Изключване и рестартиране на компютър, работещ под Windows 2000, с помощта на инструмента за дистанционно изключване на операционната система

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 317371 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва използването на инструмента за дистанционно изключване (Shutdown.exe) за изключване и рестартиране на локален или отдалечен компютър, работещ под Windows 2000 или Microsoft Windows NT 4.0.

Shutdown.exe се предлага като част от пакета Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Това е инструмент, стартиращ се от командния ред, който можете да използвате за изключване и рестартиране на компютър, работещ под Windows 2000 или Windows NT 4.0. Ако искате да зададете изключването и рестартирането на компютър да се извършва в определен час, използвайте Shutdown.exe в комбинация с командата at или инструмента Task Scheduler ("Планиране на задачи").

Описание на инструмента Shutdown.exe

Shutdown.exe има следния синтаксис:
shutdown \\именакомпютъра /l /a /r /t:xx "съобщение" /y /c
Можете да използвате следните параметри с Shutdown.exe:
 • \\именакомпютъра: Използвайте този параметър, за да посочите отдалечен компютър, който да бъде изключ ен. Ако го изпуснете, ще се използва името на локален компютър.
 • /l (забележете, че това е малка "L"): Използвайте този параметър за изключване на локалния компютър
 • /a: Използвайте този параметър за излизане от операция за изключване. Можете да направите това само през периода на таймаут. Ако използвате този параметър, останалите ще бъдат игнорирани.
 • /r: Използвайте този параметър, за да рестартирате компютъра, вместо да го изключите напълно.
 • /t:xx: Използвайте този параметър, за да посочите времето (в секунди), след изтичане на което компютърът ще бъде изключен. Стойността по подразбиране е 20 секунди.
 • "съобщение": Използвайте този параметър за записване на съобщение, което да се показва по време на процеса на изключване. Максималният брой символи, които могат да се съдържат в съобщението, е 127.
 • /y: Използвайте този параметър, за да зададете утвърдителни "yes" отговори на всички запитвания от компютъра.
 • /c: Използвайте този параметър за затваряне на всички работещи в момента програми. Когато го използвате, Windows принуждава всички стартирани програми да се затворят. Опцията за запис на каквито и да е променени данни се игнорира. Това може да доведе до загуба на данни във всяка програма, за която данните не са били записани предварително.

Примери

 • За да накарате локалния компютър да се изключи след две минути, при което да се показва съобщението "The computer is shutting down" ("Компютърът се изключва"), използвайте следния ред в пакетен (batch) файл или го въведете в команден ред, след което натиснете ENTER:
  shutdown /l /t:120 "The computer is shutting down" /y /c
  За да отмените процеса на изключване, въведете следната команда в командния ред и след това натиснете клавиша ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • За изключване и рестартиране на отдалечен компютър с име "Support" ("Поддръжка) въведете следния ред в пакетен (batch) файл или в командния ред, след което натиснете ENTER:
  shutdown \\support /r
 • За да насрочите изключване и рестартиране на локалния компютър в 22:00, въведете следното съдържание в командния ред и натиснете ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • За да зададете изключване и рестартиране на локалния компютър в 18:00 всеки работен ден, въведете следното съдържание в командния ред и натиснете ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Отстраняване на неизправности

Посоченият компютър може да не се изключи, когато използвате за целта инструмента Shutdown.exe. Тази ситуация може да възникне, ако на работния плот се появи диалоговият прозорец Unlock Computer ("Отключване на компютъра") или в случай, че компютърът е заключен. За допълнителна информация относно разрешаването на този проблем щракнете върху номерата на статии от базата знания на Microsoft по-долу:
307635 Дистанционното изключване довежда до излизане от системата, когато се появи диалоговият прозорец за изключване на компютъра (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
288180 Възможно е функцията ExitWindowsEx() да не изведе потребителя от системата или да не изключи компютъра, ако той е заключен (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно Shutdown.exe въведете shutdown /? в командния ред и след това натиснете клавиша ENTER.

За допълнителна информация относно използването на командата AT за насрочване на задачи в Windows 2000 щракнете върху поместените по-долу номерa на статии от базата знания на Microsoft:
313565 Използване на командата AT за насрочване на задачи (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно използването на Task Scheduler ("Планиране на задачи") за насрочване на задача в Windows 2000 щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
300160 Насрочване на сървърен процес в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация относно Windows 2000 Resource Kit посетете следния уебсайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

Свойства

ID на статията: 317371 - Последна рецензия: 27 септември 2006 г. - Редакция: 6.0
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Ключови думи: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com