Artikel-id: 317371 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan en lokal computer eller fjerncomputer med Windows 2000 eller Windows NT 4.0 lukkes og genstartes ved hjælp af værktøjet til fjernlukning af computeren (Shutdown.exe).

Shutdown.exe er tilgængelig i Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Shutdown.exe er et kommandolinjeværktøj, der kan bruges til at lukke eller genstarte en lokal computer eller fjerncomputer, der kører Windows 2000 eller Windows NT 4.0. Det er muligt at planlægge, at computeren skal lukkes og genstartes på et bestemt klokkeslæt ved at bruge Shutdown.exe sammen med kommandoen at eller Opgavestyring.

Beskrivelse af værktøjet Shutdown.exe

Shutdown.exe bruger følgende syntaks:
shutdown \\computernavn /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
Følgende parametre kan bruges sammen med Shutdown.exe:
 • \\computernavn: Med denne parameter kan du angive, hvilken fjerncomputer der skal lukkes. Hvis du udelader denne parameter, bruges navnet på den lokale computer.
 • /l Bemærk, at der her er tale om det lille bogstav "L": Med denne parameter kan du lukke den lokale computer.
 • /a: Med denne parameter kan du afbryde lukningen af computeren. Det er kun muligt at bruge denne parameter i forbindelse med timeoutperioden. Hvis du bruger denne parameter, ignoreres alle øvrige parametre.
 • /r: Med denne parameter kan du genstarte computeren i stedet for at lukke den helt ned.
 • /t:xx: Med denne parameter kan du angive, efter hvilket tidsinterval (i sekunder) computeren skal lukkes ned. Standardindstillingen er 20 sekunder.
 • "msg": Med denne parameter kan du angive, at der skal vises en meddelelse, når computeren lukkes ned. Meddelelsen kan indeholde op til 127 tegn.
 • /y: Med denne parameter, kan du angive svaret "ja" på alle de forespørgsler, computeren kommer med.
 • /c: Med denne parameter kan du lukke alle aktive programmer. Når du bruger denne parameter, lukkes alle kørende programmer i Windows. Det er ikke muligt at gemme eventuelle ændringer i programmerne. Det betyder, at der er risiko for at miste data i de programmer, hvor data ikke tidligere er blevet gemt.

Eksempler

 • Det er muligt at lukke den lokale computer ned på to minutter og få vist en meddelelse af typen "Computeren lukkes" ved at anvende følgende linje i en batchfil eller skrive den ved en kommandoprompt og derefter trykke på ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Computeren lukkes" /y /c
  Du kan afbryde lukningen af computeren ved at skrive følgende linje ved kommandoprompten og derefter trykke på ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Du kan lukke og genstarte en fjerncomputer med navnet "Support" ved hjælp af følgende linje i en batchfil eller ved at skrive linjen ved en kommandoprompt og derefter trykke på ENTER:
  shutdown \\support /r
 • Du kan planlægge, at den lokale computer skal lukkes ned og genstartes kl. 22 ved at skrive følgende linje ved en kommandoprompt og derefter trykke på ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Du kan planlægge, at den lokale computer skal lukkes ned og genstartes kl. 18 på alle ugedage ved at skrive følgende linje ved en kommandoprompt og derefter trykke på ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Fejlfinding

Den angivne computer lukker muligvis ikke ned, når du forsøger at lukke den ved hjælp af værktøjet Shutdown.exe. Problemet kan opstå, hvis dialogboksen Lås computeren op vises på skrivebordet, eller hvis computeren er låst. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan løses dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
307635 Fjernlukning medfører logoff, når dialogboksen Lås computeren op vises. Artiklen er evt. på engelsk.
.
288180 Det er ikke muligt for brugeren at logge af eller at lukke computeren ved hjælp af funktionen ExitWindowsEx(), når computeren er låst. Artiklen er evt. på engelsk.

Referencer

Du kan få flere oplysninger om Shutdown.exe ved at skrive shutdown /? ved kommandoprompten og derefter trykke på ENTER.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan planlægge opgaver i Windows 2000 ved hjælp af AT-kommandoen, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
313565 Sådan bruges AT-kommandoen til planlægning af opgaver. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan planlægge en opgave i Windows 2000 ved hjælp af Opgavestyring, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
300160 Sådan planlægges en serverproces i Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan få flere oplysninger om Microsoft Office 2000 Resource Kit på følgende Microsoft-websted:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

Egenskaber

Artikel-id: 317371 - Seneste redigering: 3. oktober 2006 - Redigering: 6.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Nøgleord: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com