Μήνυμα λάθους: Windows Media Player Error C00D10B3 - Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 317101 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Σε ορισμένους υπολογιστές που χρησιμοποιούν συνδέσεις δικτύου ευρείας ζώνης (για παράδειγμα τα ATM), το Windows Media Player ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί με το Internet και ίσως λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Windows Media Player Error C00D10B3 - Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο

(Windows Media Player Error C00D10B3 - unable to access the network)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Πρώτη μέθοδος: Χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να δημιουργήσετε με μη-αυτόματο τρόπο μια τιμή μητρώου DWORD η οποία ονομάζεται ForceOnline (με μια τιμή του 1) στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Σημείωση Για το Windows Media Player 9 Series, μπορείτε να εκτελέσετε την ίδια λειτουργία χωρίς τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) του μενού Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση στο Internet (Connect to the Internet) (Αντικαθιστά τις άλλες εντολές) (Connect to the Internet (overrides other commands)).

Δεύτερη μέθοδος: Χρήση του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)

  1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στο στοιχείο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
  2. Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία σύνδεσης (New Connection) κάτω από το μενού Αρχείο (File).
  3. Ακολουθήστε τα βήματα του "Οδηγού δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard), για να δημιουργήσετε μια σύνδεση που ταιριάζει με την τρέχουσα εγκατάσταση δικτύου σας.
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το Windows Media Player.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 317101 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 4.7
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Player 7.1
  • Microsoft Windows Media Player 7.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kberrmsg kbnetwork kbprb KB317101

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com