วิธีการแก้ปัญหา 2021 ID เหตุการณ์และ 2022 ID เหตุการณ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317249 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หนึ่งของระบบปฏิบัติการที่จะรวมอยู่ในส่วน การใช้อาจหยุดการตอบสนองเป็นเวลาสั้น ๆ และเหตุการณ์หลายที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบ:
รหัสเหตุการณ์: 2022
แหล่งที่มา: Srv
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถค้นหาการเชื่อมต่อที่ว่าง n เวลา ล่าสุด s วินาที
รหัสเหตุการณ์: 2021
แหล่งที่มา: Srv
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถสร้าง %2 ทำงานสินค้าครั้งล่าสุด %3 วินาที
นอกจากนี้ บนเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ประสบปัญหา เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้
รหัสเหตุการณ์: 3013
แหล่งที่มา: Rdr
คำอธิบาย: ตัวเปลี่ยนเส้นทางได้หมดเวลาไป Computer_Name.
บางครั้ง เมื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์พยายามเชื่อมต่อกับตัวเอง 3013 เหตุการณ์อาจถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ประสบปัญหา

หมายเหตุหลายขั้นตอนที่กล่าวถึงในบทความนี้ยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 3013 ID เหตุการณ์

คอมโพเนนต์อื่น ๆ ของระบบปฏิบัติอาจไม่ทำงาน และอาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่รายงานรหัสสถานะของ 1450 ในส่วนของข้อมูลของข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของพวกเขา นั่นคือ "ระบบทรัพยากรไม่เพียงพอ เหตุการณ์เหล่านี้อาจพบได้ ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ หรือ ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ข้อความเหล่านี้อาจนำไปใช้กับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ต้นแบบถูกเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงนี้จะไม่ได้อย่างง่ายดายกำหนด ยกตัวอย่างเช่น จะ 1055 ID เหตุการณ์ที่ถูกสร้างขึ้น โดย CLUSSVC เหตุการณ์นี้ถูกจากบริการของคลัสเตอร์ที่มักจะรายงานการเชื่อมต่อไปยังบริการเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเก็บที่ความต้องการสำหรับเครือข่ายงานรายการที่ถูกจัดคิว ด้วยชั้นของเครือข่ายของกระแสข้อมูล I/O บริการเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลรายการของเครือข่ายที่ร้องขอ I/O ได้อย่างรวดเร็วพอที่จะไปยังทรัพยากรที่พร้อมใช้งานบนฮาร์ดดิสก์และ exhausts

อาจมีสาเหตุรากมากมายสำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์ exhausting ทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่าง ปัญหาใด ๆ ในเส้นทางของ I/O ระหว่างการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อาจทำให้เกิดอาการตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ แรกพยายามที่จะเพิ่มจำนวนของทรัพยากรที่มีอยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "ระดับ 1 ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากร"

สิ่งสำคัญ ขยายใหญ่สุดทรัพยากรระบบสำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์ณจุดนี้ไม่ให้ยากต่อการแก้ปัญหาสาเหตุหลักของปัญหานี้

แล้ว ลองกำหนดภายใต้รหัสเหตุการณ์การสถานการณ์ใดแสดงข้อผิดพลาด 2022 และ 2021 หลายสาเหตุที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดปัญหานี้ เมื่อคุณแก้ไขปัญหานี้ได้ ตรวจสอบคอมโพเนนต์ทั้งหมดในเส้นทาง I/O จากอะแดปเตอร์เครือข่ายกับอาร์เรย์ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ตัวอย่าง อาจเกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ขึ้นเฉพาะ เมื่อสำรองโปรแกรมทำงาน ซึ่งอาจจะเกิดเฉพาะช่วงต้นในตอนเช้าเมื่อผู้ใช้ล็อกอิน หากเกิดข้อผิดพลาดเป็นเวลาสั้น ๆ เท่านั้น คุณอาจที่อยู่ปัญหานี้ โดยการปรับแต่งงบริการเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับบริการของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลทั่วไป

2021 เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการ accumulation ของงานใน server service แต่คุณต้องเข้าใจว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของ accumulation ของงานในบริการเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากเก็บดิสก์ระบบย่อยไม่ มีหมายเลขของการร้องขอ บริการ server จะอนุญาตให้สำหรับการปรับแบบบางค่า แต่นี้จะไม่ได้แก้ปัญหาหากปัญหาที่เกิดจากอัตราความเร็วของดิสก์ ดังนั้น ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการ ตรวจสอบว่า มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐานทั่วไปอัตราความเร็วของดิสก์ หรือมีน้อยภายในขีดจำกัดที่เหมาะสม

เหตุการณ์ 2022 ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการเชื่อมต่อที่น้อยเกินไปที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ สาเหตุส่วนใหญ่ของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ว่างไม่เพียงพอเป็นอีกที่กว้างในการโหลดเครือข่ายที่แสดง โดยไคลเอนต์หลายที่พยายามเชื่อมต่อในเวลาเดียวกัน หรือไคลเอ็นต์บางอย่างที่พยายามเชื่อมต่อมากแต่ละ ซึ่งอาจเกิดจากการโปรแกรมบนไคลเอนต์เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อที่น้อยเกินไปที่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ ดังนั้น หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในการโหลดบนเครือข่ายภายในขีดจำกัดที่เหมาะสม

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการโหลดที่ทำให้ข้อความเหล่านี้จะถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์บนพื้นฐานการ infrequent คุณสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของบริการเซิร์ฟเวอร์ ถ้าดิสก์ระบบย่อยช้าเกินไปหรือถ้าเครือข่ายปริมาณสูงเกินไป หรือตัวแปรมากเกินไป ปรับเปลี่ยนบริการเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถแก้ปัญหา นั่นคือสาเหตุที่จะต้องใช้เครื่องมือเช่นการตรวจสอบประสิทธิภาพและแพคเก็ตจับโปรแกรมเครือข่าย จาก Microsoft หรือ จากผู้ ขายของบริษัทอื่น ในการระบุสาเหตุรากจริงของเหตุการณ์เหล่านี้ อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะในส่วนนี้ภายใต้ sub-section "ระดับ 2 ระบุสาเหตุราก"

ระดับ 1 ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ให้มากที่สุด

เมื่อ ต้องตัดข้อความข้อผิดพลาด หรือ เพื่อลดความถี่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถลองเพิ่มจำนวนของทรัพยากรที่มีอยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากร คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
228766วิธีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของบริการเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญ
 • ขยายใหญ่สุดทรัพยากรระบบสำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์ณจุดนี้ไม่ให้ยากต่อการแก้ปัญหาสาเหตุหลักของปัญหานี้
 • สร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows เพื่อแก้ไขปัญหาการบริการของเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows ที่จะแก้ไขปัญหา ปัญหานี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง
วิธีการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ระดับใช้เวลามากมาย คุณอาจต้องการที่เพิ่มทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ ตามที่อธิบายไว้ใน "ระดับ 1 ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากร"ย่อยเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการเพิ่มเวลาในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หรือ ถ้ามีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในโหลดเซิร์ฟเวอร์หรือรอบระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้นเวลาเมื่อดิสก์ระบบย่อยไม่สามารถติดตาม อยู่เท่านั้นคุณอาจตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการดำเนินการของเซิร์ฟเวอร์บริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 ระดับ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
254649ภาพรวมของหน่วยความจำการตัวเลือกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
244139 คุณลักษณะของ Windows ที่อนุญาตให้แฟ้ม Memory.dmp จะถูกสร้างขึ้น ด้วยแป้นพิมพ์

ปรับช่องรับบริการเซิร์ฟเวอร์เป็นสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ได้ไม่รับการปรับรุ่นเป็นรุ่นใหม่ของ Microsoft Windows 2000 และ Windows Server 2003 เซอร์วิสแพ็คเผยแพร่ ค่าที่ระบุไว้ในส่วนนี้แสดงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยใช้ชุดการบริการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากการใช้เซอร์วิสแพ็คปัจจุบัน ค่าจะทั้งหมดใช้กับระบบเก่าตราบใดที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปัจจุบันสำหรับบริการเคอร์เนล ตัวเปลี่ยนเส้นทาง และเซิร์ฟเวอร์นั้น ก่อนที่คุณติดตั้งบริการการปรับรุ่นแล้วเซิร์ฟเวอร์เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปัจจุบันสำหรับทั้งตัวเปลี่ยนเส้นทางและเคอร์เนลในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปัจจุบันสำหรับเคอร์เนลทันที ติดตั้งฮอตฟิกซ์ปัจจุบันสำหรับตัวเปลี่ยนเส้นทางเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบริการของเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่ารีจิสทรีในการเปลี่ยนแปลง A. เพื่อประสิทธิภาพของบริการเซิร์ฟเวอร์ให้มากที่สุด

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ เมื่อคุณเพิ่มค่ารีจิสทรีที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณป้อนรหัสในรูปแบบเลขฐานสิบ
1. ลดข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 2021

โดยเฉพาะที่อยู่เหตุการณ์ ID 2021 เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี และค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
แล้ว เพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรี DWORD ต่อไปนี้:
คำอธิบาย: รายการของงานมากที่สุด
ค่าชื่อ: MaxWorkItems
ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0x2000 หรือ 8192 (ฐานสิบ)

คำอธิบาย: การขนาดของบัฟเฟอร์ที่ร้องขอ
ค่าชื่อ: SizReqBuf
ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0x4104 หรือ 16644 (ฐานสิบ)

ขอบเขตของค่า

การสนทนาสั้น ๆ ถูกกำหนดที่นี่เพื่ออธิบายว่าขอบเขตของค่าได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่า เอกสารอื่นที่มีอยู่ ที่แสดงขนาดใหญ่สูงสุดที่กำหนดค่า ค่าสูงสุดเหล่านี้ไม่สามารถใช้

สำหรับการ MaxWorkItems รายการรีจิสทรี ค่าของ 8196 สามารถใช้ได้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีมากกว่า 1.5 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำ และไม่มี เท่านั้น / กิกะไบต์ 3 สลับอยู่ในแฟ้ม Boot.ini ค่าสูงสุดคือ '65535' (ฐานสิบ) แต่การตั้งค่านี้สูงจะทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดการตอบสนอง ถ้ามีใช้รายการงานเพียงพอ ดังนั้น ค่ามากมักจะไม่สามารถใช้ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนขนาดของบัฟเฟอร์เซิร์ฟเวอร์บริการผลิตสินค้า การตั้งค่าสูงของ MaxWorkItems รายการรีจิสทรีอาจก่อให้เกิด server หยุดการตอบสนองเมื่อเริ่มต้นระบบ และสาเหตุนี้จะเป็นโอกาสของหน่วยความจำที่ไม่ใช่แบบเพจ แท็กที่ได้จากสังเกตจะเป็น LSwnหรือ ไม่ ค่อย แท็กอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง

โดยค่าเริ่มต้น สำหรับค่า SizReqBuf เป็น '16644' แต่การจัดสรรพูจะเป็น '20480' สำหรับแต่ละสินค้าในการทำงาน การปันส่วนที่เพิ่มเติมได้เนื่องจากการติดตามการจ่าย ดังนั้น ค่าของ 8196 สำหรับ MaxWorkItems จะเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์บริการการใช้มากที่สุดถึงขีดจำกัดของพู 256 เมกะไบต์ในทุกรุ่นของระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตของ Microsoft x 86 160 เมกะไบต์ (MB) ได้ แล้วแม้ว่า ขีดจำกัดสูงสุดจะสามารถเข้าถึงเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่หนักมาก บริการสนับสนุนของ Microsoft ไม่แนะนำให้ใช้มากกว่า 160 เมกะไบต์สำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์เกินจำนวนสูงสุดที่เป็นไปได้ของทั้งพูของ 256 เมกะไบต์ (หาร ด้วยค่า 1024 * 1024 ถ้าคุณต้องการแปลงเมกะไบต์) บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้เห็นหลายประเด็นที่ประสิทธิภาพสูงไฟล์เซิร์ฟเวอร์หยุดตอบสนองเมื่อค่าที่มากกว่า 8196 มีใช้งาน เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้จำนวนมากที่พู โดยไม่ต้องหารอยรั่วของพูล

ดังนั้น ไม่ใช้ค่าที่มากกว่า 8196. ถ้าคุณต้องการใช้ค่าที่มากขึ้นสำหรับ MaxWorkItemsลดการ SizReqBuf ค่าการจำกัดการเก็บพักสูงสุดที่ใช้ โดยบริการเซิร์ฟเวอร์ ในโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม ถ้าเราต้องการให้รายการของงานเพิ่มเติม เช่นบน IIS server แบ็คเอนด์ ตัว ควบคุมโดเมน หรือเซิร์ฟเวอร์แฟ้มที่เก็บส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่เปลี่ยนเส้นทาง เราจะมีการลดขนาดบัฟเฟอร์ SMB สูงสุด ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

ค่าชื่อ: SizReqBuf
ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 8452 (ฐานสิบ)


ซึ่งทำการจัดสรรพู 12284 ไบต์ จะเปิดใช้งานสูงสุด 13824 สินค้าที่สามารถใช้ได้บนเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีการทำงาน / กิกะไบต์ 3 สวิตช์ที่มีอยู่ บนเซิร์ฟเวอร์ที่จะ / กิกะไบต์ 3 ใช้สวิตช์เราต้องการตั้งค่า SizReqBuf เมื่อต้องการ 8452 และ MaxWorkItems เมื่อต้องการ 6400 เมื่อต้องจำกัดการใช้พูไป 80 MB เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขอโหลด โปรดจำไว้ว่า การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไม่จำเป็นต้องใช้ในการ / กิกะไบต์ 3 ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เว้นแต่จะมีการโหลดมากกับปริมาณการใช้งาน SMB/CIFS (โดยทั่วไปแฟ้มบริการทางอินเทอร์เน็ต) ดังนั้น ไม่มีจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน SQL หรือ IIS front-end เซิร์ฟเวอร์ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนที่ใช้ WINSOCK ซึ่งจะมีผลกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนที่มีการรับส่งข้อมูล RPC ในการขนส่ง SMB/CIFS โฮสต์มาตรฐาน ในที่ไม่ใช่ / กิกะไบต์ 3 เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานการขาดแคลนสินค้าหลังจากที่พบ MaxWorkItems ถูกตั้งค่าเป็น 8196คุณยังสามารถตั้งค่า SizReqBuf เมื่อต้องการ 8452 และ MaxWorkItems เมื่อต้องการ 13824 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่สั้น นูนในขณะที่คุณพยายามที่หารากทำ


2. ลดข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 2022


โดยเฉพาะที่อยู่เหตุการณ์ ID 2022 เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี และไปยังคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parametersเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรี DWORD ต่อไปนี้แล้ว:
คำอธิบาย: เชื่อมต่อว่างมากที่สุด
ค่าชื่อ: MaxFreeConnections
ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0x1000 หรือ 4096 (ฐานสิบ)

คำอธิบาย: เชื่อมต่อว่างน้อยที่สุด
ค่าชื่อ: MinFreeConnections
ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0x100 หรือ 256 (ฐานสิบ)

สิ่งสำคัญ การตั้งค่าเหล่านี้บน Windows 2000 ต้องมีการติดตั้ง Service Pack 4 ปัจจุบันหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใหม่กว่า ใน Windows Server 2003 ต้อง Service Pack 1 หรือการแก้ไขด่วนในภายหลัง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือ service pack การตั้งค่า ช่วงจะต่ำเกินไปจะมีประโยชน์ (100 และ 32 ตามลำดับ) สูงสุดในขณะนี้เราขอแนะนำคือ 4096 และ 256 ตามลำดับ

3. ทำการเปลี่ยนแปลง


การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือหยุด และเริ่มการทำงานการบริการเซิร์ฟเวอร์
เมื่อต้องการเริ่มบริการเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มต้นคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่ง ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ net stop เซิร์ฟเวอร์แล้ว กด ENTER หากคุณได้รับพร้อมท์เพื่อยืนยันการ การดำเนินงาน ชนิด y จากนั้น กด ENTER
 3. ชนิด เซิร์ฟเวอร์เริ่มสุทธิแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของบริการอ้างอิงเพิ่มเติมที่ หยุดการทำงานร่วมกับบริการเซิร์ฟเวอร์

B. ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ MaxFreeConnections การตั้งค่ามีความสำคัญมากที่สุดของค่าบริการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
245080อินสแตนซ์จำนวนมากของ 2022 ID เหตุการณ์ที่ได้รับ


ค่าMaxFreeConnectionsเป็นประโยชน์มากที่สุดในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาด 2022 ID เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยหลายความล้มเหลวในการค้นหาการเชื่อมต่อที่ว่าง ตัวอย่าง การแก้ไขเหตุการณ์ที่มีข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ในข้อความข้อผิดพลาดการเข้าสู่ระบบ:

รหัสเหตุการณ์: 2022
แหล่งที่มา: Srv
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถค้นหาการเชื่อมต่อที่ว่าง n ครั้งล่าสุด s วินาที

หลายความล้มเหลวในการค้นหาการเชื่อมต่อว่างอาจแสดงสถานการณ์ "เครือข่ายไม่ให้เอ่อล้นของบัตร" ที่ไม่ใช่เครือทราบโปรแกรม floods เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ความพยายามในการเชื่อมต่ออีกครั้ง ถ้าคุณประสบความล้มเหลวในการเชื่อมต่อที่ว่างมาก ดูส่วนไม่ให้เอ่อล้นการ์ดเครือข่าย

หมายเหตุ มักไม่มีลักษณะพิเศษ adverse โดยการเพิ่มค่ารีจิสทรีก่อนหน้านี้


รายการรีจิสทรีต่อไปนี้และค่าอาจมีอยู่ในคีย์ย่อยเดียวกัน เหล่านี้การตั้งค่าไม่ตรงกับการแก้ไขปัญหาดำเนินการสำหรับปัญหานี้ แต่อยู่ภายใต้บันทึก

คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ขนาด
ค่าชื่อ: ขนาด
ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0x3 หรือ 3 (ฐานสิบ)
ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 3 เปลี่ยนแปลงค่านี้

คำอธิบาย: สูงสุดคำสั่งคงค้าง จำนวนครั้งสูงสุดที่ Multiplex
ค่าชื่อ: MaxMpxCt
ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0x1000 หรือ 4096 (ฐานสิบ)

แก้ไขค่านี้ถ้าคุณไม่มีสถานการณ์เฉพาะที่ การสนทนาถึงการตั้งค่านี้จะพบในตอนท้ายของเอกสารนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
271148MaxMpxCt และขีดจำกัดของ MaxCmds ใน Windows 2000

ระดับ 2 ระบุสาเหตุหลัก

คีย์ความละเอียดเพื่อ ตรวจสอบว่าสาเหตุหลักของปัญหาระบบย่อยของดิสก์ หรือถ้าเป็นการโหลดบนเครือข่ายได้ เนื่องจากเป็น quantitatively ถ้าโหลดเครือข่ายมีปัญหา ถูกที่สุดในการตรวจสอบระบบดิสก์สร้างได้ยาก ถ้าไม่มีรอบระยะเวลาสั้นสอดคล้องกันของข้อผิดพลาดในการบันทึกใน แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่คุณควรใช้โปรแกรมเครือข่ายแพคเก็ตการจับภาพได้เมื่อต้องการจับภาพทั้งหมดเครือข่ายรับส่งข้อมูลระหว่างปัญหา และทำการตรวจสอบ นอกเหนือไปจากระบบย่อยของดิสก์ โปรดจำไว้ว่า ว่า ระบบย่อยของดิสก์อาจเริ่มการทำงานกับผู้จัดการระดับเสียงของบริษัทอื่น และเลื่อนกองซ้อนของซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งจะรวมชั้นทั้งหมดของโปรแกรมควบคุมตัวกรองทั้งหมดที่มีการติดตั้ง และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ท้ายไดรฟ์นั้น เราทราบว่า ผู้จัดการระดับเสียงไม่สามารถเอาออก แต่ควบคุมตัวกรองอื่น ๆ จำนวนมากสามารถถูก ถอน น้อยเป็นการชั่วคราว

A. ยืนยันที่ Windows จะมีการปรับปรุง และเสถียรภาพ

1. ปรับรุ่นคอมโพเนนต์ของเครือข่าย
คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ต้องมีล่าสุดจากทรีโปรแกรมแก้ไขด่วน ดังนั้น ปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของคอมโพเนนต์ของเครือข่าย:
 1. บริการเซิร์ฟเวอร์ CIFS/SMB
  1. Srvsvc.dll
  2. Srv.sys
 2. ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
  1. Mrxsmb.sys
  2. Rdbss.sys
 3. เคอร์เนลของระบบปฏิบัติการ
  1. Ntkrnlmp.exe
  2. Ntkrnlpa.exe
  3. Ntkrpamp.exe
  4. Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ
ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft การค้นหาล่าสุดพร้อมปรุงซึ่งนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการรุ่นของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows NT 4.0 และได้ติดตั้ง service pack ล่าสุด PSS ได้ที่ 6a การ Pack post-Service (post SP6a) ที่โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง 2022 ID เหตุการณ์ที่อาจนำไปใช้

2. ตรวจบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาด
ดูแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขก่อนที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาสาเหตุในรายการต่อไปนี้ ตรวจสอบโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับข้อผิดพลาดการส่งคืนสินค้า และยัง กรองโปรแกรมควบคุมที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมควบคุมเหล่านี้ สำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่ใช้โดยทั่วไปจะแสดงปัญหาการทำงานร่วมกันกับโปรแกรมควบคุมใด ๆ ที่มีระดับต่ำ

3. ระบุข้อผิดพลาดของเนื้อที่ว่าง

หมายเหตุ ถ้าไดรฟ์ได้เคยถูกเรียกใช้เนื้อที่ดิสก์ที่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้
ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์เพื่อดูว่า ไดรฟ์เคยถูกความเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอ ถ้าเคยทำไดรฟ์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่คุณต้องเรียกใช้รูทีน chkdsk เต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบแฟ้มไม่เสียหาย

4. สแกนหาการกระจายตัวของแฟ้ม
ตรวจสอบดิสก์จัดเก็บข้อมูลการกระจายตัวของแฟ้ม คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลบนดิสก์ของคุณ แต่คุณยังสามารถเรียกใช้ผ่านการวิเคราะห์ได้น้อยในระบบการจัดเก็บ หมายเหตุว่า สำหรับไดรฟ์เสียหาย หรือการแยกส่วนมาก ใช้เป็น 'วิเคราะห์รหัสผ่าน' อาจใช้ระบบแฟ้มแบบออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม มีวิธีการบุกน้อยที่สุดในขณะนี้ทราบว่าสามารถสแกนหาปัญหาระบบแฟ้ม นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่า จะไม่เฉพาะข้อมูลที่ถูกส่งกลับจากการวิเคราะห์การจัดเรียงข้อมูลที่มีความสำคัญ รหัสผ่านใช้เพื่อดำเนินการเวลามีความสำคัญมากด้วย คุณอาจพบว่าดิสก์บางระบบใช้เวลานานมากในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือจัดเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด ระบบแฟ้มที่อยู่อย่างกระจัดกระจายอย่างร้ายแรงจะทำให้เกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Windows แบบอ่าน/เขียน

หมายเหตุ ข้อกำหนดสำหรับการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์สามารถเกินแบนด์วิดท์ของ I/O ของระบบย่อยการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องมีวิธีการอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหานี้ ซึ่งอาจรวมเอาแฟ้มออก หรือขยายการเก็บข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300978วิธีการวิเคราะห์ และการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ไดรฟ์ข้อมูลใน Windows 2000


5. การตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสก์
อาจทำให้เกิดความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ Input/Output (ฉัน / 0) bottlenecks เมื่อระบบปฏิบัติการจะอ่านจาก หรือเขียนลงในฮาร์ดดิสก์ได้ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง "chkdsk /r" พร้อมรับคำสั่งเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์ ไม่วิธีที่คุณต้องการใช้การตรวจสอบระบบแฟ้ม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ปัญหาเหล่านี้ปกติจะเกิดขึ้นในระบบแฟ้มขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถถ่ายแบบออฟไลน์ วิธีการนี้สามารถใช้ ครั้งแรก เพิ่งรัน chkdsk โดยไม่มีพารามิเตอร์ใด ๆ กับระบบแฟ้ม ดังกล่าวจะรายงานข้อผิดพลาดบาง bit ข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มวางที่อยู่ทั่วไปในระบบแบบไดนามิก แต่รายงานควรมีขาดหายไป หรือเสียหายไดเรกทอรี ดัชนี หรือแฟ้มใด ๆ อีก ความเสียหายของ massive อาจทำให้คำสั่ง chkdsk เพื่อออกจาก หรือทำให้เกิดอรรถประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าช้าลงอย่างมาก หรือการโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้อาจบ่งชี้ว่า ความเสียหายของแฟ้มที่ครอบคลุม ในการเรียกใช้การโต้ตอบของคำสั่ง chkdsk เราสามารถมักจะหยุดหลังจากหลายนาทีถ้าจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง ขณะที่บ่งชี้ว่า ต้องถูกสร้างไดรฟ์ข้อมูล อีกครั้ง คุณอาจจะต้องใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อเน้นสถานการณ์นี้ แต่ทำงานอยู่เท่านั้น คำสั่ง chkdsk /r สามารถแก้ไขปัญหาในระบบแฟ้มต่าง ๆ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง
 2. ชนิด chkdsk drive_letter: /rแล้ว กด ENTER
หมายเหตุ ถ้าคุณทำคำสั่งนี้บนไดรฟ์ ที่ Windows ติดตั้งอยู่ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk ล็อกไดรฟ์

B. ตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้

เมื่อต้องระบุสาเหตุหลักของปัญหา เราแสดงรายการโดยละเอียดของสาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไขปัญหานี้ให้เพิ่มเติม คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในใบสั่งไว้ ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่ปรากฏอยู่ในใบสั่งเฉพาะใด ๆ

สาเหตุหลักของเหตุการณ์เหล่านี้สามารถสรุปได้ภายใต้สองประเภทดังต่อไปนี้:
 • บริการเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด
 • ไม่ให้เอ่อล้นการ์ดเครือข่าย


ก.บริการเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด


การตรวจสอบว่า บริการเซิร์ฟเวอร์จะโอเวอร์โหลด กำจัดแอพพลิเคชันทั้งหมดอื่น ๆ ได้ การแสดงรายการภายใต้
 1. มีการรบกวนจากโปรแกรมอื่น

  บางครั้ง โปรแกรมอื่น ๆ ในรูปแบบ ของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ หรือ เป็นฟิลเตอร์ไดรเวอร์อาจรบกวนการตอบสนองของการบริการเซิร์ฟเวอร์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันและระดับความสำคัญของการใช้งานโปรแกรม โปรแกรมที่เรียกใช้เมื่อมีลำดับความสำคัญสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตรวจสอบไดรเวอร์ฟิลเตอร์ เราต้องพิจารณาว่า เป็นระดับชั้นต่าง ๆ ของโปรแกรมควบคุมตัวกรองที่ใช้อยู่ในขณะนี้ โปรแกรมควบคุมจากแต่ละชั้นต้องประเมินแยกต่างหาก บางประเภทสามารถได้ง่ายถูกยกเลิก ในขณะที่บางอย่างจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานที่ถูกต้องของระบบ โปรแกรมควบคุมการจัดการระดับเสียงและ multi-path I/O ต้องยังคงเปิดใช้งานจนกว่าผู้ขายสามารถปิดใช้งานนี้ให้คุณ ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ที่ถูกปิดใช้งานมีการควบคุมระดับเสียง snapshot และโควต้าการจัดการ บริษัทตัวแทนการเปิดแฟ้มและซอฟต์แวร์การจำลองแบบแฟ้มได้โดยทั่วไปจะไม่ปิดใช้งาน

  ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อที่จะทำการสแกนบนแฟ้มทั้งหมด "ในเวลาจริง" การตั้งค่าที่แนะนำจะเป็นการ เฉพาะ การสแกนแฟ้มขาเข้า และไม่ต้องสแกน pagefiles,แฟ้ม PST แล้ว .tmp, .shd หรือ.spl หรือแม้แต่ได้ดีขึ้น คุณสามารถจัดกำหนดการเพื่อสแกนหลังจากชั่วโมง โดยปกติแล้วรุ่นปัจจุบันของโปรแกรมสแกนไวรัสทำให้ไม่มีปัญหา แต่ปิดการใช้งานใด ๆ ไวรัสซอฟต์แวร์ 2 ปีหรือสองรุ่นเก่ากว่าวางจำหน่ายปัจจุบัน
 2. การเข้าถึงเครือข่ายที่ไม่เหมาะสม

  โปรแกรมเครือข่ายที่กำหนดค่าไว้ไม่ดีหรือชุดนี้ร่วมกับเวิร์กสเตชันถูกกำหนดค่าสามารถ flood เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การร้องขอไม่ถูกต้อง ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้น ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ถูกต้อง หรือมีการติดตั้งเครือข่าย teaming ซอฟต์แวร์
 3. การใช้ข้อมูลไม่ถูกต้องตั้งค่าคอนฟิกและช่องว่างงานบนฮาร์ดดิสก์

  ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบว่า แฟ้มระบบ overworked เสมอรวบรวมข้อมูลบนดิสก์ โดยใช้ช่วงเวลา 2-3 วินาที แต่คุณอาจต้องการรวบรวมบันทึกหลายเพื่อขอรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดีของการใช้งานดิสก์ผ่านหลักสูตรวันที่ ตรวจสอบต่อไปนี้คีย์แบบลอจิคัลที่อยู่บนดิสก์เคาน์เตอร์เพื่อตรวจสอบว่าระบบย่อยของฮาร์ดดิสก์รอง:
  เวลาที่ไม่ได้ใช้งาน%
  อ่านดิสก์ต่อวินาที
  เขียนลงดิสก์ต่อวินาที
  ความยาวคิวดิสก์ปัจจุบัน
  โอนย้ายดิสก์ต่อวินาที
  ดิสก์ Avg วินาที/โอนย้าย

  ปัญหานี้มักจะถูกตัดถ้า RAID ถูกกำหนดค่าให้ใช้อย่างน้อย 75% แบ็คแคช และว่างอย่างน้อย 25% พื้นที่ไม่พร้อมใช้งานได้ บนระบบแฟ้มว่าง ฮาร์ดดิสก์ที่มีเพียง 15% ของเนื้อที่ว่างควรพิจารณาอย่างสมบูรณ์เต็ม ถ้าเปิดการบีบอัดข้อมูลเล็กมากฟรี เนื้อที่ที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ เป็นสาเหตุหลักของเหตุการณ์ ID 2022 ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการแก้ไขปัญหา
 4. ฮาร์ดดิสก์ที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย
  จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Windows แบบอ่าน/เขียน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  300978วิธีการวิเคราะห์ และการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ไดรฟ์ข้อมูลใน Windows 2000

  ถ้าฮาร์ดดิสก์จะมาก หรือทำคำร้องขอของไคลเอ็นต์ "ขยาย" แฟ้มเกือบเต็มรูปแบบ ระบบปฏิบัติการ ค้นหาฟรีเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เวลานานมากในการเสร็จสิ้น ในระหว่างระยะเวลานี้ การล็อกระดับระบบที่จำเป็นสำหรับคำขออื่น ๆ เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ จะไม่พร้อมใช้งาน เซิร์ฟเวอร์งานบริการทรัพยากรจะยังเก็บค้างอยู่ และที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ 2022 ID จะเกิดขึ้น
 5. ข้อผิดพลาดของระบบแฟ้ม
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบไฟล์ถูกเรียกใช้ โดยไม่มีข้อผิดพลาด ความเสียหายของฮาร์ดดิสก์อาจทำให้การรับเข้า/ส่งออก (ฉัน / 0) bottlenecks เมื่อระบบปฏิบัติการจะอ่านจาก หรือเขียนลงในฮาร์ดดิสก์ได้ การซ่อมแซมความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการเรียกใช้การ chkdsk drive_letter: /r คำสั่ง ที่พร้อมท์คำสั่ง

  หมายเหตุ ถ้าคุณทำคำสั่งนี้บนไดรฟ์ ที่ Windows ติดตั้งอยู่ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk ล็อกไดรฟ์
 6. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ชำรุดหรือไดรเวอร์

  เรื่องนี้เป็นสำคัญมากที่สุดกับระบบย่อยของฮาร์ดดิสก์ บางครั้ง ระบบย่อยของฮาร์ดดิสก์จะเพียงแค่ช้า นี่คือกันมากที่สุดในคลัสเตอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมที่ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัยหรือการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ไม่ถูกต้อง หรือตกรุ่นไปแล้วทำให้ระบบย่อยของฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้งาน โดยไม่มีข้อผิดพลาด แต่ทำงานได้ในระดับของประสิทธิภาพการทำงานลดลง

  คุณต้องสร้างระบบย่อยของดิสก์ที่ใช้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ และว่า มีเวลาตอบรับที่ดี ด้วยอัตราความเร็วพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ทั้งหมดเสมอ อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมอื่น ๆ สามารถรบกวนกับการตอบสนองของคอมพิวเตอร์ ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบสัญญาณขัดจังหวะเวลาและเวลา DPC ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เวลาการขัดจังหวะโดยรวมควรจะน้อยว่า 10% และ DPC เวลาน้อยกว่า 15% จะยากต่อการกำหนดเขตแดนที่ดีสำหรับ "interrupts ต่อวินาที" แต่การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดถ้า interrupts มีขนาดใหญ่กว่า 15,000 ต่อวินาที นอกจากนี้ privileged เวลารายการที่อยู่ใกล้เคียงกับ "%ประมวลผลรวมเวลา"บ่งชี้ว่า ปัญหาฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุม

  ขอรับ และติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดของโปรแกรมควบคุมและผู้ผลิตสำหรับ คอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต้องการในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  65416 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่าย A-K

  60781 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่าย L-P

  60782 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย
 7. ตั้งค่าคอนฟิกของพูลที่ไม่ถูกต้อง

  โปรแกรมควบคุมที่ dominate พูหรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบปฏิบัติสามารถลดประเภทของหน่วยความจำที่มีอยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการ

  กิจกรรมของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นสามารถ dominate ประเภทการผลิต กลุ่มเหล่านี้สามารถระบุได้ ด้วยแท็กประเภทอื่นที่มีแสดง โดยทั่วไป แท็กเฉพาะของบริการ servicer ว่าจำนวนมากใช้พูทำ LSwn การทำพูแท็ก การตรวจสอบบริการแท็กของเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้ และติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Microsoft ถ้าค่าไม่เกิน 15 MB:
  LSwi - บริบทของการทำงานเริ่มต้น
  LSwn - บริบทของการทำงานปกติ
  LSwq - คิวงานการบล็อค
  LSwr - บริบทของงาน raw
  LSws - การบล็อคงานบริบทพิเศษ

  ค่าเหล่านี้ระบุเฉพาะบริการเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ทำงานเพิ่มเติมเมื่อต้องทำ นอกจากนี้ มีลักษณะสำหรับสถานะการออนไลน์ของแท็ก MmSt ในจพู ถ้าแท็กเหล่านี้ไม่เกิน 60% ของเพจพูลแล้ว NT แฟ้มแคชชิ่ง เป็น exhausting มากเกินไปของของเพจพู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับค่าเหล่านี้ใน Windows 2000 และ Windows NT ตามลำดับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  312362เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำจากเพจพูลเนื่อง
  192409 เปิดแฟ้มอาจทำให้เกิดเคอร์เนลจะรายงาน INSUFFICIENT_RESOURCES


  ถ้าของ snapshot ของประเภทการผลิตแสดงแท็กอื่น ตรวจสอบแหล่งที่มาของถ้าจะใช้เนื้อที่หน่วยความจำพูบนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ค่าคีย์ย่อยรีจิสทรีที่เก็บพักหน้าไม่ได้ถูกตั้งเป็นค่าที่ไม่เหมาะสม:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

  ค่าชื่อ: PagedPoolSize
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: 0x0 หรือ 0x0A000000 หรือ 0xFFFFFFFF เท่านั้น
 8. โปรแกรมควบคุมตัวกรองในกองซ้อน I/O ของดิสก์และโปรแกรมอื่น ๆ

  ลองปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมตัวกรองทั้งหมดในกองซ้อน โปรดสังเกตว่า มีหลายตัวกรองโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับบริการเช่นการจำลองแบบแฟ้ม การกำหนดรุ่นของแฟ้ม HSM การจัดการโควต้า บริษัทตัวแทนการเปิดแฟ้ม และยังตรวจจับไวรัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 2022 ปิดใช้งานของโปรแกรมควบคุมเหล่านี้ในช่วงเวลาสั้น ๆ (จากหลายชั่วโมงไปยังวันเดียว) ให้คุณเพื่อตรวจสอบว่าหนึ่ง หรือมากกว่านั้นเป็นสาเหตุของปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมทั้งหมดเป็นข้อมูลปัจจุบัน และจะได้ไม่มีปัญหาความเข้ากันได้รู้จักกับการติดตั้ง

  เป็นการวัดเป็นบางส่วน กำหนดค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อตรวจสอบแฟ้มที่เข้ามาเท่านั้น หรือไม่ดำเนินการ "จริง" สแกนไวรัส แทน กำหนดการไวรัสสแกน หลังชั่วโมงทำการ หรือใน ระหว่างรอบระยะเวลาของเครือข่ายต่ำ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  240309วิธีการทั้งหมดปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากการกรองแฟ้ม
 9. ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรม

  ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ทั้งหมด โดยเฉพาะโปรแกรมที่ทำงานในระดับความสำคัญสูงกว่าระดับความสำคัญพื้นฐานทั่วไป ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการตรวจพบกระบวนการที่ใช้เป็นจำนวนรอบของ CPU overly ขนาดใหญ่ มีการเรียกใช้งานมีระดับความสำคัญสูงควรเท่านั้นสำหรับช่วงเวลา sub-second ตรวจสอบโปรแกรมต่าง ๆ เช่นผู้จัดการบริการ Compaq บริษัทอื่นหน้า Microsoft Internet Information Services (IIS) ตรวจสอบซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ UPS และฐานข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ตรวจสอบต้องถูกตรวจสอบ โปรดสังเกตว่า สังเกตเหล่านี้จะเกี่ยวข้องเมื่อคุณตรวจสอบปัญหาคอขวดของฮาร์ดดิสก์เป็นสาเหตุหลักที่เป็นไปได้ของปัญหานี้ คุณสามารถให้โปรแกรมที่ใช้เซ็ตอัพทรัพยากรเนมไปป์ทั้งหมดนอกจากนี้ ในกรณีนี้ คุณจะสังเกตจำนวนไบต์ที่สูงสำหรับแท็กไปป์ที่มีชื่อที่ใช้ในการถ่าย โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Poolmon snapshot
b. เครือข่ายไม่ให้เอ่อล้นของบัตร


ระดับองค์กรสนับสนุนการตัดสินค้าจากคลังจะเป็นสาเหตุของปัญหานี้ และสามารถจำแนกได้ดังนี้การตั้งค่าคอนฟิก:
 • ใช้กำหนดเวลาไว้ไม่ถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการสำรองข้อมูลอื่น ๆ
 • โปรแกรมรุ่นเก่าที่ยังคง flood อะแดปเตอร์ของเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การลองใหม่
ปัญหาทั้งสองสามารถได้รับการวิเคราะห์ โดยใช้ตัวตรวจสอบเครือข่ายร่วมกับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบวัตถุเคาน์เตอร์บริการเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบแพ็คเก็ตที่แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
 • ข้อผิดพลาด
 • แฟ้มการเชื่อมต่อ
 • แผนภูมิที่เชื่อมต่อ
ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกำหนดชนิดของเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่มีอยู่ และจากนั้น ใช้การตรวจสอบเครือข่ายเพื่อค้นหาเวิร์กสเตชันที่เป็นต้นเหตุของสภาวะข้อผิดพลาด โปรแกรมที่ทำให้เกิดสภาวะการผิดพลาด หรือทั้งสองอย่าง

ที่พรอมต์คำสั่ง โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ชี้ไปทั้งแม่เวิร์กสเตชันและโปรแกรม:
สุทธิแฟ้ม > netfiles.txt
สุทธิเซสชัน > netsession.txt

ID เหตุการณ์ต่อไปนี้มักจะอยู่บนคอมพิวเตอร์แม่ของเวิร์กสเตชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อื่นที่ทำหน้าที่เป็นเวิร์กสเตชัน:

รหัสเหตุการณ์: 3013
คำอธิบาย: ตัวเปลี่ยนเส้นทางได้หมดเวลาไป Computer_Name.


คุณอาจประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นอย่างหนึ่ง ปัญหานี้จะเห็นได้ในสภาพแวดล้อมที่สองต่อไปนี้:
 • Internet Information Services เก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
 • เทอร์มินัลเซิร์ฟกำลังเข้าถึงส่วนกำหนดค่าระยะไกล
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันสำหรับทั้งสองสถานการณ์ สาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้ทั้งสองจะเหมือนกัน มากเกินไปเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารบล็อก (SMB) ขอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
221790IIS ไม่ผลิตสินค้า และทำให้เกิดความผิดพลาด RPC เมื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง UNC ระยะไกล


ในกรณีเหล่านี้ เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้เป็นจำนวนมาก (พัน) รากเสมือน IIS หรือเลขขนาดใหญ่ (พัน) ของส่วนกำหนดค่าระยะไกลที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการโฮสต์สำหรับ คุณอาจพบอาการอื่น ๆ ปกติ แต่ไม่จำเป็นต้องอื่นใดข้อผิดพลาด

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 SP1 ติดตั้ง SP1hotfix ไปรษณีย์อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ IIS และเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม:
  271148 ขีดจำกัดของ MaxMpxCt และ MaxCmds ใน Windows 2000
 2. เพิ่มค่าของ MaxCmds บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ IIS โดยการเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters


  ค่าชื่อ: MaxCmds
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: 4096(decimal)

  หมายเหตุ ไม่มีประโยชน์ในการใช้ค่าที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้
 3. เพิ่มค่า MaxMpxCt ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ โดยการเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

  ค่าชื่อ: MaxMpxCt
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: 4096 (ฐานสิบ)

  หมายเหตุ ไม่มีประโยชน์ในการใช้ค่าที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้
 4. เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ IIS และเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม การเริ่มต้น หรือหยุดแล้ว เริ่มบริการเวิร์กสเตชันและเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การ net stop และ net start คำสั่ง

เพิ่มค่าเหล่านี้ใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมพูบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของไคลเอ็นต์ IIS หน่วยความจำที่ไม่ใช่เพจพูพูมีขีดจำกัดด้านบนของ 256 เมกะไบต์ (MB) ไคลเอนต์หลายที่ใช้การเชื่อมต่อมากสามารถใช้เนื้อที่หน่วยความจำพูทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม ให้ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเมื่อ ต้องดูตัวนับนี้ และ เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้เป็นชั่วโมงขีดจำกัด คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS ได้ทีละหลายไดเรกทอรีเสมือนหรือเว็บไซต์ชี้ไปที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของ Windows NT 4.0 Server

ใช้การตรวจสอบไดเรกทอรีของ ASP ReadDirectoryChangesW API เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์อื่น แต่ละที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ReadDirectoryChangesW สินค้าต้องมีบริบททำงานบนเซิร์ฟเวอร์ และมีเพียงจำนวนจำกัดบริบทของงานที่พร้อมใช้งาน หมายเลขของงานบริบทถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไคลเอนต์เมื่อระดับ SMB จะได้ต่อรอง ตัวเปลี่ยนเส้นทางบนไคลเอ็นต์เก็บการตรวจนับภายในจำนวนของบริบทการทำงานที่ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขเริ่มต้นของบริบทการผลิตคือ 50 หมายเลขของบริบทการผลิตมีจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ exhausting หน่วยความจำทั้งหมดของพู สามารถยก แต่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับบริบทของงานที่ไคลเอนต์เฉพาะที่สามารถใช้ ปัญหานี้จะไม่จำกัดกับ IIS Explorer Windows NT ใช้กลไกที่เดียวกันในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของไดเรกทอรี โดยปกติแล้วคุณจะพบปัญหากับ Explorer ในสภาพแวดล้อมของเทอร์มินัลเซิร์ฟ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
232476การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์และเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลจำกัด โดย MaxWorkItem และ MaxMpxCt ค่า
271148 MaxMpxCt และขีดจำกัดของ MaxCmds ใน Windows 2000


ถ้าคุณพบปัญหานี้ ด้วย Windows Explorer จะแก้ไขปัญหาได้ โดยใช้ขั้นตอนเดียวที่ใช้กับ IIS ปัญหาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม โซลูชันนี้อุปทานของเซิร์ฟเวอร์ของรายการงานที่ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และอย่างมากลดจำนวนของส่วนกำหนดค่าเดสก์ท็อปที่สามารถโฮสต์เซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุค่าในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

โฟลเดอร์ Shell HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User


โฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell


หรือ ใช้คำสั่งต่อไปนี้ ที่คอมมานด์พร้อมต์ และดูแฟ้มผลลัพธ์ มีแฟ้มมากกว่า 5 สำหรับแต่ละผู้ใช้ระบุถึงปัญหา

สุทธิแฟ้ม > filelist.txt
สุทธิเซสชัน > netsession.txt

Microsoft สนับสนุนการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ต่อไปนี้ โดยใช้นโยบายระบบ:
 • เดสก์ท็อป
 • เมนู'เริ่ม'
 • แบบ
 • โฟลเดอร์โปรแกรม
 • เริ่มต้นระบบ


ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้ง 2021 ID เหตุการณ์และ 2022 ID เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากหนึ่งในสองสถานการณ์ ในสถานการณ์แรก หน่วยความจำที่ไม่สามารถจัดสรร รายการงาน (2021) ต้องใช้หน่วยความจำพู การเชื่อมต่อ (2022) จำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่างที่ไม่ใช่เพจพู และหน่วยความจำที่สามารถทำเพจได้ เซิร์ฟเวอร์สามารถจำกัดการใช้ของกลุ่มเหล่านี้ และประเภทการผลิตยังสามารถจะหมดลงแล้ว เมื่อเกิดขึ้น การปันส่วนที่ล้มเหลว เล็กน้อยสามารถทำการแก้ปัญหานี้ คอมพิวเตอร์เพิ่งได้รับการทำงานของหน่วยความจำ การแก้ไขปัญหาที่มีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีนี้คือ เพื่อลดการโหลดในพู หรือเพิ่ม RAM ถึง 1.6 ได้กิกะไบต์ (GB) ณจุดนี้ ประเภทการผลิตได้มาถึงจำนวนสูงสุดทฤษฎี
หมายเหตุ เพิ่ม RAM เพิ่มเติมเฉพาะช่วยถ้าประเภทการผลิตไม่มีอยู่แล้วที่ตน maximums ทฤษฎี

สถานการณ์ที่สองที่ทำให้เงื่อนไขข้อผิดพลาดสองเหล่านี้ถูกโหลดสุขภาพบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้ารับ (2021) มากเกินไป หรือต้องมีการประมวลผลการร้องขอการเชื่อมต่อ (2022) ในเวลาเดียวกัน เซิร์ฟเวอร์อาจไม่พบรายการพร้อมใช้งานหรือการเชื่อมต่อ ตามลำดับ เนื่องจากมีรายการของงานเพิ่มเติม จะมีน้อยเท่าใดนี้เกินกว่าจะเชื่อมต่อ นอกจากนี้ จะใช้รายการงานจากตัวประมวลผลอื่น ๆ เมื่อต้องแก้ไข สถานการณ์นี้เพิ่มรายการงานที่น้อยที่สุด (2021), เชื่อมต่อว่างขั้นต่ำ (2022), หรือทั้งสองอย่าง เชื่อมต่อฟรีสูงสุดที่การตั้งค่าอาจมีผลเพียงเล็กน้อยในกรณีนี้ เนื่องจากมีเฉพาะค้นที่เมื่อการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จะต้องมากกว่าค่าต่ำสุด

ปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นคือ การใช้ / PAE และ / กิกะไบต์ 3 สวิตช์เริ่มต้น ถ้ามีใช้สวิตช์ /3GB ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 นั้นตั้งค่าหน่วยความจำพูแหล่งหน่วยความจำกลับไปเป็นยอดเงินสูงสุดที่ใช้ Windows NT 4.0 ของ 192 MB ถ้า / PAE ใช้สวิตช์บนเซิร์ฟเวอร์ นั้นอาจลดหน่วยความจำเพจพูพร้อมใช้งาน การใช้สวิตช์ทั้งสองกำหนดค่าระบบปฏิบัติการที่ มีทรัพยากรระบบพร้อมใช้งานน้อยกว่าคุณจะได้ถ้าคุณใช้สวิตช์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว หรือสวิตช์ไม่มี แฟ้มไม่ควรใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ stressed งานมาก / กิกะไบต์ 3 สลับกัน ที่ / PAE สวิตช์เพียงอย่างเดียวจะทำให้เกิดปัญหาใด ๆ

สำหรับปัญหา 2022 ไม่ยากที่ คุณสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบเหตุการณ์เพื่อหยุดการจับภาพเครือข่ายเมื่อมีบันทึกเหตุการณ์ นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อ PSS-CPR-สหรัฐเพื่อขอรับไดรเวอร์วินิจฉัยที่จะถ่ายโอนข้อมูลเมื่อได้รับข้อผิดพลาดแสดงรายการก่อนหน้านี้ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจะนำไปสาเหตุหลักถ้าคุณได้รวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับชนิด ใช้ และปริมาณของแฟ้มที่เปิด

ข้อมูลอ้างอิง

889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
260910 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows 2000

การขอรับ Windows NT 4.0 ที่ล่าสุด บริการ pack เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc767869.aspx
หมายเหตุ ไม่มีคำที่ 6a Pack post-Service (post SP6a) ที่โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ ID เหตุการณ์ การตัดสินค้าจากคลัง 2022 ที่อาจนำไปใช้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317249 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbprb kbmt KB317249 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317249

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com