คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คุณเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317025 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณใช้การเชื่อมต่อเสมือนแบบส่วนตัว Network (VPN) เพื่อเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Routing and Remote Access คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อ VPN เพื่อใช้เกตเวย์การเริ่มต้นบนเครือข่ายระยะไกล การตั้งค่านี้แทนค่าเกตเวย์เริ่มต้นที่คุณระบุในการตั้งค่าโพรโทคอลใน/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลการควบคุมการรับส่ง (TCP/IP)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อใช้การตั้งค่าเกตเวย์เริ่มต้นบนเครือข่ายภายในสำหรับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตและกระบวนการผลิตแบบคงที่บนเครือข่ายระยะไกลสำหรับการรับส่งข้อมูลใช้ VPN

หมายเหตุ:: เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่นขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 1: ที่ตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลใช้กลุ่มที่อยู่ IP แบบคง

windows 2000 Server

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการเข้าถึงสายงานการผลิต และระยะไกล.
 2. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการipแท็บ คลิกประเภทการผลิตที่อยู่แบบคงที่แล้ว คลิกadd.
 4. พิมพ์เริ่มต้นของช่วงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ในการเริ่มการทำงานที่อยู่ IPกล่อง พิมพ์จุดสิ้นสุดของช่วงที่อยู่ IP ในนั้นที่อยู่ IP ที่จุดสิ้นสุดกล่อง แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: ตั้งค่าประเภทของที่อยู่ IP แบบคงที่ในเซ็กเมนต์ที่เครือข่ายอื่นนอกเหนือจากส่วนของเครือข่ายที่อยู่เครือภายในข่ายท้องถิ่น (LAN)
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นการเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางของ IPกล่องกาเครื่องหมาย (ถ้าคุณไม่ได้เลือก)
 6. คลิกตกลง.
 7. การเปิดการใช้งานการส่งต่อ TCP/IPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการส่งต่อข้อความของ IP คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  230082วิธีการเปิดใช้งานการส่งต่อ TCP/IP ใน Windows 2000

เซิร์ฟเวอร์ windows NT 4.0

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งNetwork.
 2. คลิกการบริการแท็บ คลิกบริการการเข้าถึงระยะไกลในการบริการเครือข่ายรายการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกNetworkคลิกเพื่อเลือกนั้นtcp/ipกล่องกาเครื่องหมาย (ถ้าคุณไม่ได้เลือก), แล้วคลิกตั้งค่าคอนฟิกถัดไปtcp/ip.
 4. คลิกใช้กลุ่มที่อยู่แบบคงที่.
 5. พิมพ์เริ่มต้นของช่วงที่อยู่ IP ในนั้นเริ่มต้นกล่อง พิมพ์จุดสิ้นสุดของช่วงที่อยู่ IP ในนั้นจุดสิ้นสุดกล่อง

  หมายเหตุ:: ตั้งค่าประเภทของที่อยู่ IP แบบคงที่ในเซ็กเมนต์ที่เครือข่ายอื่นนอกเหนือจากส่วนของเครือข่าย LAN ภายในอยู่
 6. ถ้าคุณไม่ต้องการรวมในช่วงของ IP แอดเดรสจากกลุ่มที่อยู่แบบคงที่ พิมพ์อยู่ IP เริ่มต้นของช่วงที่คุณต้องการรวมในการจากกล่อง พิมพ์อยู่ IP สิ้นสุดของช่วงที่คุณต้องการรวมในการเมื่อต้องการกล่อง แล้วคลิกadd.
 7. คลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว คลิกดำเนินการต่อ.
 8. คลิกการโพรโทคอลแท็บ คลิกโพรโทคอล TCP/IPคลิกคุณสมบัติคลิกการสายงานการผลิตแท็บ และคลิกเพื่อเลือกนั้นการเปิดใช้งานการส่งต่อข้อความของ IPกล่องกาเครื่องหมาย (ถ้าคุณไม่ได้เลือก)
 9. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.
 10. คลิกใช่เมื่อต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติ TCP/IP ของไคลเอนต์ VPN

เมื่อต้องการปิดใช้งานนั้นใช้เกตเวย์เริ่มต้นบนเครือข่ายระยะไกลการตั้งค่าในรายการการเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อ VPN บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:
 1. คลิกสองครั้งMy Computerแล้ว คลิกการเครือข่ายและการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมโยง
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อ VPN ที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการระบบเครือข่ายแท็บ คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)ในการมีใช้คอมโพเนนต์ในการตรวจสอบ โดยการเชื่อมต่อนี้รายการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกขั้นสูงจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้เกตเวย์เริ่มต้นบนเครือข่ายระยะไกลกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 3: การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการทำงานสายงานการผลิตและการเข้าถึงระยะไกล

บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และทำการเชื่อมต่อ VPN ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Routing and Remote Access แล้ว

หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับทรัพยากรบนเครือข่ายระยะไกลได้เนื่องจากคุณได้ปิดใช้งานนั้นใช้เกตเวย์เริ่มต้นบนเครือข่ายระยะไกลการตั้งค่าในการกำหนดค่า VPN TCP/IP

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มระบวนการผลิตคงบนไคลเอนต์

เพิ่มเส้นทางแบบคงที่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ในการกำหนดค่าต่อไปนี้:
 • เครือข่ายระยะไกลเป็นปลายทาง
 • มาสก์เครือข่ายย่อยที่ถูกต้องถูกใช้สำหรับเครือข่ายระยะไกล
 • อยู่ IP แรกจากกลุ่มที่อยู่ IP แบบคงที่คุณได้กำหนดค่าไว้ใน "ขั้นตอนที่ 1:ตั้งค่าคอนฟิกในเซิร์ฟเวอร์นั่นคือทำงานสายงานการผลิตและระยะไกลเข้าถึงเพื่อใช้แบบคง IP ที่อยู่ส่วนกลุ่มแอ" ของบทความนี้ ไม่มีเกตเวย์

  หมายเหตุ:: เซิร์ฟเวอร์การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลกำหนด ip แอดเดรสนี้แรกไปยังเครือข่ายบริเวณกว้างของโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต (WAN)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเส้นทางแบบคง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
140859ขั้น TCP/IP สายงานการผลิตพื้นฐานสำหรับ Windows NT
ตัวอย่าง การเพิ่มเส้นทางแบบคงที่ไปยังเครือข่ายที่มีอยู่ IP ของ 192.168.10.0 ซับเน็ตมาสก์ 255.255.255.0 และมีเกตเวย์ (แรก ip แอดเดรสของช่วงกำหนดให้กับพูที่อยู่ IP แบบคงที่) ของ 192.168.1.1 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
กระบวนการผลิต -p เพิ่ม 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้การ-pสวิตช์กับ Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 กระบวนการแปลง "ถาวร" ใช้สวิตช์นี้เพื่อให้แน่ใจว่า รายการสายงานการผลิตถูกรักษาไว้เมื่อมีการเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

หมายเหตุ:: แบบ-pสวิตช์ไม่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Millennium Edition ใช้ Microsoft Windows 98 หรือใช้ Microsoft Windows 95

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างแฟ้มชุดที่มีข้อมูลจำเป็นเพิ่มกระบวนการผลิตคำสั่ง และจากนั้น กำหนดค่าให้ทำงานแต่ละครั้งที่ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เส้นทางแบบคงที่ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
178993วิธีการใช้กระบวนการผลิตที่คงที่ มีให้บริการการเข้าถึงสายงานการผลิต และระยะไกล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ VPN คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308208HOW TO: การติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือนใน Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317025 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB317025 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317025

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com