วิธีการเพิ่มคำปฏิเสธข้อความ SMTP ขาออกใน Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317327 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition ของบทความนี้ ดู317680.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ SMTP เก็บเหตุการณ์การขนส่งเพื่อเพิ่มคำปฏิเสธข้อความอีเมล SMTP ขาออก

สร้างการรับเหตุการณ์

 1. สร้าง DLL ActiveX Visual Basic ของ Microsoft ใหม่ ชื่อโครงการ SMTPEventSink และการตั้งชื่อโมดูลปฏิเสธแล้ว
 2. ภายใต้การอ้างอิงโครงการเพิ่ม CDO Microsoft สำหรับการแลกเปลี่ยนไลบรารีของ 2000 แล้ว เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ส่วนขยายของวัตถุ COM ไลบรารี
 3. วางรหัสต่อไปนี้ในโมดูล:
  Dim TextDisclaimer As String
  Dim HTMLDisclaimer As String
  
  Implements IEventIsCacheable
  Implements CDO.ISMTPOnArrival
  
  Private Sub IEventIsCacheable_IsCacheable()
    'Just returns S_OK.
  End Sub
  
  Private Sub Class_Initialize()
   'TODO: Replace the sample disclaimer text with your own text.
   TextDisclaimer = vbCrLf & "DISCLAIMER:" & vbCrLf & "Sample Disclaimer Text."
   HTMLDisclaimer = "<p></p><p>DISCLAIMER:<br>Sample Disclaimer Text"
  End Sub
  
  Private Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg As CDO.IMessage, EventStatus As CDO.CdoEventStatus)
    If Msg.HTMLBody <> "" Then
      Dim szPartI As String
      Dim szPartII As String
      Dim pos As Integer
      
      'Search for the "</body>" tag and insert the disclaimer before that tag.
      pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)
      szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)
      szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))
      Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII
    End If
  
    If Msg.TextBody <> "" Then
      Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf
    End If
    
    'Commit the content changes to the transport ADO Stream object.
    Msg.DataSource.Save
    EventStatus = cdoRunNextSink
  End Sub
  					
 4. แทนข้อความการปฏิเสธความรับผิดตัวอย่างข้อความของคุณเองปฏิเสธ และจากนั้น สร้าง DLL

การลงทะเบียนการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการลงทะเบียนการรับเหตุการณ์ ใช้ Smtpreg.vbs แฟ้มที่มีการติดตั้งกับชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Exchange (SDK)
 1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การค้นหาโฟลเดอร์ \Exchange SDK\SDK\Support\CDO\Scripts และจากนั้น พิมพ์ต่อไปนี้:cscript smtpreg.vbs / เพิ่ม 1 SMTPEventSink.Disclaimer SMTPDisclaimer OnArrival "จดหมาย from=*@your-domain-here.com"

  ถ้าคำสั่งนี้สำเร็จ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความสำเร็จที่สร้างขึ้น ด้วยสคริปต์
 2. เมื่อต้องการถอนการลงทะเบียนเหตุการณ์นี้ พิมพ์ต่อไปนี้:cscript smtpreg.vbs/เอา SMTPDisclaimer OnArrival 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์รวม แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms526620.aspx

ทดสอบการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการทดสอบการรับเหตุการณ์ ส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ SMTP ที่รับภายนอกองค์กรของคุณ ผู้รับได้รับข้อความที่ถูกปรับเปลี่ยนข้อความปฏิเสธที่เพิ่มเข้าไปจุดสิ้นสุดของข้อความ

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ไคลเอนต์กับ MAPI เช่น Microsoft Outlook การส่งข้อความอีเมล ผู้รับไม่ได้รับข้อความอีเมลที่ถูกปรับเปลี่ยน นี่คือเนื่องจากข้อความอีเมล์ที่ส่ง โดยใช้ MAPI ไม่อยู่ในรูปแบบ SMTP เมื่อข้อความอีเมทริกเกอร์เหตุการณ์การขนส่งของ SMTP ยังคง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยใช้รหัสของเหตุการณ์ไม่อยู่

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
273233ไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาของข้อความ MAPI ในเก็บเหตุการณ์ CDO SMTP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317327 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB317327 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317327

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com