ทำงานของแม่แบบของนโยบายกลุ่มใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316977 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ในสภาพแวดล้อมองค์กร อาจเป็นร้อย ๆ รายการของกลุ่มวัตถุนโยบายที่คุณต้องการใช้งานในโดเมนได้ แต่ละวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ถูกจัดเก็บไว้ในส่วนแบ่ง Sysvol ของแต่ละตัวควบคุมโดเมน โดยค่าเริ่มต้น สำเนาของแฟ้มแม่แบบการดูแล (.adm) จะถูกคัดลอกไปยังแต่ละวัตถุนโยบายในเส้นทางของแฟ้ม:
%systemroot%\sysvol\domainname\Policies\POLICYGUID\Adm
ขยายใน Windows Server 2003 ขนาดของแม่แบบการดูแลจน ขยายผล ชุดของแม่แบบการดูแลจนถึงเกือบเมกะไบต์ 1.75 เมื่อคุณคูณขนาดนี้ โดยแต่ละนโยบายที่ประกอบด้วย Sysvol คุณสามารถดูได้ว่า พื้นที่ devoted กับแม่แบบเหล่านี้

ผู้ดูแลโดยยึดตาม facts เหล่านี้ อาจต้องการใช้การตั้งค่า Group Policy สองที่ลดเมื่อยล้าที่เรขาคณิตขนาดของ Sysvol นี้เป็นสาเหตุบางอย่าง คุณต้องมั่นใจว่า คุณได้ตั้งค่าการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่ คุณอาจไม่สามารถจัดการการตั้งค่าแม่แบบการดูแลบนบางวัตถุนโยบายกลุ่ม การตั้งค่าที่สองได้ให้ใช้แฟ้ม ADM ภายในเครื่องสำหรับตัวแก้ไขนโยบายของกลุ่มและปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของแฟ้ม ADM.

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ ใน'นโยบายกลุ่ม'ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายระบบ:แล้ว ขยายนโยบายกลุ่ม. คำอธิบายที่สมบูรณ์ของการตั้งค่าเหล่านี้ถูกรวมไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้

รายชื่อสถานการณ์สมมติต่อไปนี้อธิบายถึงค่า'นโยบายกลุ่ม'ปฏิบัติหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่า:
 • สถานการณ์สมมติ 1:

  ปิดใช้งานแฟ้ม Automatic Update ของ ADMเปิดใช้งาน:
  ให้ใช้แฟ้ม ADM ภายในเครื่องสำหรับตัวแก้ไขนโยบายของกลุ่มเปิดใช้งาน:
  • ไม่มีการคัดลอกแฟ้มแม่แบบระดับผู้ดูแลท้องถิ่น (.ADM แฟ้ม) เพื่อ SYSVOL
  • แสดงการตั้งค่าใน'นโยบายกลุ่ม' โดยการใช้ไฟล์.adm ท้องถิ่นใน% systemroot%\inf
 • สถานการณ์สมมติ 2:

  ปิดใช้งานแฟ้ม Automatic Update ของ ADMเปิดใช้งาน:
  ให้ใช้แฟ้ม ADM ภายในเครื่องสำหรับตัวแก้ไขนโยบายของกลุ่มปิดใช้งาน:
  • ไม่มีการคัดลอกสำเนาเฉพาะที่ของไฟล์.adm ไป SYSVOL
  • แสดงการตั้งค่าที่ขึ้นอยู่กับไฟล์.adm ที่อยู่ใน SYSVOL
  ในการตั้งค่านี้ ถ้ามีลบสำเนา SYSVOL ของไฟล์.adm จากนั้นคุณไม่สามารถดู หรือแก้ไขส่วนแม่แบบการดูแลของนโยบายกลุ่ม หากสำเนาของไฟล์.adm ใน SYSVOL Windows 2000 รุ่น การตั้งค่าใหม่จะไม่พร้อมใช้งานในนโยบาย
 • สถานการณ์สมมติ 3:

  ปิดใช้งานแฟ้ม Automatic Update ของ ADMปิดใช้งาน:
  ให้ใช้แฟ้ม ADM ภายในเครื่องสำหรับตัวแก้ไขนโยบายของกลุ่มเปิดใช้งาน:
  • สำเนาเฉพาะที่ของไฟล์.adm จะถูกคัดลอกไปยัง SYSVOL
  • แสดงการตั้งค่าที่ขึ้นอยู่กับไฟล์.adm ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %Systemroot%\inf
 • สถานการณ์สมมติ 4:

  ปิดใช้งานแฟ้ม Automatic Update ของ ADMปิดใช้งาน:
  ให้ใช้แฟ้ม ADM ภายในเครื่องสำหรับตัวแก้ไขนโยบายของกลุ่มปิดใช้งาน:
  • สำเนาเฉพาะที่ของไฟล์.adm อยู่ในโฟลเดอร์ %Systemroot%\inf จะไม่มีการคัดลอกไป SYSVOL
  • นโยบายการตรวจสอบสำเนาของไฟล์.adm ใน SYSVOL
  ในสถานการณ์สมมตินี้ วิธีการอัตโนมัติของการปรับรุ่นแม่แบบที่นโยบายถูกปิดใช้งาน แต่ยังคงอ้างอิง SYSVOL สำหรับไฟล์.adm ไคลเอ็นต์ ถ้าคุณต้องปรับรุ่นแบบ คุณต้องทำได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณควรพิจารณาถึงวิธีการที่คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อกำหนดว่าจะปรับรุ่นสำเนาของไฟล์.adm ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ SYSVOL ADM เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่นี้ จะตรวจหาการประทับเวลาและขนาด โดยค่าเริ่มต้น หากไคลเอนต์มีไฟล์.adm รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ที่มีการระบุเวลาที่มากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ และคัดถ้าขนาดของแฟ้มแตกต่างจากสิ่งที่อยู่ในสถานที่ ไคลเอนต์ลอกไฟล์.adm จากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ SYSVOL ใช้ร่วมกัน

ไม่สำคัญว่าระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์ที่ใช้ ดังนั้น ไคลเอนต์ที่รัน Windows 2000 หรือ Windows XP สามารถปรับรุ่น และดังนั้น แทน มีไฟล์.adm จาก Windows Server 2003 นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเซอร์วิสแพ็คได้ถูกประยุกต์ใช้กับ Windows 2000 หรือ Windows XP คอมพิวเตอร์ที่ทำให้การประทับเวลาบนไฟล์.adm ล่ามากขึ้นกว่าการประทับเวลาของไฟล์.adm ของ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316977 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB316977 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316977

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com