken naar bestanden of mappen met deze naamhet vak, typ de bestandsnaam.
 3. In deZoeken inklikt u opMijn Computer.
 4. Klik opNu zoeken. Als deZoekresultatenvak niet het bestand bevatten, gaat u verder met de volgende stappen zoeken naar alle Word-documenten.

 5. In deZoeken naar bestanden of mappen met deze naamvak, typdoc.
 6. Klik opNu zoeken.

  Als deZoekresultatenvak niet het bestand bevat, controleert u de Prullenbak voor het document.
 7. Dubbel klik op het bureau bladPrullen bak.
 8. Op deWeergavemenu, klikt u opDetails.
 9. Op deWeergavemenu, klikt u opPictogrammen schikken, en klik vervolgens opdatum van verwijdering.
 10. Blader door de bestanden. Als u het document dat u zoekt, rechter muis knop op het document en klik vervolgens opHerstellen.

  Hierdoor krijgt het document de oorspronkelijke locatie.

Zoeken naar reserve kopie bestanden van Word

Als deAltijd reserve kopie makeninstelling geselecteerd, kan er een reserve kopie van het bestand. De volgende stappen om te zoeken het bestand:
 1. Blader naar de map waarin u laatst de ontbrekende opgeslagen bestand.
 2. Zoeken naar bestanden met de extensie. WBK.

  Als u alle bestanden met de naam 'Back-up van' gevolgd door de naam van de ontbrekende bestand, als volgt: Word Start, klikt u opOpenop deBestandmenu, wijs de pijl in deBestands typeklikt u opAlle bestanden *. *, selecteer het bestand en klik vervolgens opOpen.

  Als er geen WBK-bestand zich in de oorspronkelijke is map, gaat u als volgt de computer voor alle WBK zoeken bestanden.
 3. Klik opStart, wijsZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
 4. In deZoeken naar bestanden of mappen met deze naamvak, typ*.WBK.
 5. In deZoeken inWijs de pijl in het en klik vervolgens opMijn Computer.
 6. Klik opNu zoeken.

  Als u alle bestanden met de naam "Reserve kopie van" gevolgd door de naam van het ontbrekende bestand, doet u het volgende: Start Word, klikt u opOpenop deBestandmenu, wijs de pijl in deBestands typeklikt u opAlle bestanden *. *, selecteer het bestand en klik vervolgens opOpen.

Zoeken naar AutoHerstel-bestanden

Als de bovenstaande methode kan niet zoeken naar het ontbrekende bestand, zoeken voor AutoHerstel-bestanden. Word zoekt standaard voor AutoHerstel-bestanden elke de tijd die wordt gestart en vervolgens probeert te openen die wordt gevonden.
 1. Druk op CTRL + ALT + DEL. opTaakbeheerin deWindows-beveiliginghet dialoog venster.
 2. Op deProcessenen klik op elke instantie vanWinword. exeofMicrosoft Word, en klik vervolgens opProces beëindigen. Herhaal deze stap totdat alle exemplaren zijn gesloten.
 3. Sluit het dialoog venster en start Word.

  Het ontbrekende document wordt automatisch geopend als "auto herstel vandocument naamASD." Als dit gebeurt, klikt u opOpslaan alsop deBestandin het menu en sla het document op als een doc-bestand. Handmatig wijzigen de extensie. doc.

  Als het AutoHerstel-bestand niet wordt geopend, handmatig zoeken naar AutoHerstel-bestanden als volgt:
 4. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties.
 5. Klik op deBestandslocatieshet tabblad en dubbel klik opAutoHerstel-bestanden, opmerking de pad, klikt u opAnnuleren, en klik vervolgens opSluiten.

  OPMERKING: In deLocatie wijzigenin het dialoog venster kan hebben op de pijl omlaag in deNaam van maplijst voor het volledige pad naar uw auto bestanden.
 6. Sluit Word af.
 7. Blader naar de locatie van het AutoHerstel-bestand.
 8. Zoeken naar bestanden die de extensie. ASD.

  Als u niet Zoek een ASD-bestand op de locatie aangegeven in hetMap naamlijst, wilt u de hele schijf voor elk ASD zoeken bestanden.
 9. Klik opStart, klik opZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
 10. In deZoeken naar bestanden of mappen met deze naamvak, typ*.ASD.
 11. In deZoeken inWijs de pijl in het en klik vervolgens opMijn Computer.
 12. Klik opNu zoeken.

  Als u alle bestanden die de extensie. ASD vindt, voert u deze stappen:
 13. Word starten
 14. Op deBestandmenu, klikt u opOpen.
 15. In deBestands typeweer geven, klikt u opAlle bestanden *. *
 16. Blader naar de locatie die is gevonden in de voorgaande stappen en Selecteer de ASD-bestand.
 17. Klik opOpen.
 18. Start de computer opnieuw op.
 19. Start Word.

  Het ontbrekende document geopend automatisch als "auto herstel vandocument naamASD'. Als dit gebeurt, klikt u opOpslaan alsop deBestandin het menu en sla het document op als een doc-bestand.
OPMERKING: Als het AutoHerstel-bestand bij het opstarten, wordt het bestand niet wordt geopend beschadigd zijn. Als u een AutoHerstel-bestand niet automatisch gevonden openen, gaat u verder met de sectie "Hoe te oplossen van beschadigde documenten" artikel voor meer informatie over het herstellen van gegevens uit de bestand.

Zoeken naar tijdelijke bestanden

Als het bestand de voorgaande methoden niet vindt, volgt Probeer om tijdelijke bestanden te herstellen:
 1. Klik opStart, klik opZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
 2. In deZoeken naar bestanden of mappen met deze naamvak, typ*.TMP.
 3. In deZoeken inWijs de pijl in het en klik vervolgens opMijn Computer.
 4. Als u de zoekopties worden weer gegeven, klikt u opZoekopties.
 5. Schakel deDatumselectie vakje, klikt u opin de afgelopenndagen en vervolgens wijzigennhet aantal dagen sinds u voor het laatst het bestand geopend.
 6. Klik opNu zoeken.
 7. Op deWeergavemenu, klikt u opDetails. Op deWeergavehet menuPictogrammen schikken, en klik vervolgens opop datum.
 8. Blader door de bestanden, zoeken naar bestanden die overeenkomen met de laatste paar datums en tijden dat u het document bewerkt. Als u vindt het document dat u zoekt, gaat u naar de "hoe te lossen beschadigd Sectie van dit artikel voor meer informatie over het herstellen van documenten" informatie uit het bestand.

Zoeken naar ~ bestanden

Sommige tijdelijke bestanden beginnen met het tilde (~) symbool. Deze bestanden wilt zoeken, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik opStart, klik opZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
 2. In deZoeken naar bestanden of mappen met deze naamvak, typ~*.*.
 3. Klik opNu zoeken.
 4. Op deWeergavemenu, klikt u opDetails. Op deWeergavehet menuPictogrammen schikken, en klik vervolgens opop datum.
 5. Blader door de bestanden, zoeken naar bestanden die overeenkomen met de laatste paar datums en tijden dat u het document bewerkt. Als u vindt het document dat u zoekt, gaat u naar de "hoe te lossen beschadigd Sectie van dit artikel voor meer informatie over het herstellen van documenten" informatie uit het bestand.
Voor meer informatie over Word maakt en gebruikt tijdelijke bestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
211632Beschrijving van hoe Word tijdelijke bestanden maakt

Problemen met beschadigde documenten oplossen

Een mogelijk beschadigde document wilt openen, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Word.
 2. Op deBestandmenu, klikt u opOpen.
 3. In deBestands typeweer geven, klikt u opAlle bestanden *. *.
 4. Selecteer het bestand en klik vervolgens opOpen.
Soms kan een bestand zoeken maar zijn niet in staat om deze te openen. Of, u kunt het bestand openen, maar het document is beschadigd. Als dit gebeurt, klikt u op de een koppeling naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

212274Het herstellen van tekst uit een document in Word 2000

Meer informatie

Word AutoHerstel-functie is ontworpen voor het uitvoeren van een nood situatie back-ups van documenten openen wanneer een fout optreedt. Sommige fouten kunnen storen het maken van een AutoHerstel-bestand. Auto Herstel isnietvervanging voor het bestand op te slaan.

Voor meer informatie over Auto Herstel, klikt u op de volgende artikel nummers in de Microsoft Knowledge Base:
212273Waarom u zich niet een verloren document te herstellen
156574Wat is de functie AutoRecover in Word?
211762Automatisch opslaan van werk (open document)
107686Hoe Word maakt en herstelt van AutoHerstel-bestanden
Microsoft biedt momenteel biedt alle hulp programma's ontworpen om verwijderde documenten te herstellen. Sommige programma's van derden kunnen evenwel, beschikbaar zijn via het Internet die zijn ontworpen om verwijderde documenten te herstellen.

Eigenschappen

Artikel ID: 316950 - Laatste beoordeling: zondag 18 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbsavefile kberrmsg kbinfo ocsso kbmt KB316950 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:316950

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com