Gaunate ?inut? "Sistemos buvo susigr??intos i? per rimta klaida" po kiekvieno naujo

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 317277 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Jei Windows XP paleid?iama i? naujo d?l yra rimt? klaid?, d?l Windows klaid? ataskaitos ?rankio paraginti prane?ti apie problem? Microsoft trik?i? diagnostikos tikslais. Windows gali paskatinti teikti ?i? informacij? kiekvien? kart? perkrauti kompiuter?, net jei n?ra klaida, ankstesn?s sesijos. Po to ?i problema pradeda atsirasti, b?site paraginti si?sti informacija po kiekvieno naujo, net jei j?s ne si?sti informacij?.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad po mini I?kelties failo yra para?yta, perkrauties failas ir toliau tur?ti v?liava rinkinys, kuris rodo, kad yra I?kelties failo turi b?ti para?yta.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gauti naujausi? paslaug? paketas, skirtas Windows XP. Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite ?? straipsn? numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?


Problemos sprendimas

?i? problem? galima i?spr?sti i? naujo pagefile. ? i? naujo sukurti pagefile, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris.
 3. Spustel?kite Ypatyb?s.
 4. D?l to I?pl?stin? skirtuke, be to Veiklos skyriaus, spustel?kite Parametrai.
 5. ? ? Virtualioji atmintis skyriaus, spustel?kite Kaitos.
 6. U? Radijo ie?kos failo dydis, pa?ym?tas diskas, spustel?kite Perkrauties failas, tada spustel?kite Rinkinys.
 7. Spustel?kite taip po to, kai toks ?sp?jimas pasirodo:
  Jei ? perkrauties failo tome X: yra pradinis dydis yra ma?esnis nei XX megabait?, tada sistemai gali b?ti ne?manoma sukurti, derinimas informacijos failo, jei ?vyksta klaida STOP. Vis tiek t?sti?

  (X yra disko raid? ir XX ? tai RAM atmintis, ?diegta kompiuteryje minus 1 MB.)
 8. Spustel?kite Sistema valdoma dydis.
 9. Spustel?kite gerai keturis kartus, ir tada i? naujo paleisti kompiuter?, kai esate paskatino.
Alternatyvos ?ios proced?ros, ie?kokite toliau Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
255205 Kaip i?trinti Pagefile.sys fail? atk?rimo konsol?

B?sena

Microsoft patvirtino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? problem? "Taikomas" skyriuje. ?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta Windows XP Service 1 Pakeitim? paketas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 317277 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
atdownload kbqfe kbenv kberrmsg kbbug kbfix kbsysadmin kbwinxpsp1fix kbmt KB317277 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 317277

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com