ID článku: 317371 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Poznámka
Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.
Poznámka
Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Článek popisuje, jak pomocí nástroje pro vzdálené vypnutí (Shutdown.exe) vypnout a restartovat místní nebo vzdálený počítač se systémem Windows 2000 nebo Microsoft Windows NT 4.0.

Nástroj Shutdown.exe je k dispozici pouze na disku Microsoft Windows 2000 Resource Kit CD-ROM. Jedná se o nástroj příkazového řádku, který umožňuje vypnout nebo restartovat místní či vzdálený počítač se systémem Windows 2000 nebo Windows NT 4.0. Pokud chcete naplánovat vypnutí a restartování počítače v určitou dobu, použijte nástroj Shutdown.exe v kombinaci s příkazem at nebo Plánovačem úloh.

Poznámka: Nástroj Shutdown.exe pro systém Windows 2000 již není podporován a není od společnosti Microsoft k dispozici ke stažení. Tento nástroj je k dispozici pouze na původním disku Microsoft Windows 2000 Resource Kit CD-ROM.

Popis nástroje Shutdown.exe

Nástroj Shutdown.exe používá následující syntaxi:
shutdown \\názevpočítače /l /a /r /t:xx "zpráva" /y /c
S nástrojem Shutdown.exe můžete použít následující přepínače:
 • \\názevpočítače: Tento přepínač slouží k určení vzdáleného počítače, který chcete vypnout. Pokud tento parametr nezadáte, použije se název místního počítače.
 • /l (Jde o znak malého „L“): Tento přepínač slouží k vypnutí místního počítače
 • /a: Tento přepínač slouží k ukončení operace vypnutí. Tuto akci lze provést pouze do uplynutí časového limitu. Jestliže použijete tento přepínač, budou všechny ostatní parametry ignorovány.
 • /r: Tento přepínač slouží k restartování počítače místo úplného vypnutí.
 • /t:xx: Tento počítač slouží k zadání času (v sekundách), po jehož uplynutí bude počítač vypnut. Výchozí hodnota je 20 sekund.
 • "msg": Tento přepínač umožňuje zadání zprávy zobrazené během procesu vypnutí. Zpráva může obsahovat maximálně 127 znaků.
 • /y: Tento přepínač vynutí odpověď ano na všechny dotazy zobrazené počítačem.
 • /c: Tento přepínač slouží k ukončení všech spuštěných programů. Pokud použijete tento přepínač, vynutí systém Windows ukončení všech spuštěných programů. Možnost uložení všech potenciálně změněných dat je ignorována. Výsledkem může být ztráta dat ve všech programech, ve kterých nebyla data dříve uložena.

Příklady

 • Chcete-li vypnout místní počítač za dvě minuty a zobrazit zprávu Probíhá vypnutí počítače, použijte následující řádek v dávkovém souboru, nebo jej zadejte na příkazovém řádku a pak stiskněte klávesu ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Probíhá vypnutí počítače" /y /c
  Chcete-li tento proces vypnutí zrušit, zadejte na příkazovém řádku následující řádek a pak stiskněte klávesu ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Chcete-li vypnout a restartovat vzdálený počítač s názvem „Podpora“, použijte následující řádek v dávkovém souboru nebo jej zadejte na příkazovém řádku a pak stiskněte klávesu ENTER:
  shutdown \\podpora /r
 • Pokud chcete naplánovat vypnutí a restartování místního počítače na 22:00 hodin, zadejte následující řádek na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Pokud chcete naplánovat vypnutí a restartování místního počítače na každý pracovní den v 18:00 hodin, zadejte následující řádek na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Odstraňování potíží

Pokud k vypnutí počítače použijete nástroj Shutdown.exe, nemusí se daný počítač vypnout. K tomuto chování může dojít, pokud se na ploše zobrazí dialogové okno Odemknout počítač nebo pokud je počítač uzamčen. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307635 Pokud se zobrazí dialogové okno Uzamknout počítač, dojde při vzdáleném vypnutí k odhlášení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
288180 Funkce ExitWindowsEx() nemusí odhlásit uživatele nebo vypnout počítač, pokud je počítač uzamčen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odkazy

Další informace o nástroji Shutdown.exe získáte po zadání výrazu shutdown /? na příkazovém řádku a stisknutí klávesy ENTER.

Další informace o postupu naplánování úloh pomocí příkazu AT v systému Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
313565 Jak naplánovat úlohy pomocí příkazu AT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o postupu naplánování úlohy pomocí Plánovače úloh v systému Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300160 Jak naplánovat proces serveru v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o systému Windows 2000 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb643141.aspx
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 317371 - Poslední aktualizace: 31. ledna 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com